Ramadan 2022: vaksamhet trots upphävandet av hälsorestriktioner

Lionel Lemonier och Hanan Ben Rhouma – Saphirnews

Några dagar före början av månaden Ramadan utryckte Världshälsoorganisationen sin oro över Covid-19 epidemiska återgång och gick så långt som att kritisera
flera länder för det ”brutala” upphävandet av hälsorestriktioner. Högre närvaro vid moskéer och familjesammankomster för att bryta fastan tillsammans efter
solnedgången kan underlätta spridningen av viruset.

WHO förklarade i samband med Ramadan 2020 att det är ”nära kontakt mellan människor (som) underlättar överföringen av Covid-19, som sprider viruset genom
luftvägsdroppar och genom kontakt med kontaminerade ytor”. Men om sättet på vilket viruset sprids mellan människor har inte förändrats 2022, är åtgärderna
nu helt annorlunda i många länder. Myndigheterna hänvisar särskilt till en hög vaccinationsfrekvens vilket är fallet till exempel med Saudiarabien. Det
finns inga fler restriktioner eller fysiska distansåtgärder för att begränsa smittspridningen. Sociala och religiösa sammankomster kan äga rum ”som
tidigare”. Verkligen?

Men vad tycker de muslimska lärda? Den 15 mars anordnades en paneldiskussion som samlade teologer och hälsoministrar under beskydd av WHO, UNICEF och
Internationella federationen för Röda Korset och Röda Halvmånen (IFRC). Denna videokonferens hölls mellan medlemmar av Islamic Advisory Group (IAG) för att
upplysa troende och deras andliga ledare om lämpligt beteende i tider av pandemi.

”Ramadan perioden återvänder för tredje gången i en pandemiperiod och det är nödvändigt att påminna om de åtgärder som måste vidtas för att hantera den, med
början med vaccination, som är avgörande för att säkerställa att alla troende är väl skyddade under denna månad av festligheter”, sade WHO. Professor
Koutoub Moustapha Sano, generalsekreterare för International Academy of Islamic Jurisprudence (IIFA), påminde om att skyddet av liv är ett av sharias fem
huvudmål. ”Ramadan är en möjlighet att ta hand om din hälsa. Vi måste se till att vi respekterar Islams lära genom att skydda allas hälsa”, förklarade han
under den virtuella konferensen.

För sin del noterade Ibrahim El-Hodhod, tidigare president för Al Azhar University, att hans institution hade utfärdat flera fatwas för att hjälpa till att
bekämpa pandemin. En av dem fokuserade på att förespråka antagandet av förebyggande åtgärder för att delta i kollektiva böner i moskéer, inklusive att bära
masker och upprätthålla fysiskt avstånd mellan tillbedjare. Slutligen sa IIFAs Observatory of Fatwas, genom dess huvudansvarig Mohamed Mustafa Shoaib, att
hans organisation hade publicerat ett antal religiösa påbud för att säkerställa att vaccination mot Covid-19-viruset är tillåtet under fastan och inte
ogiltigförklarade denna religiösa skyldighet.

”WHO, UNICEF och IFRC är de lämpliga organisationerna för att leda kommunikationen av vissa fatwas (…) som försöker stävja spridningen av Covid-19” sa
Yagoub Al Mazrou, ordförande för IAG:s verkställande kommitté vid konferensens avslut. ”Vi ber till Allah att skydda oss från alla pandemier och sjukdomar,
och må vi ha en välsignad Ramadan.”

Covid-19-pandemin är inte över

Denna gradvisa återgång till den pre-pandemiska situationen bör inte få oss att glömma att Covid-19-viruset fortfarande cirkulerar och fortsätter att kräva
offer. I avvaktan på den gynnsamma utvecklingen av hälsosituationen, rekommenderas det starkt att bära en mask på platser som inte har tillräcklig
ventilation till utsidan. Det förblir också rekommenderat för symtomatiska eller sårbara personer.

Covid-19-pandemin är inte över och vi bör fortfarande vara vaksamma och välvilliga för andras hälsa när vi går för att be i moskén och fira ögonblick av
fromhet, delning och solidaritet under månaden Ramadan.