Sexualitet i islam

Abdennur Prado – Webislam


Fråga: Jag har hört att islam är en mycket puritansk religion. Kan ni förtydliga vad anser man om sex i Islam?

Svar:

I islam är sexualiteten något bra, en gåva från Gud till sina skapelser. Det skulle bli för många att nämna alla
uttalanden av Profeten (fvmh) där han berömde
sexualiteten, vilket har gjort i århundraden att Islam betraktades i väst som en omoralisk och lustfylld religion.

Äktenskapet är en starkt rekommenderad handling, så mycket att Profeten sade: ”Äktenskapet är hälften av religion och
den andra hälften är medvetandet om Gud” (Taqwa). En viktig sak är att det arabiska ordet för att hänvisa till
äktenskap, nikah, hänvisar också till samlag. Nikah har en mycket specifik innebörd: ”regnet gifter sig med jorden.”
Den språkliga identitet mellan sex och äktenskap försvåra moraliska diskurser, när det finns samlag, finns det
äktenskap.

Det finns hadither som oerhört tydliga om samlagets betydelse och avvisandet av celibat. Profeten sade: ”Unga Män! Jag
rekommenderar er samlag.” Han sade också: ”Den som tycker om att följa min tradition, bör veta att äktenskapet är en
del av min tradition.” Vi citerar några anekdoter från boken ”Sexualitet i islam” av Seyyed Mohammad Rizvi:

Uthman ibn Mazun var en nära följeslagare till Profeten (fvmh). En dag hans fru gick till profeten och klagade: ”O
Allahs budbärare Uthman fastar under dagen och ber under hela natten!” Med andra ord, menade hon att maken avstod från
sex med henne, både på natten och under dagen. Profeten (fvmh) var så arg på detta att han inte ens hade tid att sätta
på sig skorna. Han gick ut, med skorna i handen, och gick hem till Uthman. Profeten hittade honom bedjande. När Uthman
avslutade sina böner, vände han sig till profeten (fvmh) och han sade: ”O Uthman! Allah har inte skickat mig för ett
klosterliv, men Han skickade mig med en enkel och rak väg. Jag fastar, jag ber och jag har samlag med min fru. Så den
som gillar min tradition, då måste han också följa det, och nikah är en av mina traditioner.” Eftersom Uthman var
redan gift, det är ingen tvekan om att ordet nikah i denna hadith avser samlag.

I en annan hadith som överfördes av Ali, berättas att vissa av profetens följeslagare hade lovat att avstå från sex
med sina fruar, att äta under dagen och sova på natten. Umm Salamah, Profetens fru, berättade om gruppen. Profeten
(fvmh) gick ut till sina följeslagare och sade: ”Avstår ni från kvinnor medan jag har samlag med kvinnor? Jag äter
under dagen och sover på natten. Den som ogillar min tradition är inte en av mina.” Efter detta tal, avslöjade Allah
följande vers:

TROENDE! Neka er inte de goda ting [i livet] som Gud har gett er rätt att njuta av, men gå inte utöver [de gränser som
Gud har fastställt] – Gud är inte överträdarnas vän. Njut således av alla tillåtna goda ting som Gud har skänkt er för
er försörjning och frukta Gud, målet för er tro.
(5:87-88)

Läs dessa verser noggrant och konstatera att för det första anses vara sex, mat och sömn bland ”de goda ting som Gud
har tillåtit”, och för det andra betraktas celibat och avhållsamhet som ett ”brott mot Allahs lag.” Efter att dessa
verser uppenbarades kom följeslagarna till profeten och sade, ”O Allahs sändebud! Vi har tagit en ed om att avstå från
dessa saker.” Hur ska vi kunna bryta vårt löfte av avhållsamhet? Då uppenbarade Allah följande vers:

GUD STÄLLER er inte till svars för eder som ni har svurit av obetänksamhet… (5:89)

Således betraktas av Gud en ed av celibat eller avhållsamhet från lagliga och bra saker som en ”obetänksam ed.”

Äktenskapet höjer även bönens värde. Profeten sade, ”Två rakaa från en gift person är bättre än en natt av vaka och
fasta från en ogift person.” Profeten sade: ”Om någon vill gå för att möta Allah i renhet, så ska den gå tillsammans
med sin make/maka.”

En kvinna kom till Profeten hus och hennes genomträngande doft fyllde huset snart. När Profeten (fvmh) frågade
besökaren, sade kvinnan att hon hade försökt allt för att locka sin man, men förgäves, han lämnade inte sin meditation
för att uppmärksamma henne. Profeten sade till henne att berätta för honom om belöning för samlag som han beskrev så
här: ”När en man närmar sig sin hustru, är han skyddad av två änglar och han är som en krigare som kämpar för Allahs
skull. När han har samlag med henne, blir hans överträdelser som bladen på ett träd (under hösten). När han utför
tvagning, är han ren från synder.”

Det finns en annan vers i Koranen som uppmuntrar sexuellt umgänge och som har tolkats som en licens för alla typer av
positioner:

Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar.
Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap.
(2:223)

Med detta öppnar Koranen dörrar till andra överväganden som verkar mer kännetecknande för tantrismen än det som ofta
förknippas med islam. Löftet som Allah ger oss genom samlag är inget annat än att möta Honom. Varje önskan är längtan
efter förening, för att återvända till källan till allt som finns. Varje önskan är Allahs önska, och på vår fysiska
nivå finns det ingenting som överträffar samlaget.

Profeten citerade som exempel på en grym person ”en man som har samlag med sin fru utan förspel”. I en annan hadith
jämför han sex utan förspel med djurens beteende. ”När någon av er älskar med sin fru, gå inte till henne som en fågel
utan han bör vara långsam och avsiktlig.” Profeten sade: ”Det bör inte finnas någon bland er som älskar med sin fru
som ett djur, utan snarare det bör finnas en budbärare mellan dem .” På frågan om innebörden av budbäraren, sade han:
”Det betyder att kyssa varandra och prata.” Profeten sade ”… varje lek hos en troende är ogiltigt utom i tre fall, i
ridning i bågskytte och i ömsesidig upphetsning med sin fru, alla dessa är haqq.”

Om vikten av sexuell njutning finns det en hadith där Muhammed godkänner skilsmässan för en kvinna på grund av att
hennes man inte tillfredsställde henne. Han sade: ”De bästa av er är den som bäst behandlar sin hustru.”

Kort sagt: sexualitet och njutning är gåvor från Gud, och att vägra ta emot dem är fåfänga och dumhet. Den mänskliga
kroppen är som ett fält för jordbearbetning, en generator av njutning och glädje. Det finns en artighet i kärlek,
artighet och respekt som inte innebär något förtryck eller godkännande av begränsningar som strider mot den mänskliga
naturen. Artighet i kärleken är ett tecken på att man övervinner grymhet och elakhet i sexuell umgänget, hyckleri och
puritanism. En mjuk, omtänksam behandling, samtal och smekningar är nyckeln till förbundet, Sötma i behandlingen.
Allt intimitet är intimitet med Gud.