Likheter mellan staten Israel och den islamiska staten

Kamel Gomez – Webislam

Förutom deras initialer (I), båda ”stater” delar många gemensamma drag, som jag kommer att försöka utveckla i den
här artikeln.

Grundande av stater baserade enbart på religiösa principer utan ingen annan grund är ganska ”mytologisk”. Om den
”islamiska staten” (IS) kan konkurrera med den ”judiska staten” i sina hemska ”demokratiska” kvaliteter, så den kan
också göra i frågan om de grymheter som begåtts mot den inhemska civilbefolkningen de invaderat.

Även, om vi ska vara rättvisa, bör vi säga att de ”muslimska” legosoldater har bättre press stöd. Israels massakrer
är, i bästa fall, milt kritiserade. Det kan vara så att mellan de enas knivar och den andres och atombomber,
svänger den traditionella massmedias etiska pendel. Vi kan också anta att efter mer än ett halvt sekel av krig och
sionistisk terrorism, media söker något nytt.

Låt oss analysera tillsammans den gemensamma grunden mellan dessa två ”stater” utan någon grundlag eller
deklarerade gränser, med tillstånd att tortera, och tydligen, med många anhängare i Europa. Men, för att vara
rättvis, är det sant att förmögna européer inte reser till Turkiet för att sedan gå in i Syrien eller Irak. Vi har
fått veta att från Frankrike till Turkiet kostar flygningen 50 euro. På den punkten är den ”islamiska staten” mer
populärt (var vänligen att notera ironin!).

Låt oss gå vidare:

1. Båda stater får vapen från Nato

Det är välkänt att Israel får från Pentagon vapen av den senaste generation. Natobasen i hjärtat av den
arabisk-islamiska världen köper vapen från EU, som de nya kärnvapenkapabla ubåtar som Tyskland tillverkar och som
levererades mitt i slakten i Gaza (1).

Det är också känt, efter anklagelserna från internationella organisationer som Läkare Utan Gränser, att fattiga
palestinier lider, vid varje sionistisk slakt, av sår som man aldrig tidigare sett, resultat av förbjudna ämnen
(utarmat uran, vit fosfor, mm.) och ny teknik som israeliska och amerikanska ”vetenskapsmän” utvecklar
tillsammans.

Det är så att USA:s neocon och Israel är strategiska allierade, och deras samarbete i Mellanöstern är icke
förhandlingsbart. Så de delar militära övningar, och även ”konsten” att skapa nya massförstörelsevapen.

Det är värt att nämna att Israel genererar många ekonomiska resurser med vapenförsäljning och är idag den fjärde
leverantören i världen. Sionisterna har varit många gånger ansvariga för att leverera vapen till diktatorer i
Afrika och Latinamerika, de gör ”grovjobbet” för sina allierades bekvämlighet.

Det som är också känt, men man inte talar mycket om, är att den islamiska staten också fått vapen från Nato, som
skulle användas för att störta Bashar Al Assad. Det är Turkiet, som är en del av den atlantiska organisation, som
har tagit hand om leveransen av vapen och ammunition till legosoldaterna, med den ekonomiska supporten av
oljemonarkier i Persiska viken, speciellt Saudiarabien, Kuwait och Qatar (2). Många av dessa legosoldater
utbildades av CIA i Jordanien och senare i Turkiet. Legosoldaterna, som får bra betalt av dessa monarkier, säljer
redan Iraks olja som de ”smugglar”, dödar i bästa israeliska stil, med en skvätt propaganda med bästa Hollywood
stil, vilket visar att de har lärt sig sin läxa väl.

För att vara mer specifik med Nato, citerar vi följande:

”IS har fått stridsvagnar, bepansrade fordon, pansarvärnsvapen, granatkastare, raketer, kommunikationsutrustning
och skottsäkra västar från Bulgarien, Kroatien, Rumänien och Ukraina. ’IS har använt amerikanska vapen tagna i
Irak, men de flesta av dess material levererades av Östeuropa och beställdes över ett år sedan’, sade en
diplomatkälla enligt Middle East Newsline.

NATO:s underrättelsetjänster underlättade betalning och leverans av vapen från Europa under sken av humanitära
förnödenheter till Syrien. Enligt RIA-Novosti byrå började IS fråga efter vapen och militär utrustning i början av
2013. Nyhetsbyrån konstaterar att Kroatien levererade pansarfordon och raketgevär, medan Rumänien och Ukraina sålde
flera pansarfordon. Bulgarien levererade ammunition.” (3)

Naturligtvis levererar Israel också vapen till takfiri legosoldater:

”Den franska veckotidningen Le Canard Enchaîné avslöjade under de senaste månaderna att den israeliska armén har
utökat sitt militära bistånd som en del av ett gemensamt program som omfattar USA, Jordanien och Saudiarabien och
som syftar till att öka stödet till syriska rebellgrupper som slåss mot Bashar al Assads armé. En del av detta stöd
har slutat i händerna på Nusra Front, vars soldater blandas med rebellerna i den Fria Syriska Armé.” (4)

