Paris Stora Moské, mellan kolonialism och kalifatet

Imam Baraka – Webislam

Det som är föreskriven för varje tid
kan uppfyllas
Men med varje tids krav
hur stämmer det?
För varje ny tid som kommer
förnya det Allah kräver från dig
och förstärk Hans mandat.
Hur ska du kunna möta
skyldigheter från gångna tider
när man måste ta itu med dagens?

Kitab Al-Hikam (Visdomens bok), Ahmad ibn Ata Allah al-Iskandari al-Shadhili

Återigen förundras vi med en lysande artikel från antropologen José Antonio González Alcantud, ”Den stora moskén i Paris. Ett
politiskt projekt av morisk arkitektur i de universella och koloniala utställningars Frankrike” som publicerades i Casa Arabe (Arabiskt
Hus – Spanien), som i hög grad har lockat vår uppmärksamhet.

Den detaljerade krönika om aktörer, händelser och socio-politiska situationen som följde byggandet av den stora moskén i Paris,
skrivs tillsammans med subtila kommentarer som gjorts av en kritisk observatör, själva Juan Antonio González Alcantud, i syfte att
betona den teatraliska inställning som genomsyrar detta arkitektoniska projekt som tömdes redan från början av alla andliga
ambitioner.

Fångad i den falska religionens orörlighet och en förlamande fatalism inducerad av kolonialismen, är gårdagens en spegel där
2000-talets muslimer återspeglas. Faktum är att efter att ha läst denna artikel, hänger i luften en känsla av att, sedan mer än ett
sekel, muslimer har inget förflutet, att vår historia har reducerats till en lång och förlängd nuet stänkt av kolonialismen,
”orientalismens misshandel” och kalifatiska territoriella ambitioner.

Den tidigare nämnda ”orientalismens misshandel” hänvisar inte bara till användningen av det orientaliska som främjande atmosfär
som bidrar till västvärldens sensoriska njutningar som, enligt artikeln, vissa muslimska samtida fördömde irriterade när de såg hur
skuggan av en nattklubb svävade över den Stora moskén i Paris. Det är något djupare, en förändring av verkligheten genom en
diskurs som strävar efter att styra den arabiska och islamiska Östern och utveckla denna ”Länk mellan kunskap och makt som
skapar ”orientalen” och som på sätt och vis förintar honom som människan” som med fulländade klarhet fördömde Edward W. Said i
sin bok ”Orientalism”.

I denna mening, och även om artikeln nämner flera mål som förklarar byggandet av den stora moskén i Paris, hedrandet av
Maghrebs folk heroisk kamp under andra världskriget, kanaliseringen av invandringens anslutning till den franska staten, att ge Paris
en mer kosmopolitisk och exotisk atmosfär, bekämpa tysk propaganda bland muslimer (främst det ottomanska riket) … kan vi inte
komma bort tvivel om denna Stora Moské var inte faktiskt ett subtilt försök att dölja invandrarnas och konvertiternas framväxande
franska Islam under en arkitektonisk konstruktion av kall och avlägsen skönhet som inte får varken värmen eller färgen från de
muslimska troende, invandrare och arbetare mellan dess vita väggar.

Kanske är det så att det icke erkända syfte med Paris Stora Moské, i ett land där den enda officiella religionen är staten, är inget
annat än att främja avskaffandet av muslimen, orientalen som människa, vilket gör det till en bild, en västerländsk stereotyp projektion
som ersätter honom i den offentliga sfären. Islam som konst, men inte som en religion, eller kunskap, eller kultur, eller upprörda
muslimer. En mycket påhittig praxis och till och med politik, med en lång tradition i Spanien där det finns några av de finaste och
högsta prover på islamisk konst, men, konstigt nog, inte betraktas som muslimsk konst och inte heller associeras med den avskydde
begreppet moren, men som är helt enkelt orientalisk konst, exotisk och, på samma gång, spansk.

Artikeln klargör i sin tur att, då som nu, öppnandet av moskéer i Europa är resultatet av en trippelallians mellan interna intressen,
främmande makters utrikespolitik (läs kalifatet) och behovet av att säkerställa invandrarnas lojalitet till den nya staten genom att
bevilja dem religionsfrihet som sockrar deras identiteter och minska risker för rebelliska inställningar. Moskén, också den Stora
Moskén i Paris, som ett instrument för kontroll och ledning av muslimerna.

