Koranen, feminism och patriarkal manipulation

Vanessa Rivera de la Fuente (Nasreen Amina) – Mariposas en la Tormenta

Jag är muslim, eftersom jag är feminist. Efter att i tre år studerat islam som tro, forska i hermeneutik och Koran
exeges, kan jag med säkert säga att islams syn som en religion rotad i kvinnohat och hämndlysten sexism mot kvinnor,
kommer från två icke koraniska källor: människors okunskap och patriarkatets försök att bevara sin hegemoni i vårt
samhälle.

Islam är den enda religion som uttryckligen fastställer jämlikhet mellan man och kvinna och beordrar inkluderande
normer av samexistens med människor från andra religioner. Det har dock blivit manipulerad av de mäktiga som
allierat sig med jämställdhetens verkliga fiender.

En del av världen behöver en bild av islam som fienden par excellens av de mänskliga rättigheterna och som
kvinnornas obestridliga förtryckare. På detta sätt kan denna idé användas för att motivera invasioner, ockupationer
och export av en särskilt idé om ”Demokrati-leta efter-olja” som inte har fört någon utveckling, fred eller större
respekt för mänskliga rättigheter och ännu mindre har förbättrat situationen för muslimska kvinnor.

Å andra sidan passar denna idé om islam alldeles utmärkt för vissa mäktiga muslimer eftersom de på detta sätt kan
upprätthålla sin oljeverksamhet, vilket i sin tur håller vid liv krig som ger dem politisk, ekonomisk och ideologisk
makt över den islamiska världen. Den fräckhet med vilken man manipulerar islam mot sitt eget budskap är täckt av ett
lager av olja och baseras på geopolitiska överenskommelser.

Det finns ingen motsättning mellan islam och feminism. Kan strida med feminismen en tro som fastställer jämlikhet
mellan medlemmarna av mänskligheten, som den primära grunden för det sociala livet? Kan det strida mot islam en
vision för genus social rättvisa? Jag tror inte, absolut inte det. Denna tanke är ett trick av patriarkat i vilket
tyvärr faller många kvinnor, med den enda följden att vissa kvinnor utesluter andra kvinnor och främjar misstron mot
de som är annorlunda.

Här presenterar jag några myter som man berättar om islam, sanningen i Koranen och deras doktrin. Jag grundar detta
på en artikel i ämnet, till vilket jag har lagt mina egna kommentarer.

 1. Islam som en icke tolerant religion

  Koranen säger att ”ingen har rätt att tvinga andra, i frågor om tro.” Dessutom samma citat från Koranen säger att
  profeten under hans profetskap dömde en muslim på grund av att han dödade en kristen och det finns en hadith
  (Profetens uttalande) som säger att ”en muslim som inte agerar rätt mot en icke- muslim kommer inte att lukta
  paradiset.” Islam säger också att ”döda en människa är som att döda hela mänskligheten”.

  Våld och intolerans är inte en del av vår etik. Den enda gången en muslim har rätt att svara på våldet är i
  självförsvar och vid en uppenbar orsak. De som tänker annorlunda än oss är inte våra fiender, därför alla former av
  våld, provokation och terrorism finns bortom vår tro.

 2. Jihad och heligt krig

  Termen Jihad på arabiska betyder ansträngning. Profeten frågade sina följeslagare att göra en pakt där de skulle
  åta sig att göra jihad, det vill säga att försök stå emot moraliska och fysiska övergrepp. Koranen alltid talar om
  jihad i den meningen, den har inte något samband med kriget. Jihad är en inre kamp mot de aspekter av oss själva
  som hindrar oss från att leva fullt ut och i harmoni med resten av skapelsen.

  Tyvärr detta koncept har manipulerats för att utnyttja de fattigaste och marginaliserade muslimska befolknings ilska
  och förbittring för att få de att tro att det är andra och inte sina egna ledare de ansvariga för deras elände, och
  därför är våldet den enda rättvisa lösningen ”för Allahs skull” och att dö i namn av religiös fundamentalism, för
  att gå till ett paradis där de kommer att få den mat som inte finns i detta liv.

 3. Slöjan och burka

  Slöjan nämns bara en gång i Koranen som en rekommendation i frågan om ett anständigt beteende. Dessutom är denna
  rekommendation för både män och kvinnor. Problemet har varit dess sexistiska tolkning som har infört att slöjan är
  en grundläggande princip för en ”bra” muslimsk kvinna, när Koranen inte anger något liknande. Män och kvinnor måste
  ha rätt att besluta själva att använda det eller inte, och därför huvudduks förbud också strider mot rätten att
  bestämma själv över sin kropp. Att vara en muslimsk kvinna går utöver ett tygstycke.

  Begreppet hijab är mer än den islamiska huvudduken. Det har att göra med blygsamhet i sitt beteende, att respektera
  integritet och har en anständig inställning hela tiden. Slöjan är bara ett sätt att uttrycka en del av de muslimska
  kvinnors identitet. Den har inga magiska krafter för att skydda mot folks onda avsikter som vissa säger, och ännu
  mindre förvandlar den automatisk användare till en from människa, som andra säger. Endast patriarkatet kan tro på
  dessa saker och ägnar sig till att främja det med en entusiasm som jag skulle vilja se de använda för att avsluta
  praxis som inte är islamiska och ändå identifieras med islam, som kvinnlig könsstympning och barnflickors påtvingade
  äktenskap.

