Krigstrummor ekar i Europa

Miguel Urbán, Eric Toussaint, Paul Murphy – Rebelion

 

Det är ögonblicket där det internationella systemet för liberalt styre tycks falla sönder som ett korthus när vi bevittnar det tv-sända folkmordet på det palestinska folket. Och den nya lagstiftande EU församlingen som börjar verkar inte vara mycket bättre, snarare en acceleration av dynamiken och processerna som vi har sett de senaste åren: tillväxt av extremhögern, åter militarisering, återvändande åtstramningar, nykolonialism och en global oordning präglad av inre konflikter

Början av den förra valperioden verkade inte förebåda detta sammanhang, i själva verket började den med Europaparlamentets ”historiskt” uttalande om ett klimatnödläge (1), där Europeiska kommissionen var skyldig att garantera att alla dess förslag är i linje med målet att begränsa uppvärmningen till 1,5°C, minska dess utsläpp med 55 % 2030 för att uppnå neutralitet 2050. Den politiska och demokratiska motiveringen föddes för Europas Green Deal. Även om det är viktigt att inte glömma det faktum att detta deklaration inte skulle ha varit möjligt utan de klimatmobiliseringar som leddes av ungdomar under månaderna före valet till Europaparlamentet 2019, som präglades av just behovet av att konfrontera den pågående ekologiska krisen.

Särskilt sedan krisen 2008, frånvaron av ett europeiskt politiskt projekt utöver den maximala nyttan av marknaderna, konstitutionaliseringen av nyliberalismen och invigningen av en modell av byråkratisk auktoritet skyddad från folkviljan, har gradvis urholkat det sociala stödet för EU, påverkat dess legitimitet och till och med dess egen integritet. I denna mening framstod den europeiska gröna avtalet som motiveringen för att ge ny politisk och social legitimitet åt det europeiska nyliberala projektet, genom att färga det grönt.

Det relativa uppehållet efter åtstramningen av pandemikrisen åtföljdes inte av någon kursändring i EU:s nyliberala politik. För att möta hälsonödsituationen och effekterna av pandemin kunde EU således inte bygga en gemensam hälsoåtgärd utöver att bli ett vaccininköpscenter, situationen utnyttjades inte för att stärka medlemsländernas hälsosystem eller för att skapa ett europeiskt offentligt läkemedelsföretag för att möta troliga framtida epidemier eller pandemier. Även om ekonomiskt sett var reaktionen från regeringarna, Europeiska kommissionen och ECB att öka skulden, istället för att finansiera en stor del av den finansiella ansträngningen med skatteintäkter från skatter på de extraordinära vinsterna från Big Pharma, GAFAM och bankerna, vilket var krisens verkliga vinnare. Återigen kunde vi se hur EU har blivit ett projekt av miljonärer på bekostnad av miljontals fattiga människor.

Tvärtom markerade pandemin början på att ifrågasätta den politik som skulle behöva åtfölja förklaringen om klimatnödsituation som godkänts av parlamentet. Samtidigt som det fungerade som en katalysator för en (ny) gigantisk överföring av offentliga pengar till privata händer, där återvinningsfonderna fungerade som ett stöd för stora företagsintressen. Och allt detta säljer den euroreformistiska illusionen att det är möjligt att genomföra en politik som inte är baserad på anpassning utan att definitivt ifrågasätta de europeiska fördragen och de grundläggande reglerna enligt vilka den europeiska ekonomin har fungerat under de senaste tre decennierna. En optisk illusion av ”en annan väg ut ur krisen” som dock i praktiken inte har upphört att fördjupa sig i varje lands produktiva specialisering inom EU och befästningen av de hierarkiska relationerna mellan de centrala kapitalismen kring Tyskland, Frankrike och Benelux och de perifera.

