Jag vill inte bli fängslad – En irakisk professors vittnesmål

Eman A. Khamas – Rebelion

 

Utbildning i Irak styrs av okunniga

Detta är ett vittnesmål från en professor som har tillbringat nästan fyra decennier i ett av Bagdads offentliga universitet och har gått med på att skriva sin vittnesbörd med ett villkor, att den publiceras under en pseudonym. När jag insisterade på varför, var svaret: ”Jag vill inte bli fängslad under artikel 4 (för att stödja terrorismen) och jag vill inte bli tvingad att lämna Irak.” Så jag var tvungen att ta bort all som kunde leda till att man kunde identifiera vem, var, när och vilken specialisering vittnen har.

”Det är smärtsamt för någon som har bott sedan 1975 fram till i dag det irakiska universitetsområdet som student och lärare, som bevittnade den akademiska processens utveckling i 18 år innan 2003 och efter det, dess förruttnelse och dess förstörelse. Denna institution har blivit meningslöst och har inte länge kvar några av sina vetenskapliga ledstjärnor eller sina högt kvalificerade forskare och medlemmar, en situation som gör att lärarna talar om det akademiska och vetenskapliga framsteg som ett minne blott, när vi som akademiker var missnöjda med många saker och vi brukade kritisera det inför de högsta myndigheterna i den akademiska institutionen (som var å andra sidan, de bästa och mest respekterade akademiker). De har nu lämnat landet under hot om död.

De mest relevanta indikatorer för den högre utbildningens förstörelse kan sammanfattas enligt följande:

