Livet efter Hajj – Hur lever man livet efter Hajj?

Pilgrim Knowledge

 

Pilgrimer utför Hajj under Dhul Hijjah varje år, vilket är en av de heligaste månaderna i den islamiska kalendern.

Hajj börjar den 8:e Dhul Hijjah, fortsätter i sex dagar där muslimer utför olika ritualer, som att slå Jamarats med stenar, och slutar den 13:e Dhul Hijjah.

En av reglerna efter Hajj som satts upp av Saudiarabien är att alla pilgrimer måste lämna landet senast den 10:e Muharram.

Hajj är en djupt andlig och transformerande resa, och dess effekter fortsätter långt efter att pilgrimerna återvänt hem till sina dagliga liv. Kärnan i denna resa ligger i att stå framför Kaaba, gå runt den, be på olika heliga platser och gå efter profeten Muhammeds steg, frid vare med honom, som han etablerade 632 e.Kr.

Att utföra Hajj är en handling olik andra, det fyller inte bara själen utan ger muslimer ett nytt liv så att de kan ändra sina dåliga vanor och bli bättre.

Enligt Abu Hurairah tillfrågades Allahs Sändebud vilken gärning som är bäst.

”Han sa: ’Tro på Allah och Hans Sändebud.’

Han fick frågan, och efter det?

Han sa: ’Jihad för Allahs skull.’

Han fick frågan, och efter det? Han sa: ’En accepterad Hajj.’” (Al-Bukhari, 26 / Muslim, 83)

 

Vilka är de andliga effekterna av Hajj?

De andliga effekterna av Hajj börjar långt innan pilgrimen når Mecka. När människor reser till heliga platser i Hajj lämnar de efter sig sina fruar, barn, vänner och hemland – liknande är resan till livet efter det.

Hajj påminner oss om de viktiga lärdomar som Allah har instruerat oss att följa och leva efter. Här är fem andliga budskap som denna resa lär oss:

 

Alla människor är lika

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. (49:13)

Ung eller gammal, fattig eller rik – miljontals muslimer från alla samhällsskikt gör resan till Saudiarabien för att förenas för denna heliga pilgrimsfärd. I Allahs ögon är vi alla lika.

Faktum är att profeten Muhammad, frid vare med honom, talade en sista gång till en stor folkmassa i Mecka, och påminde dem om att inte diskriminera människor baserat på nationalitet, hud, ras och färg. Det som utmärker oss är taqwa – vår rädsla för Allah.

 

Fullständig underkastelse

När muslimer slår Jamarats med småsten, fördömer de Satan och följer profeten Muhammeds sunna och Ismail. Detta är en handling som en pilgrim följer i enlighet med unnas lära och lyder Allah, hyllning och ära till Honom, utan tvekan.

 

Självreflektion och omvändelse

Hajj erbjuder en unik möjlighet för muslimer att söka förlåtelse för sina synder. När man utför Umrah är deras synder sonade, men med Hajj raderas de.

Det är därför pilgrimer bör ångra sina orättfärdiga handligar innan de går på sin resa och förbinda sig till ett liv i rättfärdighet. Ritualerna, bönerna och atmosfären av hängivenhet skapar en miljö som främjar djup introspektion, så att du kan sona alla dina fel.

 

En djup känsla av ödmjukhet

På prövningen följer lättnad! [Ja,] på prövningen följer lättnad! (94:5-6)

Värmen, de stora kråkorna, rädslan för att bli trampad om man snubblar och de fysiskt krävande ritualerna skapar en ödmjuk upplevelse.

En av Hajj-ritualerna pågår mellan Safa och Marwa, som Hajra, fru till Ibrahim, gjorde. Hon var den mest respekterade kvinnan i Islam, och hennes berättelse om tillbedjan lär oss tålamod, hopp och uthållighet.

Vi påminns om hennes kamp när vi följer hennes fotspår – hur törstig och trött hon var i öknen och höll ett nyfött barn.

Hon sprang för att hitta vatten, och hennes tålamod belönades i form av helig Zamzam. Sa’ee lär oss att livet kommer att ha många prövningar och prövningar, men saker och ting kommer att förbättras med Allahs nåd.

 

Förändras människor efter Hajj?