Men om hanteringen av pandemin var ursäkten, blev Putins invasion av Ukraina en idealisk förevändning för att tillämpa en sann chockdoktrin. EU åter militariserar sig inte bara för att kunna tala ”maktens hårda språk” i en global oordning där dispyter om knappa resurser blir alltmer akuta, men den aggressiva europeiska handelsagendan accelereras också under förevändning av krig. Allt går när vi är i krig. Ett bra exempel på detta är hur snabbt och enkelt EU:s gröna makeup har sprängts när EU-kommissionen dekreterade att gas och kärnkraft nu betraktades som grön energi under förevändning att bryta det ryska energiberoendet.

På så sätt har strategier som godkänts i mitten av den lagstiftande församlingen, som ”jord till bord”, en av pelarna i den europeiska gröna affären (2), som lovade att tredubbla arean för ekologiskt jordbruk, minska bekämpningsmedel med hälften och skära ner kemiska gödningsmedel i EU med 20 % till 2030, har blivit ännu ett offer för Ukrainakriget. Allt går när vi är i krig. På samma sätt tillkännagav EU-kommissionen att man godkände användningen av de så kallade områdena av ”ekologiskt intresse” och trädaområden för att öka den europeiska jordbruksproduktionen. Återigen med förevändningen att livsmedelsförsörjningen måste prioriteras framför utvecklingen av ekologiskt jordbruk. Krig som förevändning igen.

I avsaknad av traditionella militära hot som motiverade större försvarsutgifter, hade säkrandet av EU:s yttre gränser blivit en guldgruva för den europeiska försvarsindustrin under alla dessa år (3). Det är samma försvars- och säkerhetsföretag som tjänar på att sälja vapen till Mellanöstern- och Afrikaregionen, vilket underblåser de konflikter som är orsaken till att många av de människor som kommer till Europa söker skydd. Samma företag som sedan tillhandahåller utrustning till gränsvakter, övervakningsteknik för att övervaka gränser och teknisk infrastruktur för att spåra befolkningsrörelser. En hel ”främlingsfientlighetsaffär” enligt den franska forskaren Claire Rodier (4). Ett företag som, med tanke på sin opacitet och diffusa marginaler, har fler och fler budgetposter i EU förklädda som utvecklingsbistånd eller ”främjande av goda grannskap”. I själva verket kan vi säga att det närmaste EU har haft en europeisk armé hittills har varit Frontex, den byrå som ansvarar för att hantera det europeiska systemet för övervakning av yttre gränser som om det vore en militär front.

En dynamik, som Tomasz Konicz definierar, är inneboende i 2000-talets krisimperialism, som inte längre bara är ett fenomen av resursplundring, utan också strävar efter att hermetiskt isolera de centra av överflödig mänsklighet som systemet producerar i dess vånda. Så skyddet av de relativa öarna av välbefinnande som fortfarande existerar utgör ett centralt ögonblick av imperialistiska strategier, som förstärker de säkerhets- och kontrollåtgärder som ger näring till en blomstrande auktoritärism (5). Ett bra exempel på detta är skärpningen av EU:s migrationslagar under de senaste decennierna, som kulminerade i godkännandet av den europeiska pakten om migration och asyl i april 2024. De knappa resursernas autoritarism som hänger ihop perfekt med subjektivitet där det inte räcker för alla som årtionden av nyliberal chock har byggt upp bland stora lager av befolkningen. Denna känsla av knapphet är kärnan i välfärdschauvinismens främlingsfientlighet som perfekt ansluter till uppkomsten av nyliberal autoritarism av var och en räddar sig själv i kriget mellan sista mot den näst sista.

Till den imaginära barbariska invasionen (6) av fästningen Europa och dess auktoritära drift måste vi nu lägga till faran med den nya ryska imperialismen. Det perfekta alibi att bygga det nya europeiska ny militaristiska projektet på som ytterligare förstärker den europeiska auktoritära nyliberalismen. Ingenting sammanhåller och legitimerar mer än en god yttre fiende. ”Europa är idag mer enat än någonsin” är det nya mantrat i Bryssels korridorer. Ett mantra som upprepas för att förvisa spökena från de senaste kriserna och projicera utomlands att Europa återigen har ett gemensamt politiskt projekt.

