Könsstympning – en praxis att utrota

Islamiskt Forum

Kvinnlig könsstympning är en praxis som drabbar 140 miljoner flickor och kvinnor varje år över hela
världen. Det handlar om en kränkning av de mänskliga rättigheterna och offrens värdighet som måste
bekämpas hårt tills de utrotas. Den 6 februari firades den internationella dagen för dess utrotning.

Född som en initieringsrit är det en brutal bekräftelse av patriarkalismen och kontrollen över den
kvinnliga befolkningen och deras frihet. I en värld där vi söker jämlikhet och välbefinnande för alla
människor, har dessa metoder ingen plats och bör fördömas och åtalas av rättsstaten enligt
internationell rätt.

Felaktigt har man tillskrivit Islam rättfärdigande och främjande av denna avskyvärda praxis. Det faktum
att könsstympning har överlevt i territorier där det mestadels finns muslimer (Afrika söder om Sahara,
Indiska subkontinent och Sydostasien) gör det inte till en islamisk praxis, särskilt när denna religion
skyddar varje människas värdighet som en helig plikt. Det finns ingen kulturell eller teologisk grund
som motiverar denna praxis. I den islamiska läran erkänns könsstympning (känd som khifad) inte av
majoriteten av kunniga och religiösa experter (ulema) som anser att det är skadligt och strider mot den
allmänna goda som eftersträvas av islamisk lag (sharia) och dess etik (Akhlaq).

Under de senaste åren har emellertid vissa fundamentalistiska grupper visat sig tvetydiga i frågan
utifrån den kvinnohat och totalitarism som kännetecknar deras ideologier och har rättfärdigat texter
eller doktrinära åsikter som främjar eller uppmanar till könsstympning ur ett islamiskt perspektiv,
även om det är fortfarande emot hela det internationella islamiska samfundet. Detta har lett till
skapandet av en falsk tradition som påverkar kvinnor i islamiska utrymmen där denna praxis inte
existerade.

Islamiskt Forum är engagerade i kampen mot denna föraktliga praxis och med stöd av grunderna i Islam,
dess andlighet och dess etik arbetar vi för att skapa ett bättre samhälle där alla är verkligen lika,
med samma rättigheter och möjligheter.