Rajab månad

El Panal


Alla som [befolkar] himlarna och jorden är beroende av Honom; varje stund är Han verksam och ingriper [i skeendena].
(55:29)

På kvällen måndagen den 21 maj börjar Rajabs första natt, en mycket speciell natt. Rajab betyder ”att vörda”, eller erkänna
något som helig. När Rajab kom, brukade profeten ropa: ”O Allah, välsigna vår Rajab och Shaban, och för till oss Ramadan!”

”Om någon håller sig vaken den första natten av Rajab i åminnelse av Gud, medan andra hjärtan dör, kommer inte hans hjärta
att dö. Den Ende Allsmäktig sköljer sin tjänare med sin nåd och gör honom ren från felaktigheter och deras konsekvenser
precis som den dag hans mor födde honom…” (Hadith Sheriff)

En av följeslagarna, som hade dyrkat Allah i sin ungdom men senare lämnat honom, såg en dag i spegeln att han hade fått
grått hår på huvudet och skägget. Då sade han, ”Herre, vad har jag gjort?” Sedan började han ångra sig och vilja gå tillbaka
till Allah, så att sin Herre skulle förlåta honom. Han tänkte: ”Vad ska jag göra efter att ha slösat bort mitt liv i olydnad
mot Allah?” Då hörde han en röst som talade till honom: ”Min tjänare, jag älskar dig. Du älskar mig. Trots att du vände dig
bort, förstörde jag inte dig, men jag gav dig ditt levebröd. Om du ångrar dig och återgå till mig, kommer jag att älska dig
igen.”

Allah är Suveränitets Herre, Hans nåd är riklig, Hans barmhärtighet oändlig och Hans generositet gränslös. Han förlåter de
som ångrar sig framför Honom. Han förlåter dina misstag. Under tre månader, framförallt, flödar hans barmhärtighet och
generositet över.

Den vördade Abu Bakr sade: ”Den första fredagens natt i Rajab är vad vi heter Laylat al-Ragha’ib. Under denna natts tredje
kvart, mot morgonen, möts jorden och himmelns änglar framför Kaban och vädjar till Allah. Det Allhärlige säger: ”O Mina
änglar, fråga Mig vad ni än vill…” Änglarna svarar:” Vad vi begär av dig, den Allsmäktige är att veta om du förlåter
Muhammeds gemenskap som fastar i Rajab månads ära.”

Vår Herre säger: ”Visst förlåter Jag och glädjer dem med Paradiset och Min skönhet.” När Han säger detta täcker Han oss,
Muhammeds gemenskap, i sin nåd.”

De vördade Aisha, de troendes mor, sa följande om den välsignade Profeten:

”På domedagen kommer alla människor att vara hungriga. De enda undantagen är profeterna, deras familjer, och de som fastade
under månaderna Rajab, Sha’ban och Ramadan. De som fastar under månaderna Rajab, Sha’ban och Ramadan kommer inte att uppleva
varken hunger eller törst.”

Det har också rapporteras att Allahs välsignade budbärare sagt: ”Vid Uppståndelsens dag kommer en härold att proklamera ”Var
är de som fastade i Rajab månadens ära?

Efter det kommer en ljus att lysa. Änglarna Gabriel och Mikael kommer att följa ljusets riktning. De som ärade Rajab månad
och fastade kommer att följa dem och gå som blixten genom Helvetes bro kallad Sirat. När de har gått över denna hemska väg
kommer de att tacka Allah för att ha passerat genom Sirat. När de faller ner med pannan mot marken kommer de att höra en
röst säga: ”O ni som respekterade Rajab månad, höj era huvuden ur marken. Den position var något som skulle göras i den
lägsta av världen. Kom nu in i era hem i paradiset och njut av en ren fröjd!” Saker som detta kommer att ges till dem som
hedrar Rajab.

Den välsignade Profeten sade: ”Om ni vill att era själar ska hämtas vid dödstidpunkten med tröst och utan smärta eller
törst, då ska ni skydda dem vid denna tidpunkt från Satans onda och dö i tro. Därför ska ni ångra uppriktig era gamla
misstag som gjordes under Rajab månad och tillbringa större delen av dess dagar i fasta. Kom ihåg ofta er Herre. Kom till
Paradiset genom er Herres nåd.”

Den vördade Anas sade: ”Det hände att jag träffade Muadh ibn Jabal och jag frågade honom: ”O Muadh, var har du varit?” Han
svarade, ”Jag har varit med den välsignade Profeten.” ”Sa han något?” Frågade jag, varpå han svarade:

”Jag hörde att om en person säger att det finns ingen gud utom Allah och säger det på ett äkta och uppriktigt sätt, kommer
han in i Paradiset. Han sa att om någon fastar en dag för att hedra Allah i Rajab månad, även han kommer att träda in i
Paradiset.” Så jag gick till moskén där jag träffade den välsignade Budbärare och jag sa:

”O Allahs budbärare, Muadh berättade för mig att du sa att om någon säger ”det finns ingen gud utom Allah” och att om han
fastar för att behaga Allah en dag i Rajab, han kommer in i Paradiset.”

Han sade: ”Ja, Muadh berättade sanningen. Jag sa det.”

När Rajab kom, brukade den välsignade Budbärare ropa: ”O Allah, välsigna vår Rajab och Sha’ban och ge oss Ramadan!”

O Allah, välsigna vår Rajab och Sha’ban och ge oss Ramadan!”.