Kan vi gå mot en multipolär värld i den nuvarande situationen med en media hegemoni?

Roberto Quaglia – voltairenet

Stater som kämpar mot imperialismen inte verkar ha blivit medvetna, eller åtminstone inte tillräckligt, av vikten
av existensen av alliansfria medier. Dock är bevisen tydliga. TeleSur, al-Mayadeen, Press TV och Russia Today
försvarar idag friheten mycket bättre än vad som kunde göras med andra vapen. Och det är just vapen vi pratar
om.

Den stora frågan om geopolitik vid denna tid är om vi är på väg mot en unipolär värld helt dominerad av USA (vad
amerikanerna kallar det, med största arrogans, ”Full Spectrum Dominance”), eller tvärtom, är vi på väg mot en
multipolär värld där olika maktcentra borde samexistera.

Ur ekonomisk synvinkel är världens redan multipolär, USA motsvarar endast omkring 18 % av världens BNP enligt
uppgifter från 2013, och USA:s bidrag är i ständig nedgång.

Hur är det då möjligt att USA fortsätter att utöva en hög nivå av global dominans? Dess enorma militärbudget är
inte tillräckligt för att förklara en så hög grad av dominans. Det är helt klart att ingen kan spendera hela sitt
liv med att bombardera alla …

USA:s första magiska verktyg för att säkerställa global dominans är dollarn. Och uttrycket ”magisk” beror inte här
på jakt efter en enkel stil effekt. Dollarn är verkligen ett magi verk eftersom Federal Reserve kan tillverka dem i
obegränsade mängder och världen anser att dessa dollar har ett reellt värde, även om det man faktiskt har i åtanke
är oljedollar. Tack vare det har USA råd att ägna sig åt att finansiera ”färgrevolutioner” och annan omstörtande
verksamhet över hela världen. Faktum är att, i grund och botten, det kostar de ingenting. Det är ett av de problem
som måste beaktas för att säkerställa att det finns en multipolär värld.

Den andra amerikanska supervapen är dess dominans på media nivå, där det utövar en nästan absolut hegemoni, vars
verkliga dimension undgår de flesta bedömare.

Hollywood är världens mest fantastiska propagandamaskin. Exporterar och bäddar in i miljarder hjärnor Hollywoods
standarder för tolkning av verkligheten. Dessa standarder omfattar hur man tänker, klär sig, vad man ska äta och
dricka och … hur man uttrycker sitt missnöje.

Faktum är att Hollywood tvingar på oss, och även med extrem precision, sitt eget sätt att uttrycka vårt motstånd
mot den ”American Way of Life”. För att nämna ett exempel, även om de är otaliga, när man hänvisar till ett
osynligt nätverk som styr våra liv, talar dissidenterna främst om filmen The Matrix. Men även den filmen är en del
av matrisen, så att säga på ett lite komiskt sätt. Detta är verkligen Hollywoods sätt att påverka vår förståelse av
det faktum att vi lever i en bedräglig värld. Genom att använda allegorier Made in USA och dess symboler och
metaforer, blir man en del av det amerikanska systemet och bidrar därmed till att ge det mer kropp.

Med CIA:s penetration av de flesta av de verkligt viktiga informationsnätverk, styr USA också de traditionella
medierna världen över. I sin bok Gekaufte Journalisten (Sålda Journalister) erkände nyligen journalisten Udo
Ulfkotte, som arbetade i 17 år för Frankfurter Allgemeine Zeitung, en av de viktigaste tidningarna i Tyskland, att
CIA betalade honom för att manipulera nyheter och att det är ganska vanligt i tyska tidningar. Vi kan vara säkra på
att samma sak händer i andra länder.

Den totala kontrollen över medierna tillåter USA att presentera det vita som svarta för allmänhetens ögon. Det är
särskilt imponerande hur de europeiska medierna under amerikansk kontroll har helt förvrängt de faktiska
omständigheterna i Ukrainas kris, där Kievs junta, infekterad av nazisterna som kom till makten genom en kupp har
bombat och döda sina landsmän under månader medan västerländska medier insisterar på att presentera dem som de
”goda” och kalla Putin för den ”nya Hitler”, utan några fakta som ursäktar denna beskrivning.

