Låt oss alla ge, med glädje och i överflöd – Begreppet att ge i katolicismen

Vincent Feroldi – Saphirnews

Påven Franciskus har publicerat en vacker text om fröjd och glädje där han skriver att Gud inte förvänta sig att ”vi
är nöjda med en medioker tillvaro, konstgjord sötad, utan substans.” Han vill att våra liv ska vara levande, dynamiska,
aktiva och vackra. Framförallt betyder det att ge sig till Gud och ge sig till andra, genom att göra gåvorna till en
av väsentligheterna i våra liv.

För en troende är det hans plikt att ge sin tid till Gud genom att be i hemmet eller i kyrkan, moskén, templet eller
synagogen. Lycklig är han, som han organiserar sitt liv kring bönen som munkar i klostren som reciterar Lauds, Vespers
och Comp och muslimerna som går till moskén på uppmaningen av muezzin. Men, säger påve Franciskus, ”bönen har ett
värde om det när en daglig gåva av sig själv för kärlekens skull. Vår tillbedjan gläder Gud när vi har viljan att leva
generöst och när vi tillåter gåvan från Gud att förvandlas till vår egen gåva till våra bröder”. Således måste människan
för Guds skull varje dag av sitt liv skapa ett liv där kärlek och välgörenhet ges och delas i överflöd, ett överflöd
utan räkning.

Diskretion och ödmjukhet ska vara på plats. Det handlar inte om att skrika på hustaken om det. Det där är att skryta.
Jesus sade: Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda.
Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
(Matteus 6:3-4). Ett bra program att följa !

Men om vi måste ge, måste vi också förlåta. Ge pengar till människor i nöd, ge tid åt barn och make/maka, besök en
patient eller en ensam person, det är bra. Men låt oss inte glömma att det finns en gåva som är viktigast i våra liv.
Det rör sig om den mänskliga existensens natur, det handlar om förlåtelse. Man är alltid delaktig i en relation med
andra. Glädje lever djupt rotade när dennes liv och förhållande till andra fungerar bra. Men är det vanligt? Ofta
uppstår tvister, sår, stridigheter, konflikter, kan vi vara nöjda med det? Nej! Vi måste förlåta varandra. Det är
så viktigt att i den bön som Jesus lärde sina vänner, finns det denna bedja: ”Förlåt oss våra överträdelser, eftersom
vi också förlåter dem som har förolämpat oss.”

Det handlar om att leva i det livet som Gud har gett oss. Påven Franciskus skriver också: ”Att ge och förlåta är att
försöka reproducera i våra liv en liten återspegling av Guds fullkomlighet som ger och förlåter i överflöd.” Och han
tillägger: och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. (Matteus evangeliet 7:28). ”Måttet vi använder
för att förstå och förlåta kommer att tillämpas för att förlåta oss. Måttet vi använder för att ge kommer att tillämpas
i Himlen för att belöna oss. Vi bör inte glömma det.”

Låt oss alla vara mästare i att ge. Ofta minskar och somnar vår generositet. Varje år väcker aktivisterna i olika
insamlingsprogram och välgörenhetsaktiviteter vår uppmärksamhet och intresse. Välsignade vare dem! Men det kan också
finnas dramatiska händelser som kommer att vända livet för dem som vill bli en av dem som ger. Där finns Xavier och
Elodie som förlorade sin lilla flicka, Cassandra, med leukemi. De fann en enorm energi i det och vittnar idag om att
”en olycka kan födda hopp” och förvandla en till en mästare i att ge, i deras fall att donera blod och benmärg.
Tusentals människor lyssnade till deras upprop och gick med i deras kampanj. Låt oss imitera dem på vår eget sätt
med våra talanger, fyllda med denna kärlek till livet och till andra!

Anteckningar:

Vincent Feroldi är chef för den Nationella Enhet för relationer till Muslimer (SNRM) vid Konferensen för Frankrikes
biskopar.