Ramadan, Koranens månad

IIF:s Redaktion

Ramadan är Koranens månad, det är månaden när den heliga boken uppenbarades, den tid då islam kom till uttryck, och det är
därför allt blir mer intensiv under denna månad, islam blir allestädes närvarande, den förverkligas … Koranen lär oss att
det viktigaste i ”Ibadan” (religiösa plikter) är Dhikrullâh (åminnelse av Allah): ”wa la dhikru llâhi Akbar”
(åminnelse av Allah är det bästa …), och fastan under Ramadan är en varaktig och kontinuerligt handling under en månad,
därmed dess intensitet, styrka. Muslimer älskar den här månaden och därför är det få som inte uppfyller dess minimikrav.

Under hela denna månad är vi mer känsliga och det är lätt att lägga märke till. Vi är lätt upprörda, på gott och ont, och
det är bra. Vi lär känna oss bättre under denna ädelt och generösa månad eftersom det är en tid för sanningen och det
riktiga. Vi måste vara uppmärksamma under denna månad då allt avslöjas och vi avslöjar oss själva. Därför säger vi att
Ramadan är generöst, eftersom allt är given till oss, vi erbjuds allt, och vår innersta natur blir tydliga för oss, vi får
det, och möjligheten att upptäcka det. Ramadan ger oss en unik möjlighet, genom att visa våra svagheter får vi en chans att
förstärka dem. Egentligen är det så att den som fått en bättre uppfattning om vad han eller hon är och vad som han eller hon
bör göra för att förbättra som människa har använd Ramadan på bästa sätt.

Ramadan är en gåva. Visst är det svårt. Under det avstår vi från saker vi vill ha och saker vi är vana vid, och det är
alltid svårt att bryta med rutin. Dessutom blir vår kropp snabbare trött under Ramadan, den blir latare när den inte får
vad den vill. Men i utbyte mot att tillfällig svaghet och trots fysisk trötthet, Ramadans fasta kommunicerar styrka. Det är
som fysisk träning som utmattar men förstärker, den tröttar ut oss men ger kraft och energi till kroppen.

Ramadan är en gåva, eftersom det ger oss mer än vad den tar ifrån oss. Ramadan tar ifrån kroppen maten som stärker den men
samtidigt ger Ramadan kroppen en starkare kraft eftersom den livnär viljan. Vi blir medvetna av dess effekter när vi kommer
ihåg de hundratals miljoner människor som fastar med oss oavsett deras situation, personer som övervinner alla svårigheterna
eftersom inom dem finns det något mäktigt.

Det senare är något mycket viktigt som Ramadan lär oss och som sedan, tyvärr, ganska snart glömmer vi. Nämligen, det som
får oss att övervinna de svårigheter vi står inför Ramadan, den kraftfulla vilja som driver oss och ger oss kraften att
möta alla svårigheter för att uppfylla Ramadans krav, en vilja som kan påverka allt. Vi har inom oss frön till vad som
skulle kunna förvandla vår verklighet och leda oss dit vi vill. Om vi är kapabla att övervinna fastan, kan vi utan tvekan
nå de mål vi sätter upp. Och detta är den stora lärdomen vi kan dra från våra insatser för att uppfylla med noggrannhet
Ramadans hårda krav, denna generösa månad som ger oss möjligheten till något oändligt mycket bättre och för evigt, att växa
hur mycket vi vill utan att någon som kan hindra oss. …de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns – är
det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla?
(13:28).