Åter militariseringen av Europa är en strävan som europeiska eliter länge hade gömt under paraplyer som den strategiska kompassen (7) eller eufemismer som större strategisk autonomi för EU. Och hittills verkade det ha för många hinder att genomföras. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyden, frågade sig själv retoriskt i State of the Union-talet 2021 varför det hittills inte har gjorts några framsteg när det gäller ett gemensamt försvar: ”Vad har hindrat oss från att gå framåt tills nu? Det är inte en brist på medel utan en brist på politisk vilja.” Just denna politiska vilja är vad som verkar vara överdrivet sedan invasionen av Ukraina, som har blivit den perfekta förevändningen för att accelerera den maximala agendan för europeiska nyliberala eliter som inte längre bara ser åter militariseringen av EU som sin räddningsplan, men öppet det nya strategiska projektet för europeisk integration för att komplettera den marknadskonstitutionalism som har rått fram till nu. Ett Europa av marknader och ”säkerhet”.

Inom ramen för den globala multikrisen – som ytterligare försvagar EU:s geoekonomiska och geopolitiska tyngd – leder den till nya steg framåt i dess finansiella och i sin tur militära integration i konkurrenskraftens namn och svaret på den orättvisa invasion från Ukraina. Von der Leyen uttalade i Europaparlamentet, några veckor efter invasionen av Ukraina, att EU var mer enat än någonsin och att fler framsteg hade gjorts när det gäller säkerhet och gemensamt försvar ”på sex dagar än under de senaste två decennierna” med hänvisning till upplåsningen av 500 miljoner euro av gemenskapsmedel för militär utrustning för Ukraina. Det kan inte förnekas att europeiska eliter utnyttjar kriget i Ukraina som ett sätt att påskynda agendan för maximala europeiska nyliberala eliter som söker en närmare finansiell och kommersiell allians sinsemellan och i sin tur en åter militarisering av EU som en användbart instrument för sitt ”kraftfulla Europa”-projekt. Den marknadskonstitutionalism som hittills har rått kompletteras därmed med en militär- och säkerhetsintegration som syftar till att omvandla den europeiska ekonomin till krigs ekonomin.

Vi står inför ett sant paradigmskifte, där EU, som den höga representanten för utrikespolitiken, Josep Borrell, sa, ”snabbt måste lära sig att tala maktens språk” och ”inte bara lita på ’mjuk makt som vi’ har gjort fram till nu (8).” I denna mening godkände medlemsstaterna den strategiska kompassen i mars 2022, en handlingsplan för att stärka EU:s säkerhets- och försvarspolitik mellan nu och 2030. Även om denna strategiska kompass har varit under utveckling i två år, anpassades dess innehåll snabbt till nya sammanhang som öppnades av den ryska invasionen av Ukraina. ”Denna mer fientliga säkerhetsmiljö tvingar oss att ta ett avgörande steg och kräver att vi ökar vår kapacitet och vår vilja att agera, stärker vår motståndskraft och säkerställer solidaritet och ömsesidig hjälp” (9). Denna nya position som ingår i den strategiska kompassen bygger en vision om europeiskt försvar som inte längre är baserat på fredsbevarande, utan på europeisk nationell säkerhet och skyddet av ”nyckelhandelsvägar.” Det vill säga att skydda europeiska intressen genom att säkerställa EU:s ”strategiska autonomi”.

De europeiska eliternas intresse av att tala maktens hårda språk är nära relaterat till EU:s nya nykoloniala och exploaterande ”gröna” aggressivitet, som syftar till att säkerställa tillgången på knappa och grundläggande råvaror för den europeiska ekonomin och dess förmodade gröna omställning i ett sammanhang av ökande konflikter mellan gamla och nya imperier. Som Mario Draghi säger: ”I en värld där våra rivaler kontrollerar mycket av de resurser vi behöver, måste vi ha en plan för att säkra vår leveranskedja – från viktiga mineraler till batterier och laddningsinfrastruktur (10).” Europeisk åter militarisering är fortfarande det nödvändiga steget för att kunna tala maktens hårda språk som säkrar de råvaror och resurser som krävs för europeiska företag.

