Läraren och papegojan

Anonym – Webislam

Om dygden i hjärtats uppriktighet

Det var en lärare som undervisade sina lärjungar om bekännelsen som på arabiska kallas ”aqida”.

Han lärde dem om Guds enhet och förklarade den verkliga innebörden av detta uttalande.

En dag en lärjunge gav sin lärare en papegoja som present. Läraren tyckte mycket om fåglar och katter. Med tiden
började läraren älska papegojan och han till och med tog med sig fågeln till sina lektioner och lärde den att uttala
frasen: ”Ingen gud förutom Gud”. Papegojan upprepade det natt och dag…

En dag hittade eleverna sin lärare gråtande utan tröst. På frågan vad som var fel svarade han: ”En katt dödade
papegojan”.

Är det därför du gråter? Sade dem. Om du vill hämtar vi en annan papegoja som kommer att bli bättre än den första.

Läraren sade: Jag gråter inte för det. Jag gråter för att när katten attackerade papegojan, skrek papegojan om och om
igen tills han dog trots att jag hade lärt den att uttala ”la ilaha illa Allah” (Det finns ingen Gud utom Gud) och
han sade det dag och kväll, men när katten attackerade honom glömde han att uttala det. Den bara skrek och skrek
tills han dog. När jag lärde honom att säga det, lärde jag honom att uttala det med sin mun, inte hans hjärta, så att
han kunde känna det!

Sedan sade läraren, “Jag är rädd för att vi kan vara som papegoja. Vi lever våra liv genom att upprepa ”la ilaha illa
Allah” med vår tunga, men när döden kommer till oss… jag hoppas att vi inte glömmer det och kan komma ihåg det,
eftersom våra hjärtan inte vet och inte känner det I sin helhet.

Så lärjungarna grät av rädsla för brist på ärlighet i sina handlingar och i sina ord.

Och vi, har vi lärt oss ”la ilaha illa Allah” med hjärtat? Eller bara med tungan?

Det har inte upphöjts till himlen ingenting större än uppriktigheten i våra handlingar, och det kommer inte ner på
jorden ingenting större en Allahs hjälp till sina tjänare. I enlighet med uppriktigheten och ärligheten i våra
handlingar, kommer Allahs hjälp att vara.

Åh Allah, gör oss uppriktiga och ärliga med oss själva och med folket och med Dig i både ord och handling!

Amin