Rekommenderade handlingar under Ramadan


Jafar Sheikh Idris

Den muslim som fastar och vill följa Sunnah, Profetens ord och gärningar (fvmh)
bör utföra följande handlingar:

 1. Att äta suhoor (mat som tas före starten av den dagliga fastan strax före gryningen) är en rekommenderad handling. Suhoor
  gör fastan lättare och det rekommenderas att ta den så sent som möjligt och avsluta den precis innan kallelse till fajr bön
  (den första av fem böner som sker strax före gryningen).

 2. Att bryta fastan omedelbart efter solnedgången (när det blir dags för Maghrib bönen) utan dröjsmål.
 3. Vi måste utföra alla de goda gärningar vi kan, men först av allt utföra våra fem böner i rätt tid, helst i en församling
  med andra muslimer, och ge zakat till de behövande. Förutom dessa obligatoriska böner bör man utföra alla icke obligatoriska
  men rekommenderade böner man kan, särskilt Taraweeh böner på natten och framförallt under Ödets Natt (Lailatul Qadr), som
  enligt traditionen inträffar den 27e Ramadan.

 4. Dessutom måste muslimerna prova alla möjliga sätt att berätta om islam.

 5. Man bör ägna tid att läsa och recitera Koranen, reflektera över dess versers innebörd och vända sig till Gud så ofta som
  möjligt och be Honom att ge Hans välsignelser och fred till Profeten och Hans förlåtelse för de fel man själv och andra
  muslimer begått.

 6. Muslimen bör avstå från att svara på förolämpningar och provokationer och bör istället säga: ”Jag fastar.”
 7. Det rekommenderas också att muslimen utför speciella böner vid tiden för att bryta fastan. Det berättas att Profeten
  (fvmh) sa: ”Oh Herre! För dig har jag fastat och med din mat bryter jag fastan. Därför ber jag dig acceptera min fasta. Du
  är den som hör allt, vet allt.” Profeten sade också: ”Törsten har gått, artärerna är fuktig och belöningen är säker, om Gud
  vill.” (Sammanställt av Daraqutni).

 8. Att bryta fastan med några färska dadlar, om möjligt, eller med några söta frukter som vindruvor är en rekommenderad
  handling.

 9. Man bör försöka bjuda andra, framförallt de behövande, att äta den mat man serverar för att bryta fastan.

Slutligen rekommenderas vi att spendera de sista tio dagarna av Ramadan i moskén om möjligt. Denna praxis, känd under namnet
i’tikaf, innebär ett tillstånd av total hängivenhet och tillbedjan till Gud. De som går in i detta tillstånd bör inte lämna
moskén, förutom för att tillgodose personliga behov.