För att förstå hur kontroll över information kan användas för att förändra synen på verkligheten och fakta, låt oss
minnas Karl Roves ord 2004 när han var säkerhetsrådgivare till president George W. Bush:

”Vi är ett imperium nu, och när vi agerar skapar vi vår egen verklighet. Och medan ni studerar denna verklighet,
logisk, som ni vill, agerar vi igen och skapar andra nya verkligheter, som ni också kan studera, och så går det med
allt. Vi är Historiens aktörer (…) Och ni, alla ni, kan bara studera vad vi gör.”

Och som om det inte är tillräckligt, de flesta av nyheterna som cirkulerar för närvarande är skrivna på datorer med
amerikanska operativsystem (Microsoft och Apple) och folket, inklusive dem som motsätter sig USA, kommunicerar med
varandra genom verktyg och nätverk som kontrolleras av CIA, som Facebook, Gmail, mm.

Det är i detta system, som är praktiskt taget ett monopol på information, som den verkliga skillnaden finns. Och
därför, även om USA:s ekonomiska betydelse har minskat kraftigt under de senaste decennierna, de länder som vill ge
plats för en multipolär värld bör se över sina prioriteringar och inte enbart fokusera på ekonomiska problem. De
ska börja på allvar konkurrera med USA när det gäller media och informations förmedling och överväga det faktum att
makt är idag i grunden en fråga om perception och att USA har fortfarande en obestridd dominans inom området. Och
det kommer inte att finnas en multipolär värld så länge det inte kommer upp på scenen kapacitet och media jämförbar
med USA i fråga om information.

Det finns redan vissa alliansfria medier med utmärkt kvalitet som vänder sig till en publik. Den mest kända är
Russia Today och PressTV. Men det är ingenting jämfört med det permanenta audiovisuella tsunamin från mainstream
media som översvämmar världen 24 timmar om dygnet. Russia Today planerar att öppna nya kanaler på franska och
tyska, vilket är ett framsteg, men det är långt ifrån tillräckligt.

Att länder gör affärer utan USA är något som verkligen inte stör Washington. När USA:s makt börjar oroa sig, är när
dessa länder förhandlar med varandra med hjälp av någon annan valuta än dollarn.

Men när Washington blir riktigt arg, är när verkligen viktiga alliansfria informationsnätverk dyker upp, vilket är
ganska paradoxalt med tanke på att pressfriheten är en central del av den moderna amerikanska mytologin.

Problemet är att alla informationskällor som inte är anpassat efter USA utgör ett hot mot det monopol som detta
land har på verkligheten. Och det är därför USA demoniserar sina konkurrenter genom alla tillgängliga medel och
presentera dem som ”anti-amerikansk” eller något mycket värre.

Faktum är att journalister och alliansfria informationsnätverk är ofta ingenting annat än en icke-amerikansk
tolkning av verkligheten, och inte nödvändigtvis en ”anti-amerikansk” tolkning. Men utifrån USA:s hegemoniska
synvinkel, är all icke-amerikansk information per definition ”anti-amerikansk” eftersom bevarandet av det
amerikanska imperiet är huvudsakligen baserad på monopolet över sättet att tolka verkligheten. Det räcker bara att
minnas Karl Rove tidigare nämnda uttryck.

Det är därför de länder som inte ställer upp bakom USA:s politik, länder som verkligen vill framväxten av en
multipolär värld, har inget annat val än att analysera sin motståndares exempel och agera som svar.

Förutom om att komma igång med att skapa sitt eget media nätverk, måste dessa länder börja ge mer stöd till o
beroende information i länder där informationen är för närvarande under USA:s dominans. Många journalister,
författare och oberoende forskare arbetar främst motiverad av sin medborgerliga passion, och ofta utan någon
ersättning, samtidigt som de behöver möta, i de flesta fall, den offentliga förlöjligande, de marginaliseras i
samhället och måste leva i ekonomiska svårigheter.

Med tanke på deras prekära situation, förtalningen i sina egna länder utan något stöd från länder som påstås vill
fly USA:s dominans, kan vi inte tala om en ljus start för dem som strävar efter att avsluta USA:s Full Spectrum
Dominance.

Det finns inte och det kommer inte finnas en verkligt multipolär värld utan framväxten av en stor rad av synpunkter
också multipolära. Det postmoderna imperiet är i första hand en sinnestämning. Om vår sinnestämning förblir
unipolär kommer världen också att förbli så.