Människans ansvar i islam

Pr. Tikhani El Boukhi – Webislam

Den sann muslim är en som kämpar för den väg som leder honom att lifta upp och ta från sin umma eller samhälle från
svagheten och de hinder den är fast i.

Varje ögonblick av en muslims liv visar en tydlig nivå av individuellt och kollektivt ansvar. Imam Bukhari och Muslim
rapporterade att Ibn Umar (mGvnd), berättade att Allahs budbärare (fvmh)
sade: ”Alla ni är herdar och alla ni är ansvariga för flocken. Emiren är herde och ansvarig för sitt folk eller stad.
Mannen är herden i hans hem och familj. Kvinnan är herden i sin mans hus och för sina barn. Tjänare är herden för sin
herres rikedom och är ansvarig för hans flock. Så, ni alla är ansvariga och herdar för er flock.”

Ansvar i Islam betyder att muslimen är ansvarig för allt som Gud lagt under hans beskydd, så ett personligt ansvar för
var och en innebär att vara ansvariga för sig själva, sin kropp, sin hälsa, sitt beteende, sin kunskap, sin rikedom,
sitt liv, sina känslor… Om man uppfyller det, kommer man att få en bra belöning, annars får man en lämplig
bestraffning.

Dessutom är alla ansvariga för sitt språk och vad man säger med det, för sitt hjärta för att inte fylla det med
själviskhet, bitterhet och avund. Allah (HoäH)
säger i surat Al-Israa, aya 36: ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall [alla en Dag] tillfrågas om detta.

När det gäller det kollektiva ansvaret, är muslimerna ansvariga för upprättande av en korrekt islamisk utbildning
hemma och att utbilda de olika generationers muslimer, särskilt i västvärlden. Organisationer och muslimska grupper
har ett ansvar i att ta hand och vägleda sina barn och elever att lära sig ett bra uppträdande, bra uppförande grundat
på islam, och skydda dem från att falla i de fällor som samhället framställer.

Hemma ligger det främsta ansvaret för att uppfostra människan, genom att fastställa grunden för deras framtida
karaktär och särskilja dem från resten som en muslimsk troende, artig, respektfull som kommer att gynna samhället.

Kära bröder, uppfostra era barn från spädbarnsåldern i tron på Allah (HoäH) och led dem att känna den sanna innebörden
av islam för att deras tro ska vara ärlig så att de kan känna Allahs storhet och den sanna innebörden av Hans dyrkan.

Kära bröder, fruktar Allah för era barn, var goda exempel och vägledare för dem. Låt inte deras utbildning byggas på
gatan. Varna och skild dem från dåligt sällskap, lär dem att älska bönen och närheten till Gud, ta med dem till
moskéer, fylla deras liv med kärlek och goda känslor och kärlek till andra.

Allah (HoäH) säger i surat Tahrim, aya 6: TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den
Eld som har människor och stenar till bränsle…