OIC:s sjätte årliga rapport om islamofobi har publicerats

Redaktion – Källa: Agencias

OIC:s (Organization of Islamic Cooperation) Observatoriet mot islamofobi har precis släppt sin sjätte årliga rapport
som omfattar perioden mellan oktober 2012 och september 2013, vid start av Utrikesministrars Råd 40:e möte i
Conakry, Guinea.

Rapporten går igenom på ett mycket omfattande sätt över det störande fenomenet islamofobi som ett klar och fortsatt
hot mot fred och säkerhet, och avslutar med en rad rekommendationer, och fastställer en strategi för att bekämpa
islamofobi och den växande intolerans och fördomar mot muslimer genom samordnade internationella åtgärder som
förtjänar särskild uppmärksamhet.

Rapporten består av fem kapitel som tydligt avslöjar dagens islamofobiska praxis som inte bekämpas i olika delar av
världen, framför allt i vissa västländer. Ett antal oberoende rapporter om islamofobi från erkända institutioner i
väst, bekräftar centrumets inställning om att den antimuslimska retoriken blir allt vanligare, vilket i sin tur
orsakar en ökning av det faktiska antalet hatbrott mot muslimer. Sådan främlingsfientlig stämning påverkar också
muslimernas sociologiska och psykologiska tillstånd, som utsätts för ökad stress och andra former av skada i sin
vardag.

I rapporten konstateras att islamofobin, som har blivit ett modernt uttryck för rasism, är ett klart brott mot den
erkända regeln om att respektera kulturell mångfald och hota den mångkulturella strukturen i de berörda samhällena.
Dess inverkan på fred och regional och global säkerhet är också en faktor till stor oro. Som nämnts tidigare,
upprepar OIC att sådan diskriminerande praxis strider mot alla etablerade regler i internationell rätt om mänskliga
rättigheter och förvärra spänningarna mellan folken på alla nivåer.

OIC:s Generalsekreterare, Ekmeleddin Ihsanoglu, välkomnade publiceringen av den sjätte årliga rapporten om
islamofobi och belyste de olika formerna av diskriminering av muslimer i västerländska samhällen och uppmanade
medlemsstaterna att stärka observatoriet.

Han erinrade om att diskriminering på grund av religion eller övertygelse är ett brott mot internationell rätt om
mänskliga rättigheter och uppmanade berörda medlemsstater att vidta konkreta åtgärder för att hantera förespråkandet
av ras eller religiöst hat, i enlighet med deras internationella förpliktelser etablerade i den internationella
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). Professor Ihsanoglu manade också OIC
medlemsstaterna att ta upp denna fråga med sina västerländska motsvarigheter under bilaterala överläggningar och
betonade vikten av att öka ansträngningarna för att stärka interreligiös och interkulturell dialog på alla nivåer,
som ett verktyg för att ta itu med grundorsaken till misstro och missuppfattningar mellan folken i olika religioner
och civilisationer.

Professor Ihsanoglu erinrade om sitt personliga engagemang och OIC:s beslutsamhet för att arbeta mot islamofobins
gissel genom att vidta alla nödvändiga åtgärder på alla nivåer. Framgången för deras insatser med att engagera
världens ledare och erkända aktörer för att bekämpa islamofobi avspeglas tydligt i rapporten. I detta sammanhang
framträder klart relevansen och betydelsen av resolutionen 16/18 som antogs av FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter
som ett praktiskt och effektivt sätt att ta itu med islamofobin och bekämpa alla former av intolerans,
stigmatisering, diskriminering och den negativa stigma på grund av religion och övertygelse.