Det råder ingen tvekan om att Mossad arbetar med informationsdelning till den ”islamiska statens” terrorister. I
själva verket hittar vi denna agerande också i det förflutna:

”Mossad, den israeliska underrättelsetjänsten, etablerade en dialog med talibanerna genom sambandskontor som de
hade i USA och oljebolagen.” (5)

Paradoxen idag är att den islamiska staten börjar lägga sig i amerikanernas oljeintressen (6) och öppet hotar de
monarkier som finansierade dess skapelse. Från Syrien, där de var hanterbara pjäser och var tvungna att retirera
efter att de övergavs av sina skapare (7), till Irak, men ett försök att ha en egen agenda, givetvis i ”samordning”
med Obama för avlägsnande av premiärminister Nuri Al Maliki (8), fantiserar Islamiska staten som den
”Stora-Israel”.

2. Båda stater rättfärdiga sin existens och handlingar från religiös fundamentalism

Precis som Israel grundar sig ideologiskt på sionismen, är det också sant att den judiska religionen har drabbats
av en allvarlig tragedi i sitt försök att motivera sina förbindelser med den sionistiska missionen. Den nuvarande
krisen i Israel med att införa ”en judisk stat” är tecken på det vi nämner.

Myten om ”Israels land”, som nödvändigtvis använder det Gamla Testamentet, tillsammans med de sionistiska massakrer
stödda av de flesta judar, kan i stor utsträckning förklaras genom en sammanslagning av de sionistiska idéerna med
judendomen. De fundamentalistiska rabbinernas doktrinära grymheter har sin motivering: de palestinska ”hedningar”
förtjänar att mördas och massakreras av det ”utvalda folket”:

”Vi har sett i Halacha, den judiska religiösa lagen, att det finns även orsak att döda spädbarn från nationer som
inte bryter mot de sju lagar som Gud gav till Noah på grund av de eventuella framtida hot de skulle orsaka om de
uppfostras av onda människor som sina föräldrar.” (9)

Längre upp pratade vi om samma agenda mellan Israels neocon och Vita husets republikaner, som både främjar
sionismen, därför lät kan man hitta kristna sionister, alltid väl finansierade, som följer med och främjar utan
tvekan den ovillkorliga stöd för Israel. Detta har ett samband med många ”intellektuella”, återigen välbetalda och
kända, som insisterar på de gemensamma rötter det ”judiska folket” har med den västerländska civilisationen, denna
dotter av den ”judisk-kristna” kulturen. Kort sagt, är västvärlden helt judisk, även då kristna, så det är
naturligt att de bekämpar den muslimska barbariet.

Vi vet att från ”civilisationernas kamp” (10) och framåt, är islam den nya fienden, bakåtsträvande,
underutvecklade, fanatiker, fundamentalister, terrorister, ultra-islamistiska… och listan fortsätter. Alla utan
undantag, från vänster till höger, från de progressiva till konservativa, säger att muslimer är ett problem att
lösa.

Edward Said skulle säga:

”För högern representerar islam barbari, för vänstern, en medeltida teokrati, för mitten, ett slags otäck exotism.
Även om det är lite man känner om den islamiska världen, finns det enighet om att det finns alltför lite där som
kan godkännas.” (11)

Lösningarna varierar från integration till modernitet eller, det som är detsamma, att minska islams roll till en
individuell moral, genom folkmordet för dem som ser i varje turban eller slöja en Bin Laden.

Styrkan i massmedia åtföljs tyvärr med äckliga uttryck av islam. Detta är fallet med de den Islamiska statens
legosoldater. Deras wahhabitiska-Salafi-Takfirí ström (12) är utan tvekan den interna fienden bland muslimer. Denna
ideologi, finansierad av Saudiarabien som är deras nationella doktrin, är ett virus som sprider sig inom den
sunnimuslim strömmen. Sunni strömmen, majoritets doktrin i islam, måste snarast ta itu med sitt engagemang för en
riktig förståelse av deras lära (13). Det är smärtsamt att se till och med många sunnimuslimer som lätt tar avstånd
från denna trend, men trots det ser man smärtsamma spår av dessa idéer i sitt agerande och tänkande.

Det är intressant att notera i förbigående att både sionismen som wahhabismen var nära kopplade i sin linda till
Storbritannien och sedan till USA, när de konsoliderades.

Det är också nödvändigt att peka på det nuvarande hyckleri hos båda länderna tillsammans med resten av EU, som gör
det möjligt att sprida ett lemlästade islam för att kunna fortsätta få stora mängder dollar i sina internationella
banker:

Ӂr 2008 markerade en milstolpe i utvecklingen av islamiska institutioner, islamiska finansiella produkter och
deltagande av arabiska kapitalet i det internationella finansiella systemet. Marknadsanalytiker talar om
”geo-ekonomisk omvandling” för att skildra de mutationer som opererar sedan dess.

