Rohingyas öde skrämmer Assams muslimer, som är rädda för att bli drivna ut ur Indien

Lina Farelli – Saphirnews

Är Assams muslimer Sydostasiens nästa Rohingya? Detta är den fråga som står på mångas läppar efter att Assams
delstatsregering som gränsar mot Bangladesh och som står under ledningen av hinduiska nationalister drev fram en
uppdatering av det nationella registret över medborgare (NRC). En lista över individer som erkänns som indiska
medborgare publicerades den 30 juli, en lista som uteslöt fyra miljoner muslimer som riskerar att bli statslösa under
de närmaste månaderna.

En uppmaning till myndighetens lugn …

Varje person som önskar ingå i registret är tvungen att bevisa att deras förfäder levde i Assam före den 24 mars 1971,
strax före Bangladesh självständighets krigsutbrott. Av de 32 miljoner som begärde det avvisades omkring fyra miljoner
muslimer.

Vid en presskonferens i Guwahati, en viktig stad i Assam, hävdade Shailesh, chefen för den indiska civil stat, att
”ingen verklig indisk medborgare behöver oroa sig eftersom de kommer att finnas många möjligheter att bli registrerad
på den slutgiltiga listan.”

Enligt honom kommer ett ”vederbörligen etablerat förfarande” att tillåta dem att överklaga för att bli erkänd som sanna
indiska medborgare. Dessa 4 miljoner muslimer kommer att kunna, enligt The Indian Express, starta registreringsprocessen
mellan den 30 augusti och 28 september. NRC: s nationella koordinator Prateek Hajela hävdade också att slutlistan inte
kommer att publiceras den 31 december i år.

Inför rykten om utvisning av denna befolkning från Indien sade inrikesministern Rajnath Singh att ”ingen tvångsåtgärd
kommer att vidtas mot någon, därmed finns det inte något behov v att drabbas av panik”. Satyendra Garg, en tjänsteman
från inrikesministeriet som deltog i Shaileshs presskonferens, förklarade för sin del att ”det är ingen fråga om att
skicka någon till interneringslägren på grundval av den preliminära förteckningen”.

… det låter fel

Är det överdrivet att vara oroliga? Nej enligt ett stort antal observatörer, inklusive icke-statliga organisationer.
Ricken Patel, verkställande direktör för Avaaz, mobiliseringsplattformen, tror inte på överklagandeprocessen och
argumenterar för att ”det är bara muslimer som måste tillgripa ett komplicerat och orättvist rättsmedel, utan rätt att
rådgöra och utan något hopp att stanna om de förlorar.

Sedan registret publicerades har paniken brett ut sig bland det muslimska samhället i Assam och
människorättsorganisationerna är redan oroliga om att deras situation kan likna Rohingya, som gjordes statslösa av
Burmas regering som satte igång efter årtionden en etnisk rensning. Enligt Hindustan Times, kommer dessa fyra miljoner
muslimer, om de inte erkänns som indiska medborgare, att befinna sig i en ”gråzon” där de kommer att förlora ”sina
samhällsekonomiska, sociala och ekonomiska rättigheter”. Risken för att de kommer att drivas ut ur Indien är därför
mycket stor.

Myndigheterna har hävdat att syftet med NRC uppdateringen är att identifiera olagliga invandrare från Bangladesh i
syfte att deportera dem, ett kampanjlöfte från Indiens ultranationalistiska premiärminister Narendra Modi, som han
avser att hålla under sin mandatperiod.