Om änglarna i Islam (1)

Abdelmumin Aya – VerIslam

Fram till islams ankomst till den arabiska halvön trodde araberna inte på änglar, eller snarare visste de
inte vad de var. De trodde på de subtila energierna som de kände av stark i människans liv som krafter
för skydd och förstörelse och de kallade dessa krafter djinn (genier). Med Islams ankomst uppdelas
djinnernas subtila och kraftfulla värld i fördelaktiga energier (änglar – malaika) och destruktiva
energier (inte nödvändigtvis dåliga), djinn (genier). Jag är säker på att i denna skillnad vägde stor
Muhammads bibliska arv, eller vad som är samma sak, änglarna är en del av vad profeten lärde sig från
judarna. Det betyder inte att den senare utvecklingen av änglarna i Islam inte är fascinerande och
original, vilket jag kommer att försöka visa er, men bara att vår utgångspunkt är Judendomen. Den som inte
känner igen sin mor är en bastard av eget val.

För oss är malaika bärare av amr (order, mandat). De ansvarar för uppfyllandet av Allahs vilja. De är inte
exakt ”enskilda varelser” utan manifestationer av Allahs befallning. Därför har traditionen, både judisk
och islamisk, sagt att de är ”varelser utan rygg”. De är bärare av Allahs ordning och är därför ständigt
skapade av sin Herre, oupphörligt, så att det inte slutar att vara, inte ens ett ögonblick, varje liten
sak i universum, och ständigt förstörda av sin Herre.

Världen finns ständigt tack vare änglarna. Det gör inte nödvändigtvis dem externa och framförallt
utomjordiska för världen. Jag kommer att försöka förklara det med en paradox. Jag kommer ihåg hur jag vid
ett tillfälle frågade en av Islams kunnig som jag hade lyckan att träffa:

– Är änglarna verkligheter utanför människan…? Eller i dess inre?

– Och han svarade: Vad är skillnaden?

Från Islams perspektiv kan man inte förstå vad en ängel är utan att först förstå vad människan är. I
själva verket nämns inte malaika, det arabiska ordet för änglarna, tills människan skulle skapas. Judiska
källor har öppnat debatten om varför änglar inte förekommer i skapelsensberättelse. Sanningen är att det
första omnämnande av änglarna, både i Genesis och i Koranen, sker i det ögonblick då människan kommer att
skapas. Gud informerar änglarna om att människan kommer att skapas och en kritik uppstår mellan dem.
”Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod,
medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” [Gud] svarade: ”Jag vet vad ni inte
vet.”
(2:30)

Sanningen är att människan är änglarnas uppenbarelse. Och den är just det för att den är deras förvirring,
gränsen för deras förståelse och höjden av deras icke-förståelse. Människan förvirrar änglarna, eftersom
Uppenbarelsen förvirrar människan. Ängeln förstår inte bara varför Allah introducerar störningen i
skapelsen, men han förstår inte heller varför han ska vara tvungen att knäböja inför orsaken till den
störningen. Med Adams intåg, enligt Koranen, får änglarna en befallning från Allah som är svår att förstå:
knäböj inför honom. Knäböj som ni ska göra enbart framför mig.

Det är här änglarnas förståelseförmåga sviker, och Allah förklarar inte någonting för dem, Han klargör
inte för dem varför de måste göra inför människan sujud, det vill säga det som ingen i skapelsen får göra
inför någon annat än Allah. Med människans inträde är änglarna tvungna att göra sujud. Shaytans vägran att
knäböja är också ett tecken som vi måste analysera.

Tecknet som ängeln måste avslöja är dess förbindelse och dess tjänstgörande inför människan, vi kommer att
se det så småningom. I slutändan kommer människan att vara Änglarnas uppenbarelse, eftersom i männens
existens kommer änglarna att förstå, varken mer eller mindre, i vilken utsträckning Gud behöver skapelsen.

Anteckningar >/strong>

Denna text publicerades ursprungligen på en konferens i Barcelona i september 2012 och på
http://www.vicentehaya.com/