Konsumism – Jagets mystiks död

Imam Baraka – Webislam

”Begären lurar dig, och när du möter verkligheten, överger dem dig.” (Imam Ali i ”Gurarul Hikam” s. 34)

William Shakespeare tog upp i Hamlet det plågade tvivlen som följer sedan urminnes tider människor när denne lider: ”Att vara eller
inte vara”, det vill säga att inför en ”flod av olyckor” som hör existensen, dyker upp dödens frestelse, att ”inte vara.” Inbäddat i
motgångarna och glömskan av Gud, ”Att vara” blir en fruktansvärd motstånd, en fruktansvärd fasthållning till livet när man misstänker
oroligt vad som kommer efter döden: ”Döden är att sova… och måhända att drömma”, men vilka blir våra drömmar? Det frågar sig
en tvivlande prins Hamlet vars desperation flörtar med självmordet.

Efter Hamlet, varnade oss Erich Fromm i sitt verk ”Att ha eller vara” som publicerades 1976, om mänskligheten glidandet mot
materialismen och framväxten av ett nytt dilemma som hemsöker vårt samvete: att ha eller vara. Den nya dilemma, som inte härrör
från en kamp mellan essenser, men från dess motstånd mot bristerna, mot att ha och äga, har lösts i början av 2000-talet med en ny
filosofi som fungerar som en existentiell motor, ”Jag konsumerar, därför existerar jag.”

Denna pseudo religion, som lovar lycka genom obegränsad frihet, materiellt överflöd och herravälde över naturen, tror på frigörelse
genom materialism, banalitet och själviskhet, som ersätter den svåra andlig upplysning som predikade försakelse, den obekväma
fastan och övergivandet av denna världs nöje.

Den materialistiska illusionen avslutar triumferande sekulariseringsprocessen och certifierar det andligas död och fånga mänskligheten
i den klaustrofobiska non plus ultra av det jordiska och material. Detta förnekande av det väsentliga innebär inte döden av egot, nafs,
som stöds av alla andliga traditioner från buddhismen till islam, men den är bevisen för den stora Frånvaro, det vill säga Guds
frånvaro och därför stölden av det gudomliga genom sin mest perfekta och mest upproriska teofani (guds uppenbarelse), den
mänskliga faktorn.

Människa, förvandlad till gud, avsäger sig den andliga utvecklingen eftersom den är onödig, och fokuserar sina ambitioner och
längtan på materiella framsteg, som genom konsumtionen, omfattar inte bara den fysiska och kroppsliga, men också människor,
känslor, fritid, kulturella och politiska upplevelser, och även mystiska inköps upplevelser, allt är till salu.

Medborgarna blir konsumenterna, lydiga undersåtar som manipuleras av en marknadsföring som genererar växande behov och
förnyade beroende. Illusionen av att ha, gör oss även till oseriösa väljare som vill säkerställa sin förmåga att konsumera och därför
ignorerar vi orättvisor, exploatering, korruption, ökande ojämlikhet och hoten om klimatförändringen. Om 2000-talets ideologier sade
någon ironiskt att om man suckade efter fred precis som man gör det efter en iPhone, 8 skulle det inte finnas några krig i världen.

I ett samhälle där vänskap tycks ha förminskats till en kopp kaffe och relationer förmedlas av vulgära konsumtionsmetoder bort från
känslor och kreativitet, den ökande fetma döljer annan överkonsumtion, varje europé och amerikan kastar 100 kilo mat varje år, totalt
1,3 miljarder ton mat slösas bort varje år. Man skäms lite när man tänker på att bara en fjärdedel av all mat som kastas bort skulle
kunna mätta 795 miljoner människor som lider av undernäring. Det är tydlig, när man ser hungersnöd som drabbar världen, att det
gör oss mer ond att ge mat till någon annan, än att kasta bort det.

Det är allt tydligare att vi är vad vi äter, eftersom det genereras med konsumtionen en identitet, värderingar, beteende och även vissa
känslor genom ägande och innehav. Konsumtionen agerar som en synbar civiliserande elementet, den homogeniserar identiteter,
kulturell praxis och återskapar de gamla rivaliteterna och stärker en ofarlig symbolisk bipolaritet:
Coke-Pepsi/MacDonalds-Burgerking/iPhone-android/realmadrid-barcelona, vars förminskande attityd förhindrar uppkomsten av en
kritisk medvetenhet samtidigt som den kamouflerar den perversa koncentrationen av rikedom och den ökande ojämlikheten i världen.

De sociala och inkomst orättvisor, de ekologiska katastrofer vi främjar med våra okontrollerbara konsumtionsvanor, borde göra oss
medvetna om behovet av att främja en ny konsumtions modell som är ekologiskt hållbar, socialt rättvis … Men det är svårt.

Med en bedövad ande av flyktiga och lättsinniga nöjen, desorienterade av kraven på nymodigheter som är ingenting annat än en
planerad inkurans, tynar vi bort som varelser av ljus. Livet levs inte längre, man konsumerar, man bli konsumerad av konsumtionen.

När man väl har bekräftat Jagets mystik död, träder fram konsumtionen som en kraftfull smärtstillande, men med en kortlivad effekt,
som hjälper oss att övervinna ångesten som genereras av våra existentiella osäkerheter och tvivel som precis som med Hamlet,
plågar oss i tider av motgång.

Förälskade i vår ego och förvirrade av det, blir vi fastkedjade till våra konsumtionsmissbruk, som är bara en spegling av vår lust.
Resultatet är dödlig, det är inte möjligt att döda egot. Döden kommer inte därför att medföra ett uppvaknande av den troende, mumin,
men Hamlets mardrömmar.

Trötta och olyckliga vandrar vi, medan vi försöker bli av med saker, ambitioner och oanvändbara tankar vi bär när den vita hök,
Mästaren, dyker upp och säger när Han känner igen våra önskningar:

”Hitta Det du älskar och be det att döda dig.”

Som Rabia Al Adawiya sa till en from man som under 40 år inte missade ett ögonblick för att korrigera sin nafs: ”Din största synd
är att överleva.”

Då förstår man varför Al-Mumit (Förstöraren, Den som tar Livet) är en av de vackraste av Hans namn.”

Muhammad, frid vare med honom, sade: ”Dö innan du dör.”