Mitt i den finansiella stormen, Merryl Lynch, tredje investmentbank i USA, var tvungen att använda medel från
Kuwait och Singapore för att överleva. I sin tur, den första amerikanska banken Citigroup, följt samma metod och
sökte räddningen i Kuwait och Singapores suveräna fonder. Citigroup fick totalt 22 000 miljoner dollar från Asien
eller Mellanöstern (den saudiska prinsen Salid Ben Talal var redan aktieägare i banken). En annan suverän fond i
Abu Dhabi förvärvade 2007, 5 procent av italienska biltillverkaren Ferrari. Inte ens en så vördnadsfull institution
som Londonbörsen kommer undan denna trend. Dubais börs och Qatar Investment Autority (QIA) förvärvade halva London
Stock Exchange, d.v.s. Londonbörsen.

De gigantiska siffror talar en dubbel språk, västvärlden blundar inför kapitalen som kommer från länder som
misstänks vara inblandad i den radikala islam, men passerar lagar och andra aggressiva administrativa författningar
mot muslimer. Diskriminering fokuserar på hudfärg och seder, inte pengarnas ursprung.” (14)

3. Samma vänner, samma fiender

Bilderna av Netanyahu besökande takfiri legosoldater i israeliska sjukhus har publicerats av sionistiska mediernas
själva. Att Israel bombade Syrien när Bashar Al Asad var i kris med terroristerna är också känd. Vänskapsgester
mellan Saudiarabien och Israel offentliggjordes av både regeringar … och sionisternas och takfiris fiendskap mot
”Motståndsaxeln” är uppenbar.

Båda, israeler och wahhabitiska legosoldater, har ett förklarat krig mot Iran. Om den första lider av den
ovillkorliga stöd den persiska nationen ger till Hizbollah och Hamas (sunni grupp, värt att nämna!), den andra ser
i shiiterna en representation av absolut ondska. De vill desperat få dem att försvinna från den islamiska världen,
eftersom de vet, anar, erkänner att deras lögner inte förtjänar det minsta historisk-teologiska analysen (och inte
tvärtom, eftersom dess ideologiska bildning födds av konkreta orättvisa omständigheter), och de ser i shiiterna
möjligheten att tillämpa den ”slutliga lösningen”. Eftersom de inte klarar debatten, vill de utrota anhängarna av
Karbala.

Om den naiva europeiska muslimen reser med tanken om att slåss mot Islams ”kättare” Islams, monarkierna är väl
medvetna om att hela bilden om ett ”sunni-shia” krig är användbart eftersom det döljer den verkliga konfliktens
djupa rötter. Det handlar om att frigöra de arabisk-muslimska folken från Nato, och att utvisa den sionistiska
basen i regionen. De vanliga marionetter är där för att bromsa slaget som, tyvärr, kommer att ske.

USA med dess regionala marionetter upprätthåller det ”kontrollerade kaos”, köper tid så länge ingen vinner. Det är
mer än tre år som de tvingar Syrien att kämpa medan landet blöder. Hizbollah har också gått in i striden. Även
Iran, mitt i förhandlingarna om landets kärnenergiprogram, ingriper direkt i Irak, ett land som man vill etablera
som en misslyckad stat och förhindra därmed den att fortsätta en kurs som leder till en allians med
”Motståndsaxeln”.

Men fienderna fortsätter… låga oljepriser, med Saudiarabien i spetsen, försöker inte bara att driva ner nya
tekniker som höjer produktionskostnader och därmed mindre vinster, det finns också en uttalad ekonomiskt krig mot
Iran och Ryssland, när båda länderna lider ekonomiska av västvärldens sanktioner.

Om Mellanöstern inte kan förklaras utan Israel, Saudiarabien och Irans politik, är det också sant att dessa aktörer
spelar sina pjäser i kriget mellan USA och BRICS länder, främst Ryssland och Kina. Från Ukraina till Hong Kong, via
den ”islamiska staten”, allt är en del av det samma.

Världens knakar överallt. Vi går genom en djup förändring. Fortfarande diskuterar tungviktarna och försöker rycka
till sig bitar av deras respektive inflytande områden. Globaliseringen tvingas fram, utan ett lämna ett spår av
motstånd mot dess hegemoni, andra suckar med Pentagons unipolära värld, med en ”ny amerikansk århundradet” …
resten, vi, förblir fast beslutna att satsa på en ny multipolär världsordning.

Anteckningar:

Gomez Kamel el-Sheikh är ett av de mest aktiva islamiska intellektuella och ledare i Argentina. Han utbildades i
Iran och är shiit, sekreterare i Mar del Platas Islamiska Center och samarbeta med Webislam. Ättling till araber
från sin mors sida, Kamel Gomez är ordförande i Sociedad de Beneficiencia Union Arabe, en organisation som syftar
till att stärka vänskapsband mellan medlemmarna i gruppen med arabiskt ursprung i Argentina.