Möt de banbrytande kvinnor som utbildas till att bli Storbritanniens första kvinnliga moskéledare

Amardeep Bassey – huffingtonpost.co.uk

Ironin med att leda männen som en gång irriterades av hennes blotta närvaro i moskén går inte förlorad för Maysoon
Shafiq, medan hon förbereder sig för att uppfylla sin ambition att bli landets första kvinnliga moskéledare.

Men det är reaktionen från andra kvinnor som har varit den största problem för den 31-åriga modern till två barn, medan
hon fullbordar den sex månader långa intensiva programutbildning för kvinnor för ledarrollen i Storbritanniens moskéer.

Programmet har organiserats av det Brittiska Muslimska Råd (Muslim Council of Britain) och den erbjuder en unik chans
för kvinnor att utveckla sina färdigheter som kan gynna dem i ledande befattningar på en moskés ledarskapskommitté,
såsom träning som taleskvinna och evenemangsplanering.

”Det är mer en kulturell tabu som hindrar kvinnor att delta i moskéerna än på grund av religiösa grunder” säger Maysoon,
en finanstjänstekvinna som är född och uppvuxen i Huddersfield.

”Under profeten Mohammeds tid erkändes hans hustru Aisha som ledare för de tidiga muslimerna, men den traditionen har
gått förlorat och jag vill ta tillbaka den in i 2000-talet.”

Få moskéer i Storbritannien har kvinnor i deras förvaltargrupper eller styrelser som vanligtvis väljs av församlingen.
För närvarande finns det dubbel så många män som kvinnor på alla välgörenhetsförvaltningsstyrelser enligt Charity
Commission.

I annonsen om den nya kursen i mars sade det Brittiska Muslimska Råd (MCB): ”Denna brist på mångfald är oacceptabel och
det är viktigt att moskéernas styrelser och organisationer inom tredje sektorn generellt reflekterar de samhällen som
de tjänar för att fungera effektivt.”

Enligt sin egen forskning hävdar MCB att mer än en fjärdedel av Storbritanniens 1 975 moskéer i Storbritannien inte har
böneplatser för kvinnor och 28 % erbjuder inte några faciliteter för kvinnor.

Maysoon har en juridisk bakgrund, har jobbat inom sektorn i 10 år och har en magisterexamen i pedagogik (hon talar också
sex språk). Med sin erfarenhet, undervisar Maysoon för närvarande på Abu Bakr-moskén i West Yorkshire.

”Jag lär ut bara i moskén, men jag ville ta det vidare” säger hon. ”Jag ville inte begränsa mig själv för att jag kunde
se att moskén behövde en kvinnlig röst bland alla äldre män som styr den.

”Samma män som gjorde det tydligt med några av deras kommentarer och reaktioner att de kände sig obekväma med att
kvinnor kom till moskén för att be vilket är deras rätt.”

I augusti lanserade muslimska kvinnor i Skottland en kampanj för lika böneutrymme och inkludering i beslutsfattande
organ. Kampanjen ”De skotska moskéerna för alla” sade: ”Det är olyckligt att många moskéer inte ger grundläggande
tillgång till muslimska kvinnor att använda lokalen för att be, eller att kvaliteten på den plats de erbjuds oftast är
otillräcklig och inte lämplig.”

”Det är också olyckligt att många moskéer har begränsade eller inga kvinnor bland moskéensförvaltarna eller inom
ledningsnivå, antingen genom att avsiktligt hindra kvinnor från att ta upp dessa roller eller inte skapa en tillräcklig
välkomnande atmosfär där kvinnor känner sig bekväma att engagera sig.”

”Kvinnornas plats och roll i moskéer är i verklig kris i Storbritannien, och denna status quo måste förändras.”

En annan organisation, Open My Mosque, kräver ett jämställdhetsåtagande från moskéer, och det Bradford-baserade
Muslimska Kvinnornas Råd samlar in pengar till en moské ledd och styrd av kvinnor ”baserat på principerna om öppenhet,
inkluderande, social rättvisa och helgedom”.

