Nakba-minnet får en ny innebörd

Dr Amira Abo el-Fetouh – Middle East Monitor

 

Årsdagen för den palestinska Nakba 1948 anlände i år med en unik smak, mitt i förödmjukelsen av den sionistiska staten under de senaste åtta månaderna av den mest våldsamma och längsta militära offensiv som Israel har fört mot några arabiska motståndare sedan dess etablering i landet Palestina. Dess tidigare krig var snabba och varade bara i dagar under vilka den skulle uppnå några flyktiga segrar och skryta med sin ”oövervinnliga” armé. Men sedan oktober förra året har legitimt palestinskt motstånd i Gaza kunnat förstöra myten om den ”mest moraliska armén i världen” och avslöja Israel för vad det är: en bosättar-kolonial folkmords stat.

Ja, Palestina gick förlorat från oss i maj 1948, men nedräkningen till dess återhämtning började i oktober 2023. Vi ser början på slutet för apartheidstaten, och början på rättvisa för dess offer, från floden till havet.

Vi får aldrig glömma att den 15 maj, Nakba-dagen, är då det arabiska folkets hjärta slets bort från oss och vårt land i Palestina stals från oss inför hela världens ögon, vilket välsignade den inkräktarstat som skapades specifikt för att uppnå stormakternas mål efter andra världskriget. Dess erkännande av FN:s säkerhetsråd skyndades igenom. Den första staten som erkände Israel var Sovjetunionen, följt av USA, och inte tvärtom som många tror. Öst och väst arbetade tillsammans för att knivhugga arabvärlden med hjälp av kollaboratörer inom regionen, utan vilkas förräderi, västvärlden inte skulle ha kunnat genomföra sin konspiration i den arabiska Palestina.

I motsats till det pågående sionistiska propagandapåståendet att den sionistiska enheten var nödvändig på grund av vad judar hade utstått under den nazistiska förintelsen, planerades staten minst femtio år tidigare, med publiceringen av The Jewish State av Theodor Herzl, en ateistisk österrikisk journalist. Sionistisk lobbyverksamhet mot kolonialstaterna, särskilt Storbritannien, ledde till utfärdandet av den ökända Balfour-deklarationen, ett brev – inte mer – från Storbritanniens utrikesminister som lovade stöd den 2 november 1917 för ”etableringen i Palestina av ett nationellt hem för Judiska folket”.

Detta var i grunden ett löfte från ett folk som inte ägde eller styrde Palestinas land att ge det, trots allt, till ett folk som varken förtjänade eller förtjänar det.

Förbehållet för detta stöd var att det var ”tydligt förstått att ingenting ska göras som kan skada de medborgerliga och religiösa rättigheterna för existerande icke-judiska samhällen i Palestina”, något som förespråkarna för den sionistiska staten har ignorerat från dag ett.

Det är ett faktum att palestinierna ända sedan den 15 maj 1948 och till och med före den ödesdigra dagen har mött oändlig plåga, med förlust av människoliv och mark i händerna på de sionistiska fienderna, som har brutit mot alla tänkbara lagar sedan Balfour för att upprätta, upprätthålla och utöka sitt folkmordsstat. Dessutom har de arabiska härskarna i 76 år konspirerat mot och förrått det palestinska folkets kamp för deras rättigheter, inklusive deras rätt att återvända till sitt land. Det internationella samfundet har övergett kampen för rättvisa och upprätthållandet av internationell rätt för att säkerställa sionistisk hegemoni i Mellanöstern. Stormakterna, ledda av USA, stöder den sionistiska enheten medan de arabiska härskarna är värvade för att försvara dess gränser, vilket vi tydligt kan se nu i Gazakriget. Inte ens det senaste skammötet i Bahrain gjorde palestinierna rättvisa. Istället för att ta itu med grundorsaken till problemet – den israeliska ockupationen av Palestina – attackerade chefen för den palestinska myndigheten, för vilken säkerhetssamordningen med ockupationsstaten är ”helig”, Mahmoud Abbas, det legitima motståndet och anklagade Hamas för postoktober Israels militäroffensiv och förstörelsen av Gaza.

Alla arabiska härskare, utan undantag, har använt den palestinska saken för att samla sitt folk bakom sig och befästa sina egna maktpositioner. Vad som händer bakom kulisserna är dock väldigt olika. Detta kom fram i de fredsavtal som Egypten undertecknade med den sionistiska fienden 1979, sedan Jordanien 1994.

