Ramadan och fastan

IIF:s Redaktion

Ramadan, den nionde månaden i månkalendern, kan vara 29 eller 30 dagar lång. En islamisk månad börjar när en ny månskära
syns i den västra horisonten, direkt efter solnedgången. Man ser efter den nya månaden den 29:e Sha’baan, den åttonde
månaden. Om nymånen är synlig, har Ramadan börjat, men fastan börjar när soluppgången börjat. Om nymånen inte observeras,
finns det ännu en dag i Sha’baan innan Ramadan börjar.

Ramadan och fastans betydelse

Allah säger i koranen:

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta
Gud.
(2:183)

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs
och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta
månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra
det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske
skall ni visa [Honom] tacksamhet (2:185).

Ramadan månad kallas också för koranens månad, eftersom detta är en månad då muslimerna ska ägna sig åt att ofta läsa
koranen.

Sawm eller fasta

Sawm eller fasta börjar från och med soluppgången tills solen gått ner. Muslimerna ska vakna innan soluppgången för att
äta suhur (en måltid innan fastan börjar) för att förbereda sig inför fastan. Allt ätande, drickande, samlag och
eventuellt det som kan leda till utlösning/klimax slutar när solen börjar gå upp. Dessutom, måste en muslim handla enligt
islams moraliska koder eftersom en överträdelse kränker meningen med fastan.

Att fasta under Ramadan är en plikt för alla muslimer som uppnått puberteten, förutom för den med en ursäkt.

Muslimerna fastar eftersom Allah har beordrat dem att göra så. Men vi kan också tänka på de förmåner man får ut av fastan,
som att kunna kontrollera hunger, törst och sexuella begär samt träning för att bli en person med fast karaktär och bra
moral och testa sin uppriktighet mot Skaparen. Under fastan kan man arbeta som vanligt, men för bekvämlighetens skull, i
muslimska länder, brukar man underlätta arbetet under Ramadan genom att korta ner ett par timmar. Fastan bryts direkt
efter solnedgången för att sedan be maghrib (bönen som bes efter att solen gått ner). Efter en kort vila brukar muslimer
vanligtvis gå till moskén för att be nattbönen, isha, som följs av de speciella nattbönerna i Ramadan, taraweeh, som görs
i moskén i gemenskap. Dessa nattböner går även att be hemma, själva eller med sin familj.

Taraweeh

Dessa nattböner i moskén brukar ledas av någon som har memorerat hela koranen på arabiska. Han reciterar koranen i olika
delar varje natt, och när Ramadan är slut har hela koranen lästs ut under dessa böner. Varje muslim som regelbundet ber
dessa böner får alltså chansen att höra hela koranen under en månad. Om det inte finns någon som har memorerat hela
koranen, brukar den som har memorerat mest leda bönen.

Generositet under Ramadan

Allah har låtit Ramadan föra med sig mångdubblade välsignelser för dem som gör gott. Under denna månad är folk mer
generösa, hjärtliga, vänliga och mer redo än andra tider under året att göra gott. Fattiga och behövande får mat, kläder
och pengar från dem mer välbärgade i samhället. Fler människor går till moskén för att bryta fastan och för att be, folk
i grannskapet skickar frukt, mat och dricka till moskén – atmosfären liknar ett knytkalas med vänner varje kväll under
månaden.

Välkända filantroper i de muslimska samhällena hittar sig själva omgivna av behövande människor och islamiska arbetare
för donationer. Zakaat, den årliga allmoseskatten som renar ens förmögenhet, betalas ofta denna tid, eftersom många vill
ta chansen att få sin belöning multiplicerad av Allah. Dock bör det klargöras att allmoseskatten inte nödvändigtvis ska
betalas just under Ramadan.

Zakaat ul-Fitr

Generellt är all materiell hjälp till de fattiga och behövande sadaqa. Zakat ul Fitr är också sadaqa, fast en
obligatorisk sådan. Den ligger på ca 60 kr här i Sverige och ska betalas för varje familjemedlem, inklusive barnen.
Zakaat ul-Fitr måste betalas innan Eid.

Eid ul-Fitr

I Islam har vi två Eid, och endast två. Dessa är Eid ul-Fitr, som kommer efter fastan i Ramadan, och Eid ul-Adha som
kommer då pilgrimerna gör Hajj. Dessa är de två stora högtider vi har, och den som menar något annat har lagt till något
i religionen som inte ska accepteras.

När den 29:e dagen i Ramadan är slut, är det då dags att se efter nymånen. Om månen inte har ändrat till nymåne, då finns
en dag kvar av Ramadan, och en dag kvar att fasta. Eid firas den första Shawwal, månaden efter Ramadan.

När det är dags för Eid brukar man bada eller duscha, för att sedan äta frukost. Man klär sig fint och parfymerar sig
(med undantag för kvinnor som inte ska bära utsmyckning eller parfym när de går ut) och hälsar folket med gratulationer.
Ibn Hajar har berättat att sahabah brukade säga till varandra Taqabbala Allaah minna wa minkum (må Allah acceptera våra
och era goda gärningar). En av de stora rekommenderade handlingarna att göra denna dag är takbeer, det gör man genom att
säga: Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha ill-Allaah, wa Allaahu akbar, Allaah akbar, wa Lillaah il-hamd (Allah är
störst, Allah är störst, det finns ingen gud utom Allah, Allah är störst, Allah störst, all pris tillhör Allah).

Eid-bönen i moskén har ett litet annorlunda utförande än vanliga böner, och efter att den är klar, är det rekommenderat
att ta en annan väg hem än den man tog dit.

Kvinnorna rekommenderas att delta i bönen, även de som har sin period ska komma, fast de inte får befinna sig på
böneplatsen.

För övrigt brukar muslimerna vanligtvis fira högtiden med familj och vänner, genom att hälsa på varandra och ställa till
festligheter.

Umrah under Ramadan

Umrah är en mindre form av vallfärd än hajj, den kan göras när som helst under året och är frivillig, till skillnad från
hajj som bara kan göras under en viss period och är obligatorisk. Hajj utförs under några dagar medan umrah kan göras
klart på några timmar. Att göra umrah under Ramadan kan även ge en lika stor belöning som hajj, enligt vissa, men det
förändrar inte det faktum att det är obligatorisk att göra en riktig hajj.

De ritualer man gör under umrah (och hajj) kommer bland annat från Profeten Ibrahim (fvmh)
och hans fru Hajar.