Släpp din psykologiska ryggsäck

Alejandro Rocamora Bonilla – Centro de Colaboraciones Solidarias

Varje människa har, liksom pilgrimerna som går till Mecka eller Santiago de Compostela, en ryggsäck. Inuti finns våra
lidanden och glädjeämnen, förhoppningar och förtvivlan, hat och kärlek, fantasier som blivit guiden i våra liv.

Ibland lägger vi också in vår partners ångest, vår sons eller grannens, i ett försök att vara universums räddare. Men
livet är byggt så att varje människa lär sig att bära sin ”psykologiska ryggsäck” med positiva aspekter och att bli av
med allt det värdelösa som gör det tyngre.

De emotionella styrkor är för Seligman och Peterson, förmågan hos människor att klara framgångsrikt vardagens
motgångar, ”vingarna” som underlättar att bära vår existens tunga ”ryggsäck”, särskilt i tider av kris eller motgång.

Modet, viljestyrka, hjälper oss att övervinna rädsla och att inte paralyseras inför svårigheter samt att fast svara på
våra livs krav. Dessutom innebär mod försvarandet av våra övertygelser och värderingar som i många fall även orsakar
kritik och missförstånd.

Integritet står för rättfärdighet, ärlighet, uppriktighet, förmågan att vara konsekvent med sina egna övertygelser,
värderingar och miljöns etiska och sociala normer. En person med dessa egenskaper erkänner sina misstag och har inte
heller något problem med att peka andras misstag, uttrycka sina avsikter, idéer och känslor, även om andra inte delar
dem och uppfyller sina åtaganden och löften inom sin personliga, sociala och professionella miljö.

Vitalitet refererar till den entusiasm med vilken vi utför vardagliga sysslor. Att vara livlig är att leva livet som
ett äventyr, att konfrontera vardagliga konflikter med glädje och med en levande och aktiv känsla, därför ska man se
allt som är en del av en grundläggande princip: saker och händelsernas relativitet. En livlig person lever framförallt
i nuet (det förflutna var och kan inte ändras och framtiden finns ännu inte).

Att vara livlig har ingenting att göra med aktiviteter eller att göra många saker. Vi kan multiplicera våra handlingar
och inte vara livliga. En livlig person genomsyras av en känsla av personlig entusiasm, oberoende av hur många eller
få aktiviteter han utför. Livlighets styrka innebär att personen i fråga utföra uppgifterna med passion och entusiasm
av det enkla skäl att man lever. Motsatsen är apati, brist på energi och slutligen sorg eller depression.

Uthållighet är att avsluta det man har startat, att inte ge upp vid den första svårighet när vi startar ett jobb, en
relation eller en uppgift. Framgång är inte nödvändigtvis omedelbart och tillfredsställelse kan finnas vid vägens slut.
Däremot kan vi inte vara ihållande envisa och inte ändra vår väg, om vi vet att en förändring är nödvändig.

Det finns människor som skryter om att de aldrig har lämnat en bok i mitten av dess läsning, även om en liten stund,
eftersom de gillar att avsluta vad de startar. Vi måste vara beständiga men inte sätta på oss hörselkåpor och sätta
huvudet där det är omöjligt att göra det. Tänk på giftiga relationer (där båda medlemmar av relationen lider) eller
arbetsrelationer som har uttömt alla positiva delar, för att förstå att det ibland är friskare med förändring.

Vår ”psykologiska ryggsäck” fylls på med massor av frustration, rädsla, ensidig kärlek, förhoppningar och projekt, som
tunga stenar, som hindrar oss att gå och njuta av livet. Det är därför nödvändigt att skilja mellan ädelstenar och de
som inte har något värde.

För att tömma den måste man ta en paus i vårt livs resa och se vad som får oss att lida och vad som ger oss lycka. På
så sätt kan vi bestämma vad vi kan kasta, och vad vi kan behålla för att minska belastningen. Ibland sker inte
förändringen pga. rädslan för den nya situationen: rädsla för framtiden för ett nytt förhållande, ett nytt jobb, ett
nytt barn, osv. När vår ”psykologiska ryggsäck” blir lättare, kommer vi att kunna få nya upplevelser och utforska nya
vägar för att utforma våra liv.

Precis som vi inte kan helt tömma vår skolväska, eftersom det är nödvändigt att ha med oss böcker och
anteckningsböcker för våra lektioner, kan vi inte heller ta bort all överflöd och även låta andra hjälpa oss i sista
minuten eller transporteras i en vagn som skulle vara likvärdig med vingarna. De styrkor i den ”psykologiska
ryggsäcken” som beskrivs av Seligman kan vara vingarna som underlättar, trots svårigheter och lidanden, att ha en god
livskvalitet.