Kan en muslimsk kvinna be en muslimsk man att gifta sig med henne?

Shaikh Salih Bin Fawzan

 

Kan en muslimsk kvinna fråga en muslimsk man att gifta sig med henne? Finns det någon hadith där det berättas att en kvinna får fråga en man?

Profeten, frid vare med honom, sade: ”Om det kommer till dig en person vars religiösa engagemang och inställning tilltalar dig, gift då bort (den kvinnlig släkting som är under din vård) med honom, för om du inte gör det kommer det att finnas vedermöda på jord och mycket korruption.” (al Tirmidhi)

 

Svar:

Prisad vare Allah.

När det gäller idén om att en muslimsk kvinna erbjuder sig själv att gifta sig med en rättfärdig människa, så strider det inte med Islams tankar kring blygsamhet, så länge han är pålitlig när det gäller hans religiösa engagemang och moraliska hållning. Det berättas att Thaabit al Banaani sade: ”’Jag var med Anas ibn Maalik och en av hans dotter var med honom när han berättade att: ’En kvinna kom till Allahs sändebud och erbjöd sig i äktenskap med honom’. Hon sade: ’O Allahs sändebud, vill du gifta dig med mig?’ Anas dotter sade: ’Hon var inte blygsam. Det är skamlös, det är skamlös!’ Anas sa: ’Hon är bättre än dig, hon hade en förkärlek för profeten därför erbjöd hon sig i äktenskap med honom.’” (Bukhari)

Imam al Bukhari inkluderade detta hadith i ett kapitel med titeln: ”En kvinna som ger sig i äktenskap till en rättfärdig man.”

Ibn al Munayyir sa i al Haashiyah: ”En av de subtila punkterna i al Bukharis berättelse är att han från den särskilda berättelsen om den kvinna som erbjöd sig i äktenskap till profeten härledde en allmän princip, han förstod att det är tillåtet för en kvinna att fråga en rättfärdig man vars rättfärdighet hon beundrar om giftermål, och om han tycker om henne kan han gifta sig med henne om de villkoren för äktenskap är uppfyllda.”

Dessa två hadith (Sahls hadith och Anas hadith, båda nämner kvinnan som erbjöd sig själv i äktenskap till profeten anger att det är tillåtet för en kvinna att fråga en man om giftermål, och att han får veta att hon har fått tycke för honom, och det är inget fel med henne att göra det. Och mannen till vilken en kvinna frågar om äktenskap har rätt att välja att antingen acceptera eller tacka nej, men han behöver inte uttrycka sin vägran rakt av, utan det räcker för honom att tiga. (Fath al Baari)

Al Ayni sade: ”Anas ord till sin dotter: ’Hon är bättre än du’ visar att det är tillåtet för en kvinna att fråga en rättfärdig man att gifta sig med henne, och tala om för honom att hon tycker om honom pga. hans rättfärdighet och dygd, eller på grund av sin kunskap och heder, eller några utmärkande egenskaper i hans religiösa engagemang. Hon ska inte skämmas för det men om hon gör det, det är snarare ett tecken på hennes dygd”. Anas dotter såg enbart det yttre och hon förstod inte detta ordentligt tills Anas sa: ”Hon är bättre än du.” Vad det gäller en kvinna som ger sig i äktenskap med en man för enbart världsliga ändamål, är detta något extrem motbjudande.” (Saheeh al Bukhari)

Men det är bättre för en kvinna att informera hennes Wali (förmyndare) om hennes önskan att gifta sig med en rättfärdig man som är pålitlig med hänsyn till hans religiösa engagemang och hans moraliska hållning, utan att berätta för mannen i fråga först. Denna slutsats kan dras utifrån följande berättelse där en av två systrar säger till sin far om Moses: En av de två [döttrarna] sade: ”Fader! Låt honom arbeta för dig; du kan inte få en bättre man [än han]; han är både stark och pålitlig.” (28:26)

al Qurtubi citerar vad Koranen berättar om fadern: En dag] sade [fadern]: ”Jag vill ge dig en av mina döttrar till hustru, på villkor att du stannar i min tjänst i åtta år…” (28:27)

I den här berättelsen erbjöd fadern sin dotter i äktenskap till denna man enligt en etablerad sed för vilken vi har många exempel: den rättfärdige Madyans man som erbjöd sin dotter till en rättfärdig man av Israels barn, ’Umar ibn al Khattaab erbjöd sin dotter Hafsah i äktenskap till Abu Bakr och Othman och kvinnan som erbjöd sig själv i äktenskap till profeten. Så det är tillåtet för en man att erbjuda sina kvinnliga släktingar under hans vård till äktenskap, och för en kvinna att erbjuda sig själv till äktenskap med en rättfärdig man. Ibn Umar berättade: ”När Hafsah blev ensam (på grund av hennes makes död), sa Umar till Othman: ’Om du vill, kommer jag gifta bort Hafsah bint Umar till dig.'”(Bukhari och al Qurtubi)

Men vi bör notera att i dag, när en kvinna tycker om en viss man är för det mesta resultatet av otillåtna (haram) skäl, exempelvis en vårdslös attityd från hennes sida när hon talar till honom och sitter bredvid honom helt ensamma eller pga. enbart hans utseende. En person med dålig moral kan dra nytta av ett sådant erbjudande för att nå vissa av sina mål. Så vi måste akta oss för detta.

Och Allah vet bäst.