Den strategiska kompassen upprepar flera gånger att ”Rysslands aggression mot Ukraina utgör ett tektoniskt skifte i europeisk historia” som EU måste svara på. Och vad är huvudrekommendationen för denna strategiska kompass? Ökningen av militära utgifter och samordning. Just i ett sammanhang där EU:s medlemsländers militärbudgetar är mer än fyra gånger högre än Rysslands och där de europeiska militärutgifterna har tredubblats sedan 2007 (11). Bra sagt och gjort: denna ökning av försvarsutgifterna tog form vid Versailles Europeiska rådet (12) där medlemsstaterna åtog sig att investera 2 % av sin BNP i denna post. Detta är den största satsningen på försvar i Europa sedan andra världskriget. Av denna anledning förklarade rådets ordförande Charles Michel öppet vid det toppmötet att den ryska invasionen av Ukraina och att EU:s budgetreaktion hade ”helgat födelsen av det europeiska försvaret”.

I denna mening presenterade Europeiska kommissionen i mars 2024 den första försvarsindustristrategin (13), som eftersträvar en ambitiös uppsättning nya åtgärder för att stödja konkurrenskraften och förberedelserna för försvarsindustrin i hela unionen. Där det primära syftet är att förbättra blockets försvarsförmåga, främja integrationen av medlemsstaternas industrier och minska beroendet av anskaffning av vapen utanför kontinenten. Kort sagt, att förbereda europeisk industri för krig, som Von der Leyen sa före Europaparlamentets plenarsession, även om ”krigshotet kanske inte är överhängande, men det är inte omöjligt”, är det dags för ”Europa att ta ett steg framåt.” (14).

Även om den strategiska kompassen markerar stegen mot större europeisk strategisk autonomi, gör dokumentet det klart att Atlantiska alliansen ”fortsätter att vara grunden för det kollektiva försvaret av sina medlemmar.” Sedan Warszawapaktens slut och Berlinmurens fall har Nato försökt att återuppfinna sig själv och anpassa sig till en ny geopolitisk verklighet där betydelsen av den transatlantiska länken verkade överträffas. Frankrikes president Emmanuel Macron försäkrade själv 2019 att bristen på amerikanskt ledarskap orsakade ”hjärndöden” för Atlantiska alliansen och att Europa måste börja agera som en strategisk världsmakt. Nu, med ryska soldater som invaderar Ukraina, och med Moskva som underförstått hotar användningen av kärnvapen, upplever Nato ett återupplivande, återigen med ett syfte och en ny existentiell mening.

Faktum är att Emmanuel Macron själv har lämnat dörren öppen för att skicka Natos marktrupper att slåss i Ukraina: ”Vi kommer att göra allt för att förhindra Ryssland från att vinna detta krig. Vi är övertygade om att Rysslands nederlag är nödvändigt för säkerhet och stabilitet i Europa (15).” Förutom att förse Kiev med ”långdistansmissiler och bomber”, något som inte hänt förrän nu på grund av rädsla för en eskalering av konflikten. Men sedan några dagar tillbaka har både Joe Biden och hans europeiska partners tillåtit användning av sin militära utrustning mot mål i Ryssland för att försöka mildra den ryska offensiven mot Charkiv. För varje månad som går späds alla förebyggande och röda linjer på av USA och EU, vilket obönhörligen för oss närmare en väpnad konflikt med NATO-soldater på ukrainsk mark, som kan sluta i ett tredje världskrig med totalt okända och farliga scenarier.

Putins invasion av Ukraina har inte bara tillåtit den europeiska opinionen att enas på grundval av en stark känsla av osäkerhet inför yttre hot, försäkrade samma spanska försvarsminister, Margarita Robles, som svar på EU:s begäran om upprustning, att samhället ”är inte medveten” om det ”totala och absoluta hotet” av krig, vilket legitimerar den största ökningen av militära utgifter sedan andra världskriget. Men samtidigt har det tillåtit Nato- och USA-imperialismen att späda på alla ombytligheter i EU:s politiska oberoende och samtidigt återvinna en legitimitet och enhet som förlorats för länge sedan, särskilt efter misslyckandet med ockupationen av Afghanistan.

