Ramadan – Mindre än en månad för att ändra våra vanor

Malika Ziri – Saphirnews

Det är inte en slump att månaden Ramadan har 29 eller 30 dagar. Man säger att det tar 30 dagar för att byta en
vana, vissa säger 21 dagar, inklusive Maltz Maxwell, författare till Psycho-cybernetics där han förklarar hur de
undermedvetna processerna fungerar, så att varje individ kan förbättra sitt beteende.

Vad är en vana? Enligt ordlistan är en ”vana en återkommande handling som man vanligtvis utför omedvetet och som
”triggas” av en särskild miljö eller känsla”. Vad är dess särdrag? Vanan, när den förankras, blir omedvetet, vi
är i autopilot-läge.

Enligt Joseph Jean Gurney, författare till boken ”Från vana och disciplin” (De l’habit et de la discipline),
”bildas våra vanor av nästan omärkliga nivåer, gesten, sättet att tänka eller uttrycka sig, allt detta antas på
något sätt utan vår vetskap och innan vi har haft tid att inse det, blir vi inte längre herrarna över våra egna
handlingar. Vanan växer hos en människa som en växt i trädgården genom ett tyst och obemärkt framsteg, men säker
och konstant. Först, stjälken, blomman, och slutligen när det är dags, en riklig skörd av dess frukter, söta eller
bittra, hälsosamma eller skadliga.

Vi är i autopilot läge, vanan tillåter oss att göra saker utan att tänka för mycket. Vi tänker inte längre när vi
går, när vi kör, när vi klär oss, när vi lagar mat, när vi ber, när vi går till en plats vi känner till, när vi
pratar … Vi har lärda gester, ett sätt att göra, beteenden och i en viss ordning. Vanan är som ett recept som
vi har lärt oss och som vi upprepar. Vi lär oss bra men också dåliga vanor.

Vanorna gör vår vardag enklare

Lyckligtvis finns vanor där för att skapa plats för saker som behöver vår uppmärksamhet. Hur känner du igen en god
vana? Den goda vanan gör det möjligt för oss att avancera, att utvecklas, medan den dåliga vanan hindrar oss från
att nå våra mål. Dåliga vanor kan vara orsakerna som hindrar oss från att nå våra mål. De kan generera negativa
känslor.

Till exempel när man spenderar mycket tid med att titta på TV eller surfa på nätet. Du känner behovet samtidigt
som du har saker som är viktiga att göra, saker som du skjuter upp av olika skäl. Vanans särdrag är att vi gör
det trots oss själva, utan att tänka, vi sätter på TV: n eller surfa på nätet … Våra önskningar gör före, vi
låter oss transporteras av dem. Och det kräver stora ansträngningar av oss för att inte njuta av våra önskningar
och lust.

Ramadan, förändringens månad

Faktum är att förändring kräver ansträngning, eftersom det krävs en ansträngning för att kontrollera sig själv,
vilket också är ett av ändamålen med att fasta. Profetens Muhammads ord: ”Den som inte ger upp falska och dåliga
gärningar, då behöver Gud inte att denne ge upp sin mat eller dryck.”

Ramadans månad är förändrings månad. Det är månaden som tillåter oss att ändra våra vanor dem vi är medvetna om
och vill förändra. Det räcker inte med att säga att man vill förändras, man måste vara medveten om det, man måste
anstränga sig, reflektera, organisera sig, planera, agera… Skälet är att om vi inte är medvetna om att Ramadan
är inte bara ”att sluta dricka och äta”, kommer vi inte att ändra någonting. Om vi inte är medvetna om syftet med
Ramadans fasta, kommer ingen förändring att ske. Våra vanor kommer att ta över oss, trots oss själva, så medvetenhet,
vilja och handling behövs för att förändras.

Vad förändrar Ramadan?

Det kommer att förändra våra beteende, mat, sociala och andliga vanor. Faktum är att under denna månad
rekommenderas att vara mer generös, att göra goda handlingar, att göra mer dhikr, mer läsning av Koran, mer
meditation, att äta mindre på natten, att vårda sitt språk, sina ögon, öronen … Det finns ett syfte bakom allt
detta som är den andliga upphöjelsen och förvärvet av dygderna.

Om vi vill bli generösa, det är genom att ge andra mer som vi kommer att kunna utveckla denna dygd. Det är
upprepningen av den handling som tillåter oss att bli den, tills den blir en vana, en egenskap av vår karaktär.
Man föds inte generös, man blir det tack vare övningen och upprepningen.

Om detta ämne säger Abu Hamid Al-Ghazali: ”Den som vill förvärva den moraliska egenskapen som generositeten är,
måste ta på sig de handlingar som ger den önskade karaktären. Sålunda måste den som vill förvärva den moraliska
egenskapen, generositeten, anta de givande handlingar som den generösa mannen antar, så att den blir en andra
naturen för honom. På samma sätt, den som vill ha blygsamhet måste anta de blygsamma människors handlingar. Detta
gäller för alla dygder, eftersom missbruk alltid finns där.”

Ett av de verktyg som låter dig uppnå högre nivåer under fastan är tazkiyat, som innehåller två betydelser. Där
finns tanken om rening men också om tillväxt, det innebär att rena sig från sina onda lustar och samtidigt öka
sina ädla egenskaper. Och detta arbete görs genom upprepning, i handling. Man ändrar inte sitt beteende utan
ansträngning, utan disciplin. Det första steget kostar alltid, men det är upprepningen som gör det enkelt,
precis som den Allsmäktige påminner oss: På prövningen följer lättnad! [Ja,] på prövningen följer lättnad!
(94:5-6). Det är genom att smida man blir smed!