Kalifat eller mord på oskyldiga offer?

Waqas A. Khan – The Florida Times

Det är mycket förvånande för muslimerna att se hur hemskt detta moderna kalifatet är och som dessutom utmanar den
traditionella och historiska kalifatet i islam.

För dessa terrorister betyder det bara att döda oskyldiga människor.

Koranen (muslimernas heliga bok) beskriver tydligt det politiska systemet i islam. Den har tre viktiga dimensioner.

I dess moraliska och andliga mening innebär kalifatet att alla människor är ”Allahs kalifer” eller Guds
representanter på jorden.

Detta är syftet med denna vers: OCH SE, din Herre sade till änglarna: ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på
jorden.”
(2:30)

Kalifatet hänvisar också till ett politiskt och administrativt system för staten.

För att etablera kalifatet har islam definierat fyra regler:

  • Det är en regering som inrättats genom individernas fria val.
  • Alla medborgarnas mänskliga rättigheter måste respekteras, oavsett kön eller övertygelse.
  • Det måste finnas en rättsstat och ett oberoende rättsväsende.
  • Samråd med personer eller shura är en viktig och oundviklig del av staten.

I den moderna demokratin är alla dessa grundläggande för kalifatet uppfyllda, oavsett om det är en president eller
parlamentariskt statsskick.

Ulama (de muslimska lärda) har kommit överens om att inom ramen för den islamisk politisk teori i allmänhet dagens
president och parlamentariska regeringar är förenliga med islam.

Detta anges i de islamiska konstitutionerna i Iran och Pakistan och böcker om islamisk lag och konstitutionen
skriven av Sayyid Abul Ala Maududi, känd muslimsk lärd.

Men ISIS eller IS brutaliteten fortsätter att påverka sektorer i det muslimska samhället som är intoleranta och
extremister.

I Pakistan, till exempel en mindre grupp känd som ”Tehreek-i-Khilafat” förklarade trohet till rebellerna i ISIS.

Det alarmerande är att om ISIS fortsätter med sin framfart kan det sprida extremistelement som kan ge mer
blodspillan till andra länder.

Av de 234 militanta grupper som opererar i Pakistan, mer än ett dussin har samma agenda som ISIS.

Dessa grupper vill underminera Pakistans demokrati och utmana statsmakten. Militären, på Pakistans sida, har inlett
en operation mot dessa grupper.

Om de militära åtgärderna misslyckas kan det inte bara lamslå Pakistan, det kan också utgöra allvarliga hot mot den
nationella säkerheten i Afghanistan.