Liva upp Ramadans nätter med Taraweeh böner


Sheikh Muzaffer Ozak al Yerrahi

Titta på belöningen de som utför dessa böner får!

Enligt Ali ibn Abi Talib sade Profeten följande när han fick frågan om Taraweehs dygder och belöningen för att utföra det:

”Den som gör Taraweeh inför den första natten, är så oklanderligt ren som när denna troendes mor födde honom. Det finns inte
ett spår av synd. Med undantag för det som rör människor rättigheter! Det man är skyldig dem bör betalas helt.

Om du ber Taraweeh den andra natten, kommer Allah att förlåta dina föräldrar om de har dött i tron.

Om en person ber taraweeh den tredje natten, förkunnar en ängel under den Himmelska Tronen: Ditt handlande är ren!” Med
andra ord, proklamerar han de goda nyheterna om att Allah har accepterat det, och att dina tidigare synder är förlåtna.

Den som ber Taraweeh den fjärde natten, får en belöning som det man får när man har läst Koranen, Evangelierna, Toran,
Psaltaren och alla upplysande böcker.

Den som ber Taraweeh den femte natten får en belöning likt den man får när man har bett i den heliga Kaba, Profetens moské
och Al Aqsa moskén.

För den som ber Taraweeh den sjätte natten kommer en belöning likt den som de som har gått rund Kaban får och stenar och
träd söker förlåtelse för hans räkning.

Om man genomför Taraweeh den sjunde natten, belönas man som om man hade hjälpt Moses, frid vare med honom, i hans tvist med
Farao och Haman.

Belöningen för att be Taraweeh den åttonde natten är den som Abraham fick, att bli krönt med Vänskapens krona.

Den som ber Taraweeh den nionde natten blir älskade av Allah. Allah älskar denne tjänare.

Den som ber Taraweeh den tionde natten belönas med stora reserver förnödenheter i denna världen och i Livet efter detta.

Den som utför den elfte nattens Taraweeh bön kommer att stå framför sin Herre, den dag han dör, så oklanderligt ren som när
hans mor födde honom.

Den som ber Taraweeh den tolfte natten kommer att nå platsen för Uppståndelse som en lycklig och framgångsrik troende, så
strålande som den fjortonde nattens måne.

”Den som ber den trettonde nattens Taraweeh bön kommer att stå fri från rädsla vid Arasat slätten.

”Alla änglar kommer att närvara vid den fjortonde nattens Taraweeh bön. Den som ber denna natt kommer att undgå räkenskapen
på Återuppståndelsens Dag.

De änglarna som bär Tronen och fotpallen kommer att uttala välsignelser över den som ber den femtonde nattens Taraweeh.

Den lycklige troende som ber Taraweeh den sextonde natten, får ett dokument som ger immunitet mot Elden och som tillåter
troenden att komma in i Paradiset.

Den som närvarar den sjuttonde nattens Taraweeh bön får Profeternas belöning, frid vare med dem.

Denna belöning utlovades till den som utför Taraweehs bön den artonde natt, en ängel kommer att ge denna troende följande
goda nyheter: ”Oh Abdullah! O älskade Allahs tjänare, Allah är nöjd med dig, med din mor och din far!”

Den som ber det nittonde nattens Taraweeh kommer att få Paradisets högsta nivå.

Den som utför Taraweeh bönen den tjugonde natten kommer att tilldelas martyrernas och de rättfärdigas rang.

En lysande hall kommer att förberedas i Paradiset och tilldelas till den troende som ber Taraweeh den tjugoförsta natten.

Den som ber den tjugoandra nattens Taraweeh, kommer at nå platsen för Uppståndelsen utan sorg och smärta.

För den som ber Taraweeh den tjugotredje natt, kommer det att byggas en stad i Paradiset, en stad som kommer att bära denna
troendes namn.

Den som får välsignelsen att be Taraweeh den tjugofjärde natt, kommer att få beviljad 25 begäran.

Gravens plåga kommer att tas bort för den troende som ber det tjugofemte nattens Taraweeh. Denna troende kommer inte att
behöva gå igenom denna plåga.

Den älskande som ber Taraweeh den tjugosjätte natt får en belöning så stor som fyrtio år av dyrkan.

Den som ber den tjugosjunde nattens Taraweeh kommer att få en belöning som motsvarar mer än åttio år av dyrkan. Eftersom
detta är det Maktens Natt. Den som ber Taraweeh denna natt kommer att gå över den skrämmande bron snabb som blixten och nå
Paradiset.

Den som tillbringar den tjugoåttonde natten med att be Taraweeh, kommer att delas ut tusen grader högre i Paradiset.

Den som får välsignelsen av att be den tjugonionde nattens Taraweeh, får belöningen för den som har gjort pilgrimsfärden
tusen gånger och var och en av dessa pilgrimsfärder har accepterats.

Till den troende som gör Taraweeh den trettionde natten vänder sig Allah med följande ord: ”Min tjänare, kom in i Mitt
Paradis! Ät frukten av Mitt Paradis. Tvätta dig i Salsabil flod, drick från Kawthar flod. Jag är din Herre och du är min
tjänare.” Sådan är Guds nåd för denna tjänare.”