Medan Putins invasion av Ukraina snabbt har blivit en perfekt förevändning för att utnyttja all denna osäkerhet och smärta som härrör från nyliberal social fragmentering, exponentiellt ökade försvarsbudgetar och gynna europeisk integration baserad på åter militarisering, stöd för staten Israel i dess kollektiva bestraffning av det palestinska folket fungerar idag som en twist till denna militaristiska och krigshetsande drift av EU.

En massaker där EU inte längre bara ställer sig bakom den sionistiska statens krigsförbrytarpolitik mot Gazas civilbefolkning och bortför en obefintlig ”rätt till försvar” av en ockupationsmakt, utan dessutom förtrycker och försöker förbjuda Europa någon intern röst som avviker från sin politik för ovillkorligt stöd för den israeliska ockupationen av Palestina. En McCarthyitisk drift, där det sanna målet inte bara är att upphäva solidariteten med den palestinska saken, utan att disciplinera den europeiska befolkningen kring dess eliters geostrategiska intressen, som är ingen annan än åter militariseringen av Europa kring kriget i Ukraina och stöd till Israel. Även om det kanske enda positiva med detta tillbakadragande av masker och vackra ord är att vi äntligen kommer att kunna skicka till historiens soptunna alla dessa förmodade ”europeiska värderingar” och ”grundande myter om fred” som EUs propagandamaskineri upprepar om och om igen.

I denna mening spelar konstruktionen av interna fiender som syndabockar som rättfärdigar och upprätthåller allt mer repressiva modeller och nedskärningar av allmänna friheter som särskilt riktar sig till de som anses vara farliga minoriteter en grundläggande roll. Och här är alla som inte passar in i den europeiska kristna vithetens identitetsram en farlig minoritet (16). Men vetskap om att tillhörigheten till samhället inte längre beror så mycket på en födelsefråga, utan på ett ideologiskt engagemang för de värderingar som eliten fastställer som autentiska (17). På så sätt är det inte fransmän som bara är födda och uppvuxna i Frankrike, utan som också identifierar sig med en förmodad fransk identitet som tidigare definierats uppifrån. Och de som förkastar de franska värderingarna slutar helt enkelt att vara fransmän oavsett var de är födda, vad det står på deras pass eller på deras landslagströja. För att idag tillhöra en nationell gemenskap är kopplad till en förmodad identitet och det ses i allt mer grad i etnokulturella och ideologiska termer.

I detta sammanhang sätter extremhögern agendan och det förmodade centrumet följer, verkställer och normaliserar dem. Och inte bara av ren ideologisk övertygelse, utan av rent strategiskt intresse: i kapitalistiska samhällen som går igenom flera och växande kriser och instabiliteten, blir den växande utvecklingen av förtryck och säkerhetstänkande livförsäkring. Att utforska och utnyttja rädslor och osäkerheter för att bygga en ideologi om säkerhet gör det möjligt att ge koherens och identitet till det auktoritära nyliberala projektet. Rekonstruerade samhällen och stoppade spänningar genom uteslutning och utvisning av de mest utsatta eller oliktänkande sektorerna

En extremhöger som lyckas uppnå allt fler maktandelar inom EU:s ramar, tills den blir ett grundläggande faktor för att fastställa parlamentariska majoriteter i nästa valperiod. Faktum är att den eurokratiska byråkratin i Bryssel är medveten om att den kommer att behöva hjälp av en del av denna politiska familj för att säkerställa styrning i EU och det är därför den har påbörjat en hel kampanj för att skilja mellan ”bra extremhöger” och ”dålig” extremhöger”, det vill säga mellan den där extrema högern som otvetydigt utgår från nyliberal ekonomisk politik, åter militarisering och geostrategisk underordning till de europeiska eliterna, och den andra som fortfarande ifrågasätter dem, även om de blir allt mer blygsamma.