  När det gäller burka, är en tradition som fanns före islams ankomst och därför har ingenting att göra med
  religionen. Ingen text i Koranen talar om användningen av burka. Faktum är att för den algeriska forskare Wassyla
  Tamazli, är dess ursprung ingenting annat än en symbol för dominans och berövande av kvinnors frihet.

 4. Islam och våld mot kvinnor

  Den 17 mars 2012 tog hundratals kvinnor gatorna i Rabat för att fördöma den lag som kräver att minderåriga ska gifta
  sig med sin våldtäktsman. Amina, en 17-årig begick självmord när hon tvingades att gifta sig med en man som hade
  våldtagit henne. Hennes föräldrar föredrog detta bröllop än en vanärad dotter. Koranen fördömer våldtäkt och
  våldtäktsmannen men Aminas make släpptes utan åtal. Detta är utan tvekan en lag som skyller offret och ge frihet
  till våldtäktsmannen.

  I Spanien fick mycket publicitet fallet med en imam i Fuengirola, som i moskén rekommenderade att slå kvinnor med
  våta trasor för att inte lämna märken. Dessa åtgärder även om de utförs i islams namn inte har något att göra med
  islam. Enligt Koranen, var profetens sista ord innan han dog: ”Behandla kvinnor väl”, främja jämställdhet mellan
  kvinnor och män, respekt och tolerans. Ingenting har den religion som behandlas i Koranen, som fördömer våld mot
  kvinnor, med sådana handlingar.

  Men det finns mer. Den berömda vers (aya) 4:34, där enligt vissa beordras att slå kvinnor, har varit föremål för en
  dålig översättning från arabiska. Det arabiska ordet som används i originalet är Daraba, ett mångtydigt verb med
  över 300 betydelser, endast en av dem är att slå. Bland Darabas betydelser finns även att älska (sexuell umgänge)
  och också att göra intryck. I denna specifika versens exeges i synnerhet och dess jämförelse med användningen av
  Daraba i andra verser i Koranen, från Koranens allmänna anda och exemplet i profeten Muhammeds liv, kommer man till
  den logiska slutsatsen att betydelsen aldrig skulle kunna vara att ”slå dem”.

  Snarare antyder Koranen att om som en följd av äktenskapet meningsskiljaktigheter finns det ingen möjlighet för
  samförstånd, kan man då ”göra ett intryck”. Och vilken typ av intryck? Exemplet med profeten Muhammed är en
  vägledning för detta. När han befann sig i en tid av allvarlig konfrontation med sina fruar, drog han sig tillbaka
  för att meditera, utan att besök, prata eller leta efter dem och på så sätt gav han dem en tankeställare. Om
  problemen kvarstår, ger Koranen möjlighet till skilsmässa. Därför är våldet aldrig en acceptabel lösning.

  Den gångna februari utfärdade 34 imamer tillsammans med flera islamiska ledare från Kanadas Islamiska Högsta Råd en
  fatwa som förklarade att våld mot kvinnor är emot islamiska principer:

  ”Påminn muslimerna om att hedersmord, våld i hemmet och hat mot kvinnor och icke-muslimer är handlingar som anses av
  Islam som brott … Dessa brott är stora synder i Islam och tillrättavisade av lagstiftnings domstolar och av den
  Allsmäktige Allah.”

 5. Polygami

  Verserna 3 och 129 i den fjärde suran i Koranen, An-Nisa, erbjuder männen möjlighet att gifta sig med änkor och
  föräldralösa unga kvinnor, för att skydda deras intressen och egendom rättvist.

  Detta fragment uppenbarades efter slaget vid Uhud, när enligt Koranen, många följeslagare led martyrdöden. Således
  har polygami en mening i detta fall, eftersom det främjar en anda av rättvisa och socialt skydd. Men inte i alla
  fall, eftersom Koranen säger också att du bara kan ha mer än en fru, om du kan behandla alla lika. Något som händer
  sällan. Likaså Koranen säger (33:4), GUD skapar inte två hjärtan i bröstet på någon man. Här profeten menar att en
  man inte kan älska två kvinnor lika, vilket visar att för Koranen, är månggifte inte alltid rättvist och eftersom
  det inte skulle finnas en lik behandling för alla fruar. Sammanfattningsvis skulle polygami accepteras endast om
  kvinnorna var änkor eller föräldralösa unga kvinnor och det fanns ett behov att skydda och bevara deras intressen
  och social rättvisa.

 6. Sex och homosexualitet

  Koranen säger att både män och kvinnor har rätt till sexuell tillfredsställelse. När det gäller homosexualitet
  finns många olika åsikter.

