Ramadan – bordet, gemytlighet och delad kärlek

Mohamed Oudihat – Saphirnews

Bordet, det vill säga symbolen för familjens måltid, vare sig på bord eller på golvet, är ett fönster där vi kan
se samhällets viktigaste trender: jordbrukets industrialisering, det dagliga livets snabbare takt, arbetets
centrala roll som tynger varje medlem av familjen, skräpmat, mm.

Bordet som en spegel av familjekrisen

Bordet är numera individualismens scen som utrycker sig i själva sättet på vilket vi tar en måltid: man äter inte
längre samma maträtt vid samma bord, vi äter inte på samma tider, vardagarna äter vi inte tillsammans, än mindre
med vår utökade familj.

Vid tiden för måltiden konkurrerar den digitala tabletten med bordet, det är svårt att samla barnen, syskon och
till och med vuxna, eftersom de absorberas av sina respektive skärmar (tv, tabletter, smartphones) som tenderar att
låsa alla i en bubbla och göra familjediskussionerna mer ytliga och mer sällsynta.

Ökningen av skilsmässor och separationer, celibat och fenomenet att leva mer och mer ensamma är alla orsaker som
bidrar till uppbrytningen av familjens måltid.(1)

I stora städer belyser lägenhetsarkitekturen denna utveckling. Faktum är att i andra hälften av det tjugonde
århundradet, i det ”kulinarisk modernitetens” namn (2) började arkitekterna att rita köket som ett litet utrymme
som inte längre kan rymma ett stort bord. De stora lägenheterna är uppdelade i mindre bostäder som är mer lämpade
för personer som bor mer och mer ensamma.

Måltiden: Ett välkomnade, en ritual, ett bidrag

Nu, i alla civilisationer, att dela en måltid innebär att dela mer än en måltid, det är att dela det heliga,
bönerna till Gud, att dela glädje och nöje, att dela med sig av historier, erfarenheter och kunskaper. Det är att
lära sig självkontroll och självgivande, att sammanföra en hel grupp av människor, familjen, inklusive släktingar,
grannar, vänner och behövande …

Matlagning är mer än närande av kroppen, det är konsten att välkomna, att ge glädje, kärlek omkring sig själv. På
samma sätt är att göra te, i den japanska, kinesiska, indiska eller arabiska traditionen en ritual, en ”väg” genom
vilken vi skapar glädje, harmoni, gemenskap, ett längre samtal med sin familj.

Vi har alla någon vi älskar, en mamma eller en moster som vi gillar att hälsa på eftersom vi vet att vi hittar där
en sådan maträtt, sådant bakverk eller te som han eller hon gör speciellt och som sprider vänlighet i våra dagliga
liv.

Ramadanbordet, ett verktyg för att stärka familjens enhet

Bordet är sålunda ett utmärkt verktyg för att främja och odla kärleken mellan en hel grupp av människor. Ramadan är
den perfekta månaden för att duka bordet och få kärleken att cirkulera.

Mer konkret är Ramadanbordet ett tillfälle att träna och experimentera med en serie förändringar:

• Lära sig matlagningskonsten, som också är konsten att välkomna våra kära, uppmärksamma och erbjuda dem vänlighet
och glädje.

• Teknisk fasta, avstå från eller minska användningen av tabletter och telefoner för att uppmärksamma sina nära och
kära och främja samtal mellan varandra.

• För ungdomar eller tonåringar, erbjud din hjälp så att du kan förbereda dig inför det vuxna tillståndet genom att
hjälpa till med att förbereda bordet, att handla, att laga mat, för att göra det lättar för föräldrarna och de
små…

• För de vuxna eller äldre, ta bort tv och de digitala tabletternas centrala funktion i det dagliga livet och ta
tillbaka er plats och funktion i familjens vardag: berätta om de stora namnen i er historia, kultur och de tidigare
generationers erfarenheter som har markerat familjen.

• Diskutera Ramadans betydelse, om islam som universell visdom för vardagen.

• Besök familj, släktingar och vänner när ni blir bjudna till dem för att dela den raffinerade måltiden (al-iftar)
eller bjud dem hem till er för att dela en måltid.

• Välkomna änkan, den föräldralösa och den fattiga till ert bord. ”Änkan, den föräldralösa och den fattiga” kan
helt enkelt vara studenter, ensamstående, arbetare eller personer utan ekonomisk inkomst, flyktingar eller någon
som bor ensam. Det kan också vara människor som vi inte nödvändigtvis uppskattar, med vilka det inte finns någon
positiv känsla. Att välkomna änkan, den föräldralösa och den behövande är att välkomna i större skala än vad våra
individuella önskemål och preferenser dikterar.

Således har vi alla möjlighet att sprida glädjen och kärleken omkring oss, tack vare bordet, genom att återuppliva
kvällsmåltiden vardagarna, genom att etablera en familjens måltid på fredagen kväll eller helgen.

Och Ramadanbordets ande fortsätter under året genom att utnyttja helgdagar och fester som Julen för att förena
familjen, vänner och bekanta och ständigt återställa familjens själ till ett uppfriskande och levande tillstånd.

Anteckningar:

1. Martin Latreille och Françoise-Romaine Ouellette, ”Le repas familial” (Familjens måltid). Center –
Urbanization Culture Society National Institute of Scientific Research Montreal, 2008, 33.

2. Jean-Claude Kaufmann, ” Casseroles, amour et crises. Ce que cuisiner veut dire ” (Kastrullar, kärlek och
kriser. Det som att laga mat säger om). Ed Armand Collin, 2005, sid 108.