Den europeiska eurokratin förbereder sig för att lägga till en plats i europeisk styrning för extremhögern, och slutligen begrava alla tabun och försiktighetsåtgärder som västerländska demokratier hade mot dessa politiska krafter sedan andra världskrigets slut. Allt detta i ett sammanhang där krigets trummor inte slutar ljuda i kanslierna, vilket för oss farligt nära scenen för en ny global krigskonfrontation, mot bakgrund av klimatnödsituationen och avvecklingen av multilateralt styre och internationell lag som har styrt den nyliberala globaliseringen under de senaste decennierna.

En situation som används av europeiska eliter för att gå in i en ny fas av EU-projektet, där de syftar till att förstärka en modell av oligarkisk och teknokratisk federalism. För detta är vad den tidigare ledaren för Goldman Sachs, Mario Draghi, öppet har föreslagit i sin senaste rapport på uppdrag av EU-kommissionens ordförande Úrsula von der Leyen: påskynda inrättandet av institutionernas gemensamma beslutsmekanismer för att främja en union av EU:s kapitalmarknader och att kunna agera under bättre förhållanden i kapplöpningen av allt intensivare konkurrenskraft med de andra stormakterna, vare sig de är på tillbakagång eller på uppgång, efter slutet på den lyckliga globaliseringen.

En farlig cocktail som förutsäger nya konflikter, en omkomposition av aktörer, en expansion av slagfältet och framför allt en acceleration av interimperialistiska konflikter. Utöver bedömningar av militär taktik är det utom tvivel att vinnarna hittills i den ryska invasionen av Ukraina är: den ryska imperialismen själv, som har lyckats ockupera och annektera en del av de territorier som den sökte, Nato som har gått från ”hjärndöd” till att befinna sig i det bästa politiska ögonblicket i sin historia, de europeiska eliternas gamla önskan att använda militarism som en integrationsmekanism och de företag som tillverkar döden som aldrig har haft så många fördelar (18). Och de största förlorarna, som alltid, folket, i det här fallet det ukrainska folket, som ändå fortsätter att göra motstånd mot invasionen och som de ryska aktivisterna som utkämpar Putins krig, förtjänar vårt stöd.

För även om vi började denna lagstiftande perioden med att utlysa en klimatnödsituation, avslutade vi den med krigets trummors ljud i de europeiska kanslierna och gynnade en åter militarisering som är oförenlig med någon ekosocial övergångsprocess. Det verkar som att nästa lagstiftande församling kommer att präglas av återkomsten av åtstramningsrecept, men denna gång under paraplyet av en expansiv försvarsbudget som säkerställer åter militariseringen av Europa och omställningen av vår vapenindustri. Av denna anledning är det mer nödvändigt än någonsin att arbeta för att bygga en bred transnationell antimilitaristisk rörelse som ifrågasätter elitens projekt om en åtstramnings åter militarisering av Europa sam styrd mellan den extrema mitten och den reaktionära vågen.

För att uppnå detta är det väsentligt att ifrågasätta begreppet säkerhet som bygger på utgifter för vapen, försvar och militär infrastruktur. Att alternativt föreslå en antimilitaristisk säkerhetsmodell genom att garantera tillgång till ett fungerande offentligt hälsosystem, till utbildning, sysselsättning, bostäder, energi, förbättra tillgången till sociala tjänster som säkerställer ett värdigt liv och svara på klimatförändringar från en ekosocialist horisont. Som ReCommonsEurope-manifestet säger, ”för de krafter från den politiska och sociala vänstern som vill förkroppsliga en förändringskraft i Europa i syfte att lägga grunden för ett jämlikt och stödjande samhälle, är det absolut nödvändigt att anta antimilitaristisk politik. Detta innebär att man inte bara kämpar mot de europeiska imperialistiska styrkornas krig, utan också mot försäljning av vapen och stöd till repressiva och krigförande regimer.”