Mellan dessa två avtal undertecknade Palestina Liberation Organization (PLO) Osloavtalet med Israel den 13 september 1993, enligt vilket den sionistiska staten erkändes och den väpnade kampen för att befria Palestina från floden till havet släpptes från palestinsk nationalstadga. I gengäld inrättades den palestinska nationella myndigheten, men den är inget annat än en front för att skydda den sionistiska fienden och kuva folket i det ockuperade Palestina. Den självständiga staten Palestina som utlovats av Oslo har fortfarande inte förverkligats, medan den mark som den ska styra blir mindre för varje dag. Mindre än 20 procent av det historiska Palestina kan en dag bli den så kallade ”staten” som Oslo tänkt sig.

De så kallade Abraham-avtalen 2020 har sett Förenade Arabemiraten, Bahrain och Marocko sluta fred med Israel (de var aldrig faktiskt i krig, naturligtvis), liksom Sudan, även om det senare inte har ratificerats.

Verkligheten är att de förbannade Oslo avtalen också ledde till fler mord och arresteringar av palestinier som utövar sin legitima rätt att göra motstånd mot ockupationen.

Aqsa-intifadan år 2000 återställde andan av motstånd till det palestinska folket under den bortgångne ledaren Yasser Arafat, som var frustrerad vid varje tur av USA och på varandra följande israeliska premiärministrar. Han kom hem från ett Camp David-möte med USA:s president Bill Clinton och premiärminister Ehud Barak efter att äntligen ha förstått att det inte var någon mening med fredsavtal med sionisterna, att sådana överenskommelser alla var bedrägerier för att köpa ockupationsstaten mer tid för att tillskansa sig ännu mer palestinsk mark.

Hamas grundades 1987, under den första intifadan (1987-1993), och gav aldrig upp tron att motstånd med alla medel var och är avgörande för frihet och rättvisa. Ockupationsstaten mördade sina grundare och ledare, inklusive Sheikh Ahmed Yassin och Dr Abdel Aziz Al-Rantisi, men andra tog deras plats och rörelsen blomstrade, till den grad att den vann valet till det palestinska lagstiftande rådet 2006, och den nuvarande ledaren för rörelsen, Ismail Haniyeh, valdes vederbörligen till premiärminister för den palestinska myndigheten. Varken Israel eller dess allierade accepterade det palestinska folkets demokratiska vilja och införde en bojkott och belägring av Gazaremsan, där Haniyeh var baserad. Den belägringen skärptes i oktober förra året, efter att Hamas-krigare bröt ut ur ”fånglägret” känt som Gaza och genomförde ett väpnat intrång mot sionisterna. Kritiker av intrånget förbiser de 76 åren av israelisk ockupation och brutalitet, såväl som de militära offensiver som inleddes mot Gaza av den sionistiska staten 2008/9, 2012, 2014 och 2021, såväl som många väpnade intrång och mord. Under protesterna för den stora återvändandemarschen 2018, till exempel, dödade Israel 200 palestinier – inklusive journalister och läkare – och skadade 6 000 andra. Palestinierna har burit bördor som ingen annan nation i världen kunde bära och lidit omätligt för sin frihet, värdighet och rättvisa. De har vunnit hjärtan och sinnen och, avgörande, stödet från samvetsgranna människor över hela världen med deras mod, uthållighet och beslutsamhet att stanna i sitt land.

De tidiga sionisterna sa att de inte behövde oroa sig för de palestinier som hade fördrivits genom skapandet av Israel på deras land, för ”De gamla kommer att dö, och de unga kommer att glömma.” Ja, de gamla dog, men de unga har inte glömt, och det kommer de inte heller. De som motsätter sig den israeliska ockupationen idag är barnbarn och barnbarnsbarn till palestinierna som etniskt rensades 1948. De har kämpat för att återvända sedan dess, vilket är deras rättighet. Palestina och dess sak lever vidare i deras hjärtan. Det är landet som de aldrig kommer att överge, de kommer inte att glömma, och inte heller deras barn och barnbarn. Nycklarna till återvändande förs fortfarande i arv från generation till generation, och var och en tar upp motståndets och frihetens sak som sin egen. Det palestinska folket är ett folk som inte bara kommer att rulla omkull och dö, de kommer aldrig att besegras.

 

 

Originaltext: Nakba commemoration is taking on a new meaning