Orsakerna till ilska och dess botemedel

Imam Al-Ghazali – Islam en castellano

Mina kära läsare, ni måste förstå att bota en sjukdom innebär att ta bort orsaken till det. Isa (Jesus), frid vare med
honom, fick en gång följande fråga: ”Vad är det som är svårast?”, Till vilket han svarade: ”Guds vrede”. Profeten Yahya
(Johannes Döparen), frid vare med honom, frågade då: ”Vad drar till sig Guds vrede?”, Isa, (fvmh)
sade: ”Ilska”. Yahya, (fvmh) frågade igen: ”Vad får ilskan att växa” då svarade Isa (fvmh): ”Stoltheten, popularitet, längtan
efter ära och uppmärksamhet.”

De orsaker som leder till ilska och få det att växa är stolthet, fåfänga, skämt och löje, diskussion, svek och längtan efter
berömmelse och överdriven förmögenhet. Om dessa onda ting finns i en person, bryter de ner hans beteende och då kan denne
inte undkomma ilskan.

Därför måste dessa orsaker tas bort av deras motsatser. Fåfänga tas bort med blygsamhet. Stolthet tas bort med sitt eget
ursprung och födelse, girighet med tillfredställelse med det nödvändigaste och genom välgörenhet.

Profeten Muhammed, frid och välsignelser vare över honom, sade: ”Den starke är inte den som besegrar sin motståndare i
kampen, men den som kan kontrollera sig när han är ilsken.”

Vi beskriver här nedan botemedel mot ilskan när den har växt fram. Botemedlet är en blandning av kunskap och handling. Den
kunskapsbaserade medicin har sex klasser:

 1. Det första klass botemedlet är att tänka på belöningarna på att blidka ilska som finns i Koranen och profetens
  traditioner så att din längtan att få dessa belöningar leder till att du undviker att hämnas.

 2. Den andra klass botemedel baseras på rädslan för Guds straff och vissheten om att Guds straff är större än det jag kan
  ålägga min fiende. Om jag hämnas på grund av den ilska jag känner, kommer Gud att ta det på mig vid Domedagen.

 3. Den tredje typen av kunskapsbaserade botemedel är försiktighet med bestraffning för fiendskap och hämnd. Känner du glädje
  att se din fiende lida i din närvaro, men du själv är inte fri från denna fara. Du bör vara rädd för att din fiende kan
  vidta motåtgärder i denna värld och i den andra.

 4. En annan typ av botemedel som bygger på kunskap är att tänka på den arga mannens ansikte, som ser ut som en vildsint
  best. Den som kontrollerar sin vrede har en nykter och välutbildad mans ansiktsuttryck.

 5. Det femte kunskapsbaserade botemedlet är att tro att djävulen kommer att säga, ”Du kommer att vara svag om du inte blir
  arg.” Lyssna inte!

 6. Den sjätte botemedel är: ”Vad har jag för anledning till att bli arg? Det har skett som Gud ville.”

Handlingsbaserade botemedel

Profeten (fvmh) uppmanade oss att säga nä vi blir arga, ”jag söker skydd hos Gud mot Satan, den förbannade”.

När Aisha (Gvnmh) blev arg, tog han henne i näsan
och sades: ”Åh, kära Aisha, säg: ’Åh Gud, Du är min profet Muhammeds Herre, förlåt mina synder, ta bort vreden från mitt
hjärta och befria mig från felet.”

Om ilskan fortfarande inte går bort, sitt ner om du står, lägg dig om du sitter och kom närmare marken, eftersom du skapades
från det. Så var lika lugn som jorden. Orsaken till ilskan är värme, och dess motsats är att ligga på marken för att kyla
och lugna ner kroppen.

Profeten (fvmh) sade: ”Vrede är en brinnande kol. Ser ni inte era ögonbryn och era ögon blir röda? Så när en av er blir arg,
sitt om du står och ligg ner om du sitter. Om ilskan är fortfarande kvar, gör tvagning med kallt vatten eller ta ett bad,
eftersom elden kan inte kan släckas utan vatten.”

Profeten (fvmh) sade: ”När en av er är arg, då ska han göra tvagning med vatten, eftersom ilska har sitt ursprung i elden.”
I en annan hadith sade han: ”Ilskan kommer från djävulen, och djävulen är gjord av eld.”

Hazrat Ali (Gvnmh) sa: ”Profeten blev aldrig arg för något av denna värld. När något sårade honom, visste ingen det, och
ingen reste sig upp för att hämnas för hans vrede. Endast när det gällde sanningen blev han arg.”