”Moskén var traditionellt en plats för det muslimska samhället i sin helhet att be och träffa och mingla med andra”
säger Maysoon.

Hon tillade: ”Moskén var ett samhälles nav där systrarna kunde relatera till varandra och skapa band. Nu om kvinnor har
ett personligt problem är det väldigt besvärligt att tala med en manlig imam och i stället hänvisas kvinnorna till att
diskutera saker med imamens fru eller syster.

”Vi har inga kvinnliga religiösa rollmodeller eller till och med starka ledare som vi kan se upp och sträva efter att
vara och jag vill förändra det.”

Maysoon förväntar sig en del ”tillbaka tryckning” från några av männen, och MCB-utbildningsprogrammet erkänner det genom
att erbjuda utbildning om konfliktlösning.

”Vi får höra att vi ska försöka göra en positiv vändning på eventuella motstånd vi får från några män och försöka och
alltid vara konstruktiva.”

”Vissa män försöker provocera mig så att de kan säga att jag inte är lämplig att leda men jag är redo för det och jag
ser verkligen fram emot att se ansiktsuttrycket hos några av dem när de måste ta instruktioner från mig”.

”Jag har ingenting mot männen i moskén alls eftersom de också är en produkt av deras uppväxt, vanligtvis i Pakistan,
och jag vill att vår interaktion ska vara smidigt och även trevlig.”

Det Maysoon anser är mer skrämmande är hanteringen av andra kvinnor som helt enkelt inte kan förstå begreppet om en
kvinna som ansvarar för en moské. ”Det kommer att bli mer knepigt och kommer att bli det första kriget jag behöver
vinna” säger Maysoon.

”Jag förväntar mig mer av en blandad reaktion från andra kvinnor än män. De har blivit uppfostrade med tron om att
moskén endast är männens herravälde och vissa kommer aldrig att acceptera att en kvinna är en del av styrgruppen, även
när de ser det.

”Det är inte ens en teologisk fråga, det vi behöver är en kulturell förändring.”

”Kursen har gett mig en inblick i en vetenskaplig tillvägagångssätt för kvinnor i moskéer och även om jag inte kan ta
över en imams roll och leda en blandad församling, är jag mer medveten om kvinnors rättigheter i islam.”

”Utbildningen visade mig också hur man framgångsrikt kan starta och utveckla ett projekt och förståelse på
styrelserummets dynamik.”

Hon tillade: ”När moskéer erbjuder utrymme för kvinnor, borde de se det som en rättighet, inte en tjänst.”

”Allt jag kan göra är att le och förklara att detta är 2000-talet och det är slutligen bra för alla om fler kvinnor
som jag tar upp ledarpositioner.”

Maysoon säger att hon planerar att organisera enkla kaffemorgnar och utflykter till lokala aktiviteter för att försöka
bryta isen med sina kvinnliga medsystrar.

”Jag vill att kvinnor ska känna att moskén är en säker plats där de kan vara sig själva och ha social interaktion som
inte bara handlar om religion.”

”Det handlar om att ändra sitt tankesätt så att de inser att de kan få inflytande och hjälpa till att forma sin lokala
moskés arbete.”

”I sinom tid skulle jag vilja erbjuda aktiviteter som självförsvarskurser för kvinnor och också lära dem engelska och
andra färdigheter som hjälper dem i sina liv utanför moskén.”

En talesman för MCB sade att några av de ämnen som behandlas i programmet inkluderar syfte och ledarskap, skydd och ”att
kommunicera med och påverka moskéns omgivning”.

Maysoon sade att hennes familj och vänner uppmuntrade henne att delta i MCB programmet som började i mars och slutar
denna månad. ”Min man har varit en massiv supporter och mina två barn Ifrah och Aahil berättar för alla att de är mycket
stolta över sin mamma, vilket är väldigt inspirerande.”

Originaltext: Meet the Trailblazing Women training to be UK’s first Female Mosque Leaders >>>>>