När kan man återställa de missade dagarna av fasta under Ramadan?

Redaktion

Fråga: Jag måste komplettera de fastedagar av Ramadan jag missade. Kan fastan under Dul Hijjah användas för båda?
Och fastan i månaden Muharram, kan de också räknas för både och, d.v.s. kompletterande av missade Ramadans
fastedagar och dra nytta av Muharrams välsignelser?

Svar: I princip finns det inte något hinder att komplettera de förlorade fastedagarna under Ramadan när som helst
på året, så länge vi tar hänsyn till profeten Muhammeds (frid vare med honom) rekommendationer att inte fasta på
fredagar eller dagen för Eid al Fitr eller Eid al-Adha.

Man kan säga att den dag som rekommenderas all mest för fastan är måndag, den dag han föddes och han firade på
detta sätt och att den bästa fastan är den som görs under tre dagar per månad, plus månaden Ramadan, som i profeten
Mohammeds ord är ekvivalent att fasta utan avbrott. I en hadith berättad av Muslim kan man läsa detta i detalj:

Det stora värdet med att fasta tre dagar varje månad och dagen för Arafah och Ashura samt måndagar och torsdagar,

(2603) Abu Qatada al-Ansari rapporterade att man frågade Profeten (fred vare med honom) om hans fasta och Profeten
blev arg. ”Då sade Umar: ’Vi är nöjda med Allah som vår Herre, med islam som vår religion, med Muhammed som vår profet
och med vår ed (av underkastelse och lydnad) som ett (heligt) åtagande.’ Sedan frågade man honom om fasta utan avbrott
och han sade, ’Varken fastar eller avbryter det (eller jag varken fastar eller avbryter det).’ Man frågade honom om att
fasta två dagar och avbryta det en dag. Han sade: ’Vem har styrkan att göra det?’ Man frågade honom om att fasta en dag
och avbryta det två dagar. Han sade: ’Må Allah ge oss styrka att göra det.’ Man frågade honom om att fasta en dag och
avbryta det en dag. Han sa: ’Det är min bror Davids fasta (fred vare över honom).’ Och man frågade om att fasta på
måndagar. Han sade: ’Det är den dagen jag föddes och där jag skickades ut (när uppenbarelsen började).’ Sedan sade
han: ’Att fasta tre dagar varje månad och under månaden Ramadan motsvarar en fasta utan avbrott.’ Han tillfrågades
om fastan på Arafat dagen. Han sade: ’Det förlåter synderna för det gångna och det kommande året’. Och man frågade
honom om fasta på Ashura dagen. Han sade: ’Det förlåter det senaste årets synder.’

Denna hadith men i en berättelse av Shubah säger: ’Och man frågade honom om fasta på måndagar och torsdagar.’ Vi
(Imam Muslim) nämner inte torsdag eftersom vi funnit ett fel i överföringen.”

När det gäller frågan om huruvida man kan fasta i Muharram (Ashura dagen) eller någon annan speciell dag, som
Arafat, och minska med dem de missade fastedagarna under Ramadan, måste vi komma ihåg att hela månaden Ramadan är
en obligatorisk handling för muslimer och inte en frivillig och därför bör vi göra en tydlig skillnad mellan de två
typerna av fastan. Därför är det lämpligt att returnera alla missade fastedagar under månaden Ramadan, som är
obligatoriska, innan man gör någon frivillig fasta. Detta betyder inte, naturligtvis, att man inte kan återta en
missad fastedag för Ramadan under Ashura dagen, men då är det viktigt att man tydlig med sin avsikt när man gör
det.

Och Allah vet bäst.