Längre in i texten förstärks känsla av moskén som en plats för bön men också territorium. Rivaliteten mellan själva muslimerna
bosatta i Frankrike, som förhindrade byggandet av en ny moské i Marseille efter öppnandet av den stora moskén i Paris, kan
observeras i våra städer. Det finns turkiska moskéer, senegalesiska, marockankaska, pakistanska, algeriska, irakiska, egyptiska…
och i sin tur varje nationalitet grupperas kring en skola och islamisk praxis, muslimska brödraskapet, salafisterna, wahabiterna,
sufier, shia, sunniter …

Denna territoriella princip har förstärkts av kalifaten sedan början av 1900-talet som idag verkar under olika politiska verkligheter,
marockansk, saudisk, turkisk, och 2000-talets nya kalifater, Qatar, Islamiska Staten… Alla de stödjer och finansierar moskéer med
målen som ligger inte långt bort från Paris Stora Moskés, att ge värdighet till de muslimska invandrargrupper, underkastelse av de
troende till de muslimska ”länder” som främjar dem, att visa i västvärlden sin ekonomiska makt…

Vi måste ha i åtanke att innehav och kontroll av en moské är ett tecken på makt och prestige för varje land eller samhälle som kallar
sig Islamisk, hur ödmjuk och blyg den än är. Det är därför särskilt i Europa, där den politiska islam har tystnat den islamiska
andligheten och moskéerna är ett territorium av primära och atavistiska identiteter, en stor del av moskéerna är nedsänkta i kaos och
oliktänkande som i sin tur leder till framväxten av nya moskéer. Det paradoxala är att denna påstådda rumsliga multiplikation av
gudstjänstlokaler, som borde leda till en diversifiering och öppenhet för olika former av praktik och tänkande, håller på att döda
mångfalden och främjar exklusiva islamiska identitet som, även om de finns också i Europa, har dess största exponenter i Irak,
Syrien, Libyen…

Problemet är alltid grundläggande. Precis som i Paris, de många vardagliga och geopolitiska mål lämnar lite utrymme för att främja
islamisk andlighet och etik i de nya europeiska moskéerna. De ”vanliga” muslimer, som står långt borta från maktens kretsar och
”kalifaten”, hamnar utanför de europeiska moskéerna. Kampen mot radikal jihadismen borde riktas inte till att kriminalisera
moskéerna, men att ignorera de enkelriktade identiteter dessa främjar och öppna dem för hela muslimska samhälle.

En av de mest intressanta frågorna i artikeln är dock bekräftelsen av muslimernas samtycke och delade ansvar till kolonialism,
frågor som inbjuder oss till en uppriktig och varaktig kritik. González Alcantud anger i texten att: ”Hela det parisiska projektet för att
göra den franska huvudstaden till en referens punkt för den islamiska världen gynnades av svagheten hos de stora centra för
religiösa tänkandet i Maghreb …”. Eh voilà, kolonialismen visar inte bara metropolens överlägsenhet, men den islamiska världens
egna tillkortakommanden. Därför bör vi inte låsa oss i offers mentalitet och begränsa oss till att kritisera nykolonialismen, men vi
måste främja tankesmedjor, religiösa och vetenskapliga, eftersom de är ett.

Ett belysande anekdot av kolonialpolitiken ”söndra och härska” som tillämpas i Maghreb och den islamiska världen, ägde rum under
invigningen av den Stora Moskén. I det franska protokollet undvek man samtidig närvaron av Tunisiens Bey och den marockanska
Sultanen, det är inte känt om det gjordes för att undvika rivalitet eller för att uppmuntra det. Författarens hänvisning till detta faktum i
artikeln ger en uppfriskande och ironisk analys vars läsning vi rekommenderar starkt.

Det är också mycket vältalig den marockanska sultanens tacktal till den militära och Frankrikes Marskalk, Hubert Lyautey, som
nämns i artikeln. Frankrike presenteras som motorn för den nya moderna Marockos organisation och omvandling som uppstår efter
Sherifian sultanatet och motiverar metropolens koloniala (och imperialistiska) diskurs som är engagerade i kolonins utveckling och
framsteg utan andra ekonomiska och geostrategiska intressen. Ett tal som, trots att den har blivit diskutabelt uppriktig genom åren,
sätter på bordet behovet av att diskutera de positiva bidrag som kolonialismen skulle has kunnat bidra med.

Jag skulle vilja avsluta med en mycket intressant fråga som finns i artikeln, kalifatens geografisk och territoriell uppdelning av
imperialistiska makter. Storbritannien främjade det saudiska kalifatet och Frankrike den marockanska ”kalifatet” som anges i
González Alcantud text: ”Frankrike, som vi har påpekat, med sin idé om ”Maghrebs kalifatet” starkt stödjer sultanens påståenden om
att vara ”de troendes befälhavare”, en titel som förutom att säkerställa sultanens legitimitet i Marocko ger den överlägsenhet över
vissa grannländer”.

Frågan som, avslutningsvis, kan vi ställa oss är vilken makt främjar för närvarande den så kallade islamiska kalifatet, även känd som
(anti) Islamiska Staten. Eftersom, och jag fortsätter att följa Edward S. Saids tankegång, jag börjar tro att den (anti) Islamiska Staten
är kulmen på det stora projektet för återskapande av muslimen som ”lat, irrationell, ociviliserade, grym” gentemot europén som ”aktiv,
rationell, civiliserade och sofistikerade”. Det värsta är inte att européerna har accepterat som sann denna fiktiva rekreation av vad
en muslim är, det verkligen olyckliga är att många muslimer tror på det med.