  De sexistiska och patriarkala samhällena har alltid sagt att homosexualitet är förbjudet enligt islam och anspelar
  på berättelsen om Sodom som bevis på att Gud inte godkänner homosexualitet. Men det finns andra muslimska lärda som
  tror att islam och homosexualitet i sig är helt kompatibla. Amanullah De Sondy, professor i teologi med pakistanskt
  ursprung, efter att ha forskat i ämnet, har dragit slutsatsen att Sodoms historia inte bevisar att Gud inte
  godkänner homosexualitet, utan att Gud inte godkänner våldtäkt. Imam Muhsin Hendricks, har en liknande uppfattning
  till förmån för homosexualitet i islam: ”I Koranens berättelse om Lot och hans folk, var männen heterosexuella,
  gifta med kvinnor som de föraktade av en önskan som drevs av girighet och makt. Den gudomliga förstörelsen av Sodom
  hade mer att göra med det faktum att de var avgudadyrkare, tjuvar, inkräktare …” Imamen sa att i historien om
  Sodom som den förklaras av Koranen, blev dess invånare fördömda av Gud för att de var dåliga människor, inte
  homosexuella.

 7. Äktenskap

  Islam tillåter äktenskap mellan muslimer, kristna och judar, så länge det finns en respekt mellan religioner (Sura
  5, vers 5). En sexistisk tolkning av Koranen säger att det är bara muslimska män som kan gifta sig med kvinnor av
  annan religion, och inte tvärtom, för om mannen inte är muslim, inte kommer denne att respektera sin hustrus tro.
  Detta är en felaktig och sexistisk tolkning eftersom äktenskapet måste baseras, enligt Koranen, på respekt och
  därför i ett äktenskap ska båda parter respektera varandra lika.

 8. Skilsmässa

  Natalia Andújar, för närvarande chef för Educaislam och styrelseledamot i Junta Islamica (Spanien), skrev en artikel
  för några år sedan, ”Skilsmässa i islamisk lag” som behandlar ämnet:

  ”Kvinnan måste ha tillstånd av mannen för att inkludera villkor i äktenskapsförord och talaq (att ge frihet) kan
  utövas fortfarande av mannen utan att gå till en domstol, helt enkelt genom ett ensidigt uttalande. Därför har
  kvinnan fortfarande ingen rätt att skilja sig på ett fullständigt och självständigt sätt”.

  ”Rätten till bostad och underhåll är inte heller säkerställd. De flesta familjekoder inte respekterar denna rätt
  trots att den är etablerad i Koranen och Sunna. Det är otroligt att det finns så viktiga lagar som de som avser de
  frånskilda kvinnors rättigheter som är baserade på hadith, ofta manipulerade, som döljer sin sanna bemärkelse, som
  den med berättelsen om Fatima bint Qays ”.

För alla som vill återställa det befriande budskap som innebar ankomsten av islam är det en plikt att kräva
jämställdhet mellan män och kvinnor. Det betyder inte att man sätter igång med förstörelsen av den islamiska
familjen, tvärtom, vad det avser är att ta bort allt som har lagts under århundraden och som slutligen har
lagstiftats i orättvisa och diskriminerande lagar.

Tron att feminismen är en fiende till islam kommer från tanken att det är en västerländsk uppfinning. Men också, om
man tittar noga jämställdhetspolitiken och kvinnors ställning i många muslimska länder, verkar det som att islam är
kvinnornas värsta fiende. Båda positionerna är felaktiga.

De som hävdar det första, är okunniga om sin egen tro. Islam var den första feministiska revolutionen i
mänsklighetens historia. Med Koranens uppenbarelse gick kvinnor från att vara skamliga varelser som förtjänade att
bli begravda levande till människor med värdighet och fullständiga rättigheter. I Islam finns det ingen tilldelning
av sociala roller baserade på biologiskt kön.

Islam bekräftade innan någon annan lagstiftning kvinnors rätt till arv, skilsmässa, att njuta av frukterna av sitt
arbete, utbildning och att delta i förvaltningen av offentliga angelägenheter. Om det inte var en feministisk
revolution, vad var det?

De som hävdar det andra, har också fel. Vad de ser är inte tillämpningen av Koranens uppenbarelse, men en blandning
av reglerna från patriarkatet, feltolkning av sharia och västerländska lagar från den europeiska koloniala tiden.

Sharia är inte vad vi ser på TV eller vad som kommer till oss genom antisteningen kampanj. Sharia är Koranens anda,
som är social rättvisa, förnuft, frihet. Det här är motiveringen till Uppenbarelse. De som anklagar sharia för att
vara skyldig för kvinnoförtryck, faktiskt pekar på Fiqh, som är lagen, lagar baserade på tolkningen av sharia som
naturligtvis har en fruktansvärd sexistisk fördomsfull inställning mot kvinnor.

Fiqh som för närvarande tillämpas och som identifieras med Sharia är i vissa fall mer än fyra århundrade gammal.
Med tanke på att Islam är religionen med en förnuftig tro och etik i det praktiska livet, är det absurt och
oacceptabelt att Fiqh inte är föremål för översyn och uppdatering, med tanke på att denna avsiktliga försumlighet
angriper jämlikhet och värdighets grundval som Koranen återställde för kvinnorna.