Med Koranen och sunna framför oss

Iahia ibn Said Al Andalusi – shadilia.com.ar

Självklart ska man inte behöva säga idag att Koranen och sunna inte är fina ord att memorera utan att förstå dem,
tydligen kräver Koranen och sunna en praktisk, levande attityd, de är inte döda bokstäver.

”Abu Huraira berättade att profeten sade: ’Allah sade: Jag är som min tjänare tror mig vara och Jag är med honom när
han kommer ihåg Mig. Om ha minns Mig på insidan, minns Jag honom i mitt hjärta. Om han nämner Mig i en grupp, nämner
Jag honom i en bättre grupp (dvs. framför änglarna). Om han närmar sig med en hands avstånd, närmar Jag Mig med en
armbågslängd. Om han närmar sig med en armbågslängd, närmar Jag Mig honom med en arm. Om han kommer till Mig gående,
springer jag till honom.” (Bukhari och Muslim)

Det är nödvändigt att upprätthålla en konstant benägenhet till det goda, att vara kärleksfull till våra bröders
tjänst, och detta innebär att ”gå med Koranen och sunna framför oss.” De mest fromma bland de gudfruktiga kallades
sedan ”sufier” och inte att förväxla med de sufier som söker andlig spänning. Om de hängivna troende, sufier, har vi
några ord från profeten (fvmh):

”Abu Huraira berättade att Allahs budbärare sade: ’Allah har änglar som går genom vägarna och söker de som minns
(Allah), När de hittar dem kalla de varandra: Kom till vad ni sökte.’ (Profeten) fortsatte: ’Änglarna omger dem med
sina vingar till den lägsta himlen (den första himlen).’ Han tillade senare: ’Din Herre kommer att fråga, och han vet
bättre än dem: Vad gör mina tjänare?’ (Änglarna) svarar: ’De förhärligar, upphöjer, prisar och hedrar dig.’ (Allah)
kommer att fråga: ’Kan det vara så att de har sett Mig?’ (Änglarna): ’Nej, vi svär i ditt namn att de inte har sett
Dig (alls).’ Han frågade: ’Hur skulle det vara om de såg Mig?’ Änglarna svarade: ’Om de hade sett Dig, skulle de vara
hängivna i sin dyrkan, de skulle hedra Dig ivrigare och upphöja Dig högre.’

Sedan kommer (Allah) att fråga: ’Vad frågar de efter?’ (Änglarna) svarade: ’De frågar efter Paradiset.’ Han frågade:
’Kan det vara så att de har sett det?’ Änglarna svarade: ’Nej, vid Allah, de har inte sett det.’ Han frågade: Hur
skulle det bli om de såg det?’ Änglarna svarade: ’Om de ser det, skulle de fråga efter det ivrigare, de skulle söka
det med mer energi och mer ängslig.’ Han frågade: Från vad söker de Mitt skydd?’ Änglarna svarade: ’(De söker Ditt
skydd) från helvetet.’ Han frågade: Kan det vara så att de har sett det?’ (Änglarna) kommer att svara: ’Nej vid Allah!
De har inte sett det (alls).’ Han frågade: ’Hur skulle det bli om de såg det?’ (Änglarna) svarade: ’Om du såg det,
skulle de frukta det mer intensivt och mer hastigt fly från det.’ Då kommer Allah att säga (till änglarna): Jag gör er
till vittne om att Jag har förlåtit dem.’ (Budbäraren tillade) ’En av änglarna kommer att säga: O Herre! bland dem
fanns en person som inte tillhör dem, men var det av nödvändighet (och satt med dem).’ (Allah) kommer att säga: ’De
var en grupp och ingen kommer att bli bedrövad (lämnat ur min barmhärtighet), ingen av dem.’”
(Bukhari och Muslim)

Mycket tydligt har Allah (HoäH) förklarat att det är wajib (obligatoriskt) att ”föra Koranen och Sunna framför oss” på
ett praktiskt sätt, genom kärlek och inte med våld. Hur fel har de korrupta som tror att påtvinga en särskild vision
av Koranen och sunna är att följa uppenbarelsen!

”Abu Huraira berättade att Allahs budbärare sade: Allah kommer att säga på Återuppståndelsens Dag: ’O Adams son! Ja
var sjuk och du hälsade inte på mig!’ Han kommer att säga: ’Hur skulle jag kunna besöka dig och du är världarnas
Herre?’ Allah kommer att säga: ’Inte visste du att min tjänare så och så var sjuk och du inte besökte honom? Visste du
inte att om du hade besökt honom, skulle du ha hittat Mig med honom? O Adams son! Jag bad dig om mat och inte fick
något. Oh Herre! Hur skulle jag kunna mata dig med tanke på att du är världarnas Herre?’ Allah kommer att säga:
’Kommer du inte ihåg att min tjänare så och så bad dig mat och att du inte gav honom något? Om du hade gjort det
skulle du ha hittat mig där. O Adams son! Jag bad dig att ge mig att dricka men du gjorde inte det.’ Han kommer att
säga: ’O Herre! Vad skulle jag kunna ge Dig att dricka och du är världarnas Herre?’ Allah kommer att säga: ’Var det
inte så att min tjänare så och så frågade och du gav inte något till honom? Om du hade gjort det, skulle du ha hittat
din belöning bredvid Mig.’”
(Berättad av Muslim)

Från Abu Huraira som berättade att Allahs budbärare sade: ”Allah kommer att säga på Återuppståndelsens Dag: Var finns
de som älskade varandra för min skull. Idag kommer jag att hålla dem under min skugga, dagen där det inte kommer att
finnas någon annan skugga än min.” (Muslim)

Och Allah (HoäH) vet bäst