Regler för att utföra tvagning med strumporna på

Ahmad Kutty

När det gäller att göra wudu (tvagning) med läder strumpor på är forskarna eniga om att det är tillåtet, men de är
oeniga i frågan att kunna göra det på andra typer av strumpor (dvs. bomull, nylon, mm.). Autentiska forskare och
mujtahider som Ibn Taymiyyah har bekräftat lagenligheten i att torka på sådana strumpor, förutsatt att de är tjocka
och inte genomskinliga.

I sitt svar på den frågan i punkt sade Sheikh Ahmad Kutty, universitetslektor och islamisk lärd vid islamiska
institutet för Toronto, Ontario, Kanada, följande:

”Att passera våta händer på läder strumpor, i stället för att tvätta fötterna, anses inte bara tillåtet när det
görs i enlighet med de föreskrivna villkoren, utan också ett återupplivande av profetens Sunna (fvmh). Det är att
använda sig av en rukhsah (ersättning) som har beviljats till oss av Lagens givare och om vilken profeten (fvmh)
sade, ”Allah älskar människor som använder sig av Hans ersättningsmöjligheter på samma sätt som Han älskar de som
följer Hans bud.”

Tillåtelsen att passera våta händer på läder strumpor har enhälligt accepterats av alla i Ahl as-Sunnah wa
al-Jamaah (muslimer inom Islams vanligaste ström). Det är därför det har räknats upp som en fråga om tro i boken
som kallas Aqidah av Imam Abu Jafar at-Tahawi, ett verk som sammanfattar alla frågor relaterade till tro som
enhälligt har godkänts av Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah.

Men medan forskare är eniga om at det är tillåtet att passera våta händer på läder strumpor i stället för att
tvätta fötterna när man gör wudu, är de oeniga om huruvida är det tillåtet att göra det samma på andra typer av
strumpor (dvs., bomull, nylon, etc.). Vissa forskare har bekräftat lagenligheten med att passera våta händer på
sådana strumpor förutsatt att de är tjocka och inte genomskinliga.

I de klassiska böckerna om Fiqh (islamisk rättsvetenskap), är avtorkande eller gnuggande med våta händer i allmänhet
begränsat till läder strumpor. Det finns dock inget i källorna som begränsar tillåtelsen till endast läder. Den
ursprungliga avsikten med tillståndet var att göra det lättare och bekvämare, folk normalt sätt använder strumpor,
oavsett vilket material de är gjorda av, för att hålla bort damm och skydda fötterna från värme eller kyla.
Eftersom det är besvärligt att ta av dem hela tiden, garanterade profeten (fvmh) tillstånd att torka, gnugga eller
passera våta händer över dem under en period av en dag och natt för den som är hemma och tre dagar och nätter för
den som reser.

Att tillståndet att gnugga strumpor inte är begränsat till läder är en åsikt som har uttryckts av stora lärda och
mujtahids såsom Ibn Taymiyyah och andra; resonemanget är helt klart. Profeten (fvmh) förklarade aldrig att
tillståndet var begränsad till läder strumpor, därför kan samma regel utsträckas till alla typer av strumpor
oavsett om de är gjorda av läder, bomull, ull eller syntet, så länge materialet de är gjorda av är halal
(tillåtet).

När det gäller de särskilda villkoren för att torka av, gnugga eller passera våta händer på strumporna, läser vi
följande i de autentiska traditionerna: ”Profeten (fvmh) tillät torka av läder strumpor tre dagar (nätter
inklusive) för den som reser och en dag (tjugofyra timmar) för den som är hemma.”

Det finns dock vissa villkor som skall beaktas för att avtorkningen ska vara i enlighet med det bestämda, till
exempel följande:

 1. Strumporna måste vara tjocka och inte genomskinliga så att vatten inte tränger igenom när man passerar den
  blötta handen över.

 2. De måste täcka både den övre och nedre delen av fötterna upp till benens ankel.
 3. De måste ha lagts på efter tvagning (wudu) eller bad (ghusl), medan man fortfarande är ren.
 4. Man får inte ta av dem. Om man har tagit av dem, då skall man ta av strumpor och tvätta fötterna helt nästa gång
  man utför tvagning.

 5. Att tvätta fötterna genom att passera de blötta händerna över strumporna som en del av tvagningen får inte
  överstiga en period på en hel dag och natt. För resande gäller tre dagar och nätter.

 6. Slutligen måste man ta bort strumporna om bad (ghusl) blir obligatorisk.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är tillåtet att tvätta fötterna genom att passera de blötta händerna över
strumporna som en del av tvagningen om de är gjorda av läder, tjock bomull, ull eller nylon. För dem som arbetar på
kontor, fabriker eller liknande platser, kan det till och med vara bättre för dem att använda sig av denna
möjlighet enligt Shariah, särskilt när att tvätta fötterna kan skapa orimliga svårigheter eller blir en källa till
onödiga farhågor, mm. Det är bäst för dem att ta på sina strumpor efter att ha genomfört tvagningen på morgonen, då
de kan fortsätta att utföra tvagning och passera sina blötta händer över dem under den tid som de arbetar eller
frånvarande från hemmet för en hel dag eller tills de återvänder hem.”

Utdrag, med smärre ändringar, från: www.islam.ca