Muslimer som räddade judar undan Förintelsen

Tom Bousfield och Catrin Nye – bbc.co.uk

En ny utställning syftar till att fira den roll som muslimer spelade i räddningen av judiska liv under Förintelsen.
Den islamiska utställningen kommer att äga rum inom det Brittiska Judiska Deputerade Råd i Bloomsbury, London.

Fotografierna av 70 muslimer som skyddade judarna under andra världskriget visas tillsammans med berättelser som
beskriver deras hjältedåd.

Utställningen hoppas att inspirera till ytterligare forskning om samarbetet mellan de muslimska och judiska samfund.

Yad Vashem, Israels officiella minnesmärke över offren för Förintelsen, har delat ut utmärkelser till cirka 25 000
”rättfärdiga människor” som riskerade sina liv för att skydda den judiska gemenskapen under Nazitysklands
skräckvälde.

70 muslimer har lagts till i listan. Utställningen kommer att utforska deras berättelser.

Empati och sammanhållning

Bland dessa människor finns den bosniska familjen Hardaga vars hem var en tillflyktsort för den judiska familjen
Kavilio när tyska styrkor ockuperade Bosnien 1943.

Ett halvsekel senare räddades Hardagas av Kavilios under det bosniska inbördeskriget.

Hotad av den ständigt bombardemang av Sarajevo, vädjade Kavilio familjen till Bosniens president att låta deras
tidigare räddare att söka skydd i Israel.

Fiyaz Mughal, chef för religiösa frågor och medförfattare till ”The Role of Muslim Heroes” sade: ”Dessa samhällen
spreds ut i efterdyningarna av andra världskriget och den äldre generationens bortgång kommer att ledda till att
dessa berättelser kan gå förlorat”.

Enligt 2011 års folkräkning, finns det 3,7 miljoner muslimer och 263 000 judar i England och Wales.

Mughal hoppas att utställningen ska inspirera unga anhängare av båda religionerna att undersöka detta område genom
ett samarbete.

Han sa: ”Det är det bästa för empati och sammanhållning, gemensamt lärande och gemensam stolthet över vilka vi är”.

Genom att avslöja berättelser av detta slag där samarbete mellan muslimer och judar är det centrala, hoppas Mughal
att på något sätt motverka de alltmer dominerande berättelser som upprättar en permanent konflikt mellan de två
religionerna.

En unik bro

”En av de främsta anledningarna till att man har främjat det här projektet är att det finns några små delar av de
judiska samhällena som försöker skriva om historien och säger att muslimer överväldigande hjälpte nazisterna.

Å andra sidan, det finns en liten del av det muslimska samfundet som inte vill tala om Förintelsen för att inte skapa
empati med de judiska samhällena.

”Det är oacceptabelt, eftersom fakta visar att detta är falskt.”

Rabbi Natan Levy, samordnare av utställningen, säger: ”Detta program skapar en unik bro mellan de två grupperna, så
att de kan fira tillsammans och minnas tillsammans.

”Det var ett stort ögonblick när Fiyaz och jag citerade samma linje i våra respektive skrifter: ’Den som räddar ett
liv, räddar hela universum’.”

Mughal sade: ”Besa, en nationell hederskodex i Albanien som liknar Pashtu koden i Afghanistan, ledde till att
muslimerna gav en fristad under den nazistiska ockupationen, och det är därför antalet judar ökade i Albanien under
andra världskriget.”