Om de mänskliga rättigheterna

Gud är människornas och universums Härskare, Han skapade varje människa med värdighet och heder, genom honom är människorna varandras like och ingen verklig skillnad kan göras mellan dem p.g.a. nationalitet, hudfärg eller ras.

Vi alla härstammar från Adam och på det viset är alla människor besläktade med varandra.

Det står i Koranen att troende ska iaktta rättvisa och även ifall man inte tycker bra om en person ska detta inte få en att handla orätt: ”Ni som tror, iaktta rättvisa som vittnen inför Gud, och låt ingen förbittring mot vissa människor forma er att ej handla rätt. Handla rätt – det kommer gudaktigheten närmast. ” (5:8)

Människans liv är okränkbart och får inte dödas utan rätt, Koranen jämställer mördaren med en som har dödat hela mäskligheten: : ”om någon dödar ett liv, utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden, skall det vara som om han dödat hela mänskligheten”. (5: 32)

Islam förbjuder att förtrycka kvinnor, barn, gamla, sjuka och sårade. Kvinnans heder ska respekteras under alla omständigheter. Människor som är hungriga, nakna och sårade eller sjuka ska, oavsett om de är muslimer eller inte mättas, kläs och behandlas medicinskt.