Att utföra Hajj anses vara ett andligt uppvaknande. Detta betyder dock inte att en pilgrim blir mer from eller på något sätt finns i moskén 24/7, där han ber och läser Koranen.

Många människor frågar, ”förändrar Umrah en person?” Svaret på denna fråga ligger inom dig.

Ett av de vanligaste tecknen på Umrah och Hajj Mabroor är att pilgrimen blir mycket mer disciplinerad.

De är mer intresserade av att följa Islams läror och göra saker som kommer att belöna dem i livet efter detta än att hänge sig åt världsliga frestelser.

 

Är alla synder förlåtna efter Hajj?

Abu Hurairah sa: Jag hörde profeten säga: ”Den som gör Hajj för Allahs skull och inte har sexuella relationer (med sin fru), begår synd eller tvistar orättvist under Hajj, kommer att komma tillbaka som den dag hans mor födde honom.” (Al-Bukhari, 1449 / Muslim, 1350)

Allahs förlåtelse är större än de synder vi begår. Det vi fruktar mer är våra brister och om vi har ångrat oss tillräckligt.

Så, låt detta motivera dig att när du reser för Hajj med uppriktighet och återvänder hem, befriar Allah den Allsmäktige dig från dina synder.

 

Hur man lever livet efter Hajj

Livet efter Hajj behöver inte nödvändigtvis vara komplicerat. Ja, det finns en vilja att göra och bli bättre, men det betyder inte att du ställer orealistiska förväntningar. Allah ger inte sina undersåtar mer än de kan hantera.

Att upprätthålla den förhöjda andliga kopplingen du har utvecklat under pilgrimsfärden är en helig handling, så gör wudu för att börja vad som helst med ett rent blad, fortsätt med dina dagliga böner, recitation av Koranen och regelbunden dhikr (åminnelse av Allah).

 

Gör Dua

”Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. – Du är Den som alltid ger! (3:8)

Allah har visat dig vägen, och nu är det upp till dig att stanna på den rättfärdiga vägen. För att upprätthålla dhikr kan du be till Allah och be att han ger dig viljestyrka att hålla din iman stark.

 

Skaffa dig mer kunskap om Islam

Lärdomarna från Hadith, profeten Muhammed och Koranen är många. Att veta om dem kommer att skydda dig från frestande och syndiga handlingar och låta dig fatta välgrundade beslut.

 

Omge dig med bra människor

En av sakerna man inte ska göra efter Hajj är att prata om det ofta på ett skrytsamt sätt. De människor som hänger på ditt ord älskar pompa och ståt och vistas runt dem kan påverka dig negativt. Du kanske hamnar i gamla vanor, vilket gör det svårt för dig själv att hålla dig ren.

Detta betyder inte att du ska söka vägledning från forskare, men att vara vän med praktiserande muslimer gör att du kan hålla kontakten med Islam.

 

Gör bönen till en prioritet

Bönen för oss inte bara närmare Allah utan också till troende av alla färger och former. Vi står axel vid axel som bröder och systrar utan några skillnader och omfamnar allt i mänsklighet och tro.

 

Utöva tacksamhet

Och [minns att] er Herre tillkännagav [för er]: ’Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!’” (14:7)

Efter Hajj, var tacksam för möjligheten att ha fullbordat denna pelare av Islam. Uttryck tacksamhet till Allah när du återvänder hem för att ha väglett dig genom resan och för alla välsignelser i ditt liv. Denna känsla av tacksamhet kan hjälpa dig att behålla en positiv och innehållsrik syn.

 

Vad kallas muslimer efter att de kommit tillbaka från Hajj?

Termen ”Hajji” används för personen efter att de kommit tillbaka från Hajj. Det arabiska ordet används som ett tecken på respekt och för att hedra individens engagemang för sin tro.

 

Sammanfattning – Livet efter Hajj

Umrah är en livsförändrande upplevelse, men Hajj erbjuder en större belöning, och det är förlåtelse för alla dina synder. När en person utför Hajj återvänder de hem med ett rent blad.

Efter Hajj återvänder många pilgrimer till sina hem med en djup känsla av frid och andlig upplysning. Efter att ha uppfyllt en grundläggande religiös skyldighet tar de ofta med sig en djupare förståelse för sin tro och ett engagemang för att leva ett mer rättfärdigt och fromt liv. Denna upplevelse kan leda till personlig transformation, vilket för dig närmare Allah.