Lyckans grunder

Chiles Islamiska Center


Lyckans 30 grunder

 1. Observera att om du inte uppmärksammar nutiden kommer dina tankar att vara utspridda, dina affärer att bli
  förvirrad och dina bekymmer att öka. Detta faktum förklaras i följande hadith: ”När morgonen kommer, förvänta dig
  inte att se på natten, och när du ser på natten, förvänta dig inte att uppnå i morgondagen.”

 2. Glöm det förflutna och allt som fanns i den. Att låta sig absorbera av saker som redan hänt är för galningar.
 3. Oroa inte dig för framtiden. Framtiden är i världen för det okända, låt inte det bekymra dig förrän det är dags.
 4. Bry dig inte om kritiken, däremot stå fast mot dem. Och kom ihåg att i förhållande till ditt personliga värde,
  ökar också graden av kritik från andra.

 5. Ha tro på Allah och gör goda gärningar. De är de ingredienser för att ha ett bra och lyckligt liv.
 6. Den som vill ha fred, lugn och lättnad kan hitta det genom att minnas Allah.
 7. Vet att allt som sker, sker enligt Guds plan.
 8. Förvänta inte dig tacksamhet från någon.
 9. Vänj dig vid att vara beredd på det värsta.
 10. Det som hände kan vara för ditt eget bästa (även om du kanske inte förstår det på det sättet).
 11. Allt som har bestämts för muslimen är bra för honom.
 12. Lista ut Allahs välsignelser och var tacksam.
 13. Du har det bättre en många andra.
 14. Stöd kommer att komma närsomhelst.
 15. Både i goda tider och svårigheter, måste man gå till dua och böner.
 16. Svårigheterna bör stärka ditt hjärta och förändra ditt sätt att se på saker och ting med en positiv inställning.
 17. Varje svårighet har sin lättnad.
 18. Låt inte småsaker vara orsaken till din undergång.
 19. Sannerligen är din Herre ”den evigt Förlåtande.”
 20. ”Var inte arg … var inte arg … var inte arg.”
 21. Livet är bröd, vatten och skugga, bli inte störd av att inte ha något annat material ägodel.
 22. I himlen finns det som [hjälper er] att uppehålla livet och där finns det som ni fått löfte om [i nästa liv]…
  (51:22)

 23. De flesta av de dåliga saker som är tänkt att ske, sker aldrig.
 24. Titta på dem som är drabbade och var tacksam.
 25. När Allah älskar ett folk, prövar Han dem med olika svåra prov.
 26. Arbete hårt med något produktivt och håll dig borta från sysslolöshet.
 27. Sprid inte rykten och uppmärksamma inte dem. Om du hör ett rykte, tror inte på det.
 28. Din ondska och ditt hämndbegär är mycket mer skadliga för din hälsa än för din fiende.
 29. De svårigheterna du går igenom uppväger dina synder. Varför oroa sig om du äger de sex ingredienser?

I boken ”Lösningen efter svårigheten” berättas historien om en lärd man som var överväldigad av olyckor. Hans bröder
besökte honom och försökte trösta honom. Den vise svarade: ”För detta skapade jag ett botemedel som innehåller sex
ingredienser.” De frågade vilka de var och han svarade:

”Den första är att ha fast tro på Allah. Det andra är att veta det ofrånkomliga faktum att allt som har bestämts ska
hända kommer det att fortsätta sin orubbliga kurs. Det tredje är att tålamod är den drabbades mest värdefulla
ägodel. Den fjärde är en ständig tro på vad denna fras betyder: ”Om jag inte har tålamod, vad kan jag åstadkomma?”
Den femte är att fråga sig själv: ”Varför ska jag vara delaktig i min egen undergång?” Den sjätte är att veta att
när som helst förändras förhållanden och svårigheterna försvinner.”

Var inte orolig om andra skadar, förolämpar, förringar eller förtrycker dig. Låt inte svårigheter störa dig.

Svårigheter stärker också hjärtat, sonar synder och hjälper till att eliminera benägenheten till högmod och
arrogans. Ni kanske minns att i tider av svårigheter, övergav ni de meningslösa banaliteter och ni mindes Allah.

När du blev drabbad, andra gav dig deras broderliga medkänsla och du fick exemplariska mäns böner. Vid sådana
tillfällen underkastar man sig villigt och ödmjukt till Allahs plan och accepterar vad Han har bestämt.

Svårigheterna skapar visdom och ger de drabbade en tidig varning om vad som kommer att följa på ondskans väg. En som
lider olyckor visar mod och tålamod; och omständigheterna, till skillnad från den som blir full med världsliga
nöjen, gör det möjligt för denne att förberedda sig att möta sin Herre.

Ni kan utfärda en opartiskt dom över denna värld och på så sätt se det som något som inte är värt begäret. Andra
aspekter som är förknippade med visdom och fördelarna att möta svårigheter då och då, även om de kan vara bortom vår
förståelse, finns definitivt och är en del av vår Herres kunskap som känner till allt som existerar.

Sorgen kommer att försvaga din beslutsamhet och kvaliteten på din dyrkan. En av biverkningarna med depression är att
det leder ofta till att man blir pessimistisk och skyller på andra, till och med Allah, själv.

Sorg, ångest och oro är rötterna till psykiska problem och orsakerna till stress.

Du har Koranen, åkallan av Gud och böner som sällskap. Du kan minska belastningen på din ångest genom att ge till
andra, att göra gott och vara produktiv.

Ge inte upp vid sorg genom att ta den enkla vägen med sysslolöshet och inaktivitet, i stället be, glorifiera din
Herre, läs, skriv, arbeta, besök släkt och vänner och reflektera.

ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön].(40:60)

Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne; Han älskar inte dem som går till överdrift. (7:55)

Åkalla därför Gud med ren och uppriktig tro, även om det ses med ovilja av dem som förnekar sanningen! (40:14)

Säg: ”Anropa Gud eller anropa den Nåderike! Med vilket namn ni än anropar Honom [är Han En och Densamme] –
fullkomlighetens sköna namn är Hans.
(17:110)