Fördömandet av den ryska invasionen och solidariteten med det ukrainska folket måste i sig inkludera förkastandet av den ryska imperialismen och förkastandet av åter militariseringen av EU och återupplivandet av Atlantalliansen. I inget fall kan vårt stöd till det ukrainska folket och kampen mot den ryska imperialismen framstå som underordnat vår egen imperialism. Vi måste undkomma den binära fällan att behöva stödja en imperialism mot en annan, acceptera logiken i den Heliga Unionen i början av första världskriget med nya krigskrediter. Som antikapitalister borde vår uppgift vara just att bryta den dikotomi och inta en antimilitaristisk, aktiv och tydlig ställning till förmån för det ukrainska och ryska folket, skapa vårt eget fält oberoende av imperialismen i tvist, som försvarar: rätten till aktiv desertering och mot samvetsvägran från alla soldater och deras mottagande som politiska flyktingar, utebliven betalning av den ukrainska skulden, slutet på nyliberala memoranda till Ukraina, för en fred utan annexioner, för det ovillkorliga tillbakadragandet av ryska trupper från Ukraina, och att garantera människors rätt utan undantag att fritt bestämma över sin framtid.

Vi riskerar samhällsmodellen för de kommande decennierna. För i den här världen i brand är den underliggande konflikten den som ställer kapital mot liv, privata intressen mot gemensamma nyttigheter, varor mot rättigheter. Vi kommer aldrig att kunna genomföra en ekosocial övergång utan att bekämpa den kapitalistiska sjukdomen militarism. Idag, mer än någonsin, är det viktigt att öppna en ny cykel av mobiliseringar som kan flytta från statlig nivå till europeisk nivå, vilket bryter den euroreformistiska illusionen av EU att tvinga fram en demokratisk, anti-nyliberal, antimilitarist, feministiskt, miljövänligt-socialistiskt och antikolonialistiskt som öppnar dörren till ett nytt projekt för europeisk integration där vi är, som Rosa Luxemburg försvarade, socialt jämställda, mänskligt olika och totalt fria.

 

 

Referenser:

1 https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica

2 [1] https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/from-farm-to-fork/#strategy

3 För att lära dig mer om säkrandet av EU:s gränser rekommenderas TransnationalInstitute-studierna https://www.tni.org/es/publicacion/guerras-de-frontera

4 Här är boken där konceptet utvecklas: https://traficantes.net/libros/el-negocio-de-la-xenophobia

5 Konicz, Thomas (2017). Madrid: Enklav av böcker.

6 Romarna använde denna term för att beteckna de folk som bodde utanför deras gränser.

7 https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/strategic-compass/

8 https://agendapublica.es/noticia/16744/borrell-europa-debe-aprender-rapidamente-hablar-lenguaje-poder

9 https://www.infolibre.es/politica/once-claves-creciente-militarizacion-ue_1_1224340.html

10 https://geopolitique.eu/en/2024/04/16/radical-change-is-what-is-needed/

11 http://centredelas.org/wp-content/uploads/2021/07/A-militarised-Union-2.pdf

12 https://www.consilium.europa.eu/media/54773/20220311-versailles-declaration-en.pdf

13 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1321

14 https://elpais.com/internacional/2024-03-03/europa-se-pone-en-pie-de-guerra.html?event_log=oklogin

15 https://www.bbc.com/mundo/articles/cp9w9g1dnxzo

16 För att fördjupa sig i detta koncept av vithetens europeiska etnoidentitet, rekommenderas starkt att läsa denna artikel av Hans Kundnani: https://legrandcontinent.eu/fr/2023/09/07/contre-le-tournant- civilisationnel -de-lunion-europeenne/

17 Den som vill veta mer om nycklarna till den identitetsneuros som drabbar Europa och särskilt Frankrike kan läsa Daniel Bensaids inspirerande bok: https://icariaeditorial.com/antrazyt/4077-fragmentos-descreidos.html

18 För att ge ett exempel på de lukrativa affärerna i det ukrainska kriget för europeiska vapenföretag, skulle detta vara det tyska multinationella Rheinmetall, tillverkaren av Leopard-stridsvagnar, vars marknadsvärde har mer än fyrdubblats sedan ukrainska kriget, sedan som upplever en kraftig ökning av beställningar, från västerländska regeringar som försöker fylla på sina lager efter att ha levererat betydande kvantiteter vapen till Kiev.

 

 

Originaltext: Tambores de guerra resuenan en Europa