 1. Den mest uppenbara indikatorn är att ministeriet för högre utbildning har tilldelats till en person som inte har någon akademisk utbildning och som aldrig hade satt sin fot på universitets campus tills han utsågs minister. Denna utnämning grundades inte på någon utbildning eller kvalifikationer men medlemskap i det styrande politiska partiet, hans iranska ursprung (hans mor, till exempel inte talar arabiska), och att han är shiitmuslim. Naturligtvis finns det inget fel med att ha ett ursprung eller annan, eller att tillhöra en muslimsk grupp eller en annan, men är denna identitet som har blivit den exklusiva pass för någon för att få en (högre) position, särskilt för icke-irakier.
 2. De akademiska, vetenskapliga och administrativa poster inom de offentliga universiteten fördelas och delas enligt sekteristiska anknytningar snarare än erfarenhet eller kvalifikationer. Alla universitet rektorer och fakultets dekaner är en del av en specifik sekteristisk grupp. Deras akademiska och administrativa assistenter tillhör en annan grupp för att skapa en påstådd balans i maktpositioner. Således är kriteriet för anställning inte akademiskt, utan sekteristisk.
 3. Universitets intagning baseras också på sekteristisk tillhörighet, särskilt i forskarskolan. Reglerna för antagning som bygger på akademiska meriter är helt föråldrat och undantaget har blivit regel.Dessutom intagnings kanaler är för närvarande många, det finns platser för politiska fångar från den tidigare regimen, för martyrernas familjer (1), för akademiker från Irans religiösa skolor, för desertörer under Iran-Irak kriget som flydde till Iran (de senare har belönats med tomter och 10 miljoner irakiska dinarer, mer än 10 000 dollar). De återstående platserna fördelas på så kallade ”särskild” antagning för dem som betalar mer för att registrera sig utan att följa de regler som är grunden för akademiskt underlag. De återstående platserna, om det finns några kvar tilldelas ”riktiga” studenter son konkurrera ärligt enligt de kriterierna för kvalifikationer och akademiska rapporter. Resultatet av denna diskriminering är att man ger möjligheter till dem som inte förtjänar det och som normalt inte är intresserade av akademisk forskning, medan seriösa studenter får inte det.
 4. Det finns nu också en familj kriterier som används (utanför reglerna) på andra områden förutom den exceptionella antagningen. Till exempel: flyttning från ett universitet till ett annat eller byte från en specialisering till en annan (2). För att förklara denna punkt skall jag berätta följande historia som hände mig personligen. En person kom till mig för att begära förflyttning från universitetet för sin brorson. Jag bad om ursäkt och sade att vi alla vet att det är omöjligt, eftersom förflyttningen av en elev från en lägre till en högre högskola inte är tillåtet enligt reglerna och rådde honom att hitta en annan skola som accepterade hans brorson grad (hans kvalifikationer). Några dagar senare kom tillbaka den studerandes farbror till mig och sa sarkastiskt: ”så även om du är en högt ansedd lärare, kunde du inte göra något så ”enkelt.” Jag berättade det för slaktaren mitt grannskap och med ett enda samtal från sin mobil löste han det, och min brorson kommer omedelbart att förflyttas till Ekonomihögskolans fakultet.” Kanske den här historien visar tydlig hela systemets kollaps.
 5. De offentliga universitet ”delas ut” bland de politiska partierna som styr dem, fattar beslut och tar in studenter. Bagdads Universitet, till exempel, har tilldelats till Iraks Islamiska Högsta Råd, medan universitetet i Al-Mustansiriya har tilldelats till Sadrs grupp. Nehrein universitet (som var en av de mest prestigefyllda akademiska institutioner) delades ut till Al-Dawa partiet som förstörde den helt.
 6. Denna kontroll har lett till att man har anställd okunniga lärare och därför har kvaliteten på undervisningen försämrats. De skickligaste lärare (de äldsta) väntar på att gå i pension för att lämna universiteten eftersom situationen är över deras förmåga att bära det, akademiskt och administrativt.
 7. Läroplanerna har påverkats av de politiska partiernas inblandning, när de brukade gå hand i hand med de modernare europeiska och amerikanska universitets läroplaner, de har nu gått tillbaka 50 år. De till och med försöker ändra systemet för att göra två termins system till ett årligt system, vilket innebär att eleverna kommer att studera samma sju ämnen under hela året. Det handlar om ett föråldrat system som har övergivits runt om i världen för att anta system med två terminer och antalet timmar som tilldelas varje ämne.
 8. Varje dag tas ”bakåtsträvande” beslut som ändras nästa dag.
 9. De oändliga semestrar, återkommande fester, stängda vägar, brist på säkerhet, osv. som leder till att eleverna har inte kan komplettera ens en fjärdedel av det program som krävs varje termin eller för det få det slutliga intyget av någon specialisering.
 10. Förut, om en elev missade 3 timmar av utbildningen, underkändes han eller hon. Nu ser jag många studenters ansikten bara vi examinationsdag.
 11. Jag anser att den högre utbildnings nuvarande nedgång i Irak beror på att de ansvariga inte har något att göra med utbildningen eller är rädda för att motsätta sig de politiska partiers reglering.
 12. Rädsla är vanligt inom den akademiska och universitets värld. Det är inte tillåtet att kritisera. När människor talar kritiskt, viskar man eller görs tecken till varandra för att varna för spioner.
 13. En humanitär katastrof är på gång som drabbar människor som råkar tillhöra en annan sekteristisk grupp. Ungdomar med sådana bakgrunder arresteras och släpps. Men när man registrerar dem i säkerhetsapparats arkiv, berövas de från framtida möjligheter att registrera sig vid ett universitet eller att få ett jobb. Denna process är mycket viktigt för att fullständigt utesluta andra.
 14. Stipendierna är exklusiva för sekteristiska grupper. Det finns ett kontor i ministerrådet som har ansvaret för att avgöra vem som kvalificerar och vem som inte får stipendier. För att vara rättvis, ges några stipendier till studenter från ”andra” sekten bara för att skapa en ”balans” mellan grupperna. Kurderna, dock få en dubbel kvot, i sin region och i Bagdad.

 

Detta är en sammanfattning av läget i universitetsvärlden. Jag talar om alla universiteten i Bagdad. När det gäller universitet i andra provinser, kan jag inte uttala mig om dem.”

 

Anteckningar

 1. Kriteriet ”martyr” gäller endast dem som dödades under den tidigare regimen. Kanske det är inte så viktigt hur man klassificerar de personer som dödades i Irak, men många kritiska rättigheter tilldelas martyrernas familjer såsom pensioner, mark, företräde i arbetslivet, social trygghet, bistånd och så vidare. Detta etablerar annat kriterium för diskriminering som skapar mer social orättvisa och därför hat och konflikt. Till exempel familjerna till soldater och officerare som deltog i kriget mot i Iran och under det amerikanska krig och ockupationen inte får dessa rättigheter.
 2. I det irakiska högskolesystemet brukade eleverna bli antagna utifrån ett strikt datoriserat system som byggde på elevernas akademiska rapporter. Inga rektorer eller dekaner ville riskera att blandas i denna process som togs hand av ett oberoende organ som kallades ”Central Antagningsenheten.”