Ivan Aguéli, en konstnär som definierade islamofobi 1904

Massimo Introvigne – FUNCI

Konstnär, anarkist, teosof och sufi, den svenska konstnären myntade begreppet islamofobi 1904 och försvarade islam mot västerländska
stereotyper.

De nya religiösa rörelserna bidrog avsevärt (även oproportionerligt, med tanke på antalet anhängare) till den modernistiska konstens födelse
och framsteg. Bland alla dessa konstnärer, som var spiritualister, teosofer, rosenkorsare eller anhängare av andra andliga rörelser (listan
inkluderar höjdare som Piet Mondrian och Giacomo Balla, medlemmar av olika grenar av teosofin), finns den svenske målaren Ivan Aguéli
(1869-1917) ett specialfall. I decennier var han föga känd utanför specialistkretsar efter sin död 1917, dock hedrades han senare med ett
museum i Sala, hans hemstad, och även med frimärken från den svenska posten.

Boken Anarchist, Artist, Sufi: The Politics, Painting, and Esotericism of Ivan Aguéli (London: Bloomsbury, 2021), sammanställer en samling av
14 viktiga essäer och texter av Aguéli, redigerad av Mark Sedgwick, en av de ledande forskarna inom den esoteriska strömningen känd som
Traditionalism, och erbjuder den första fullständiga engelskspråkiga bedömningen av den svenska målaren och intellektuelle.

Aguélis multipla dimensioner

Det här är en magnifik bok som introducerar läsaren för minst fem olika Aguéli, som naturligtvis är en och samma. Den första är anarkisten
Aguéli, som attraherades av radikal politik i Frankrike, dit han åkte för att studera konst och träffade viktiga anarkistiska ledare som Peter
Kropotkin, som han besökte i London. År 1894 arresterades Aguéli som anklagades för medverkan till anarkistisk terrorism i Paris. Hans våld
var dock rent verbalt, och han befanns slutligen oskyldig. Senare deltog han i olagliga aktiviteter, såsom hans flera skott på en spansk
tjurfäktare år 1900 i en kampanj mot tjurfäktning, utan att kunna skada honom, utan att träffa en banderillero. Handlingen återspeglade en
passion för djurens rättigheter som varade hela hans liv och som utvecklades efter hans möte med den franska feministen Marie Huot, 22 år
äldre än honom, med vilken Aguéli etablerade en nära vänskap som kan ha inkluderat ett romantiskt inslag.

Senare skulle Aguéli överge politiken, men politiken förföljde honom hela livet. Under oroligheterna under första världskriget i Spanien, dit
han hade deporterats från Egypten 1916 efter att ha blivit falskt anklagad för att vara en osmansk spion, ansågs han vara misstänkt och
förföljd av de olika motsatta sidorna. Detta faktum kunde ha påverkat hans död, eftersom han på ett mystiskt sätt blev överkörd av ett tåg
nära Barcelona den 1 oktober 1917.

Den andra Aguéli är den andliga sökaren, som blev medlem i olika andliga rörelser. Som ung blev han intresserad av den svenske mystikern
Emanuel Swedenborg och blev vän med Adolph Boyesen, den första pastorn i den nybildade Swedenborgska Kyrkan i Stockholm. I Paris gick han med
i frimureriet och Theosophical Society. Som Per Faxneld påpekar i sitt kapitel, var dessa val inte typiska för ’ytterkanterna’, eftersom både
teosofi och frimureriet var ganska mainstream i Sverige på den tiden.

Den tredje Aguéli är traditionalisten. Den svenska målarens roll i traditionalismens utveckling är kontroversiell. En annan bok från 2021,
Ivan Aguéli: pärlan på kronan, självutgiven av Oliver Fotros, anklagar uttryckligen René Guénon, fransk esoterisk mästare av traditionalismens
ursprung, för att ha dolt Aguélis nyckelroll i hans introduktion till Islam och för att ha plagierade verk av sin svenska partner utan att
citera honom. Ett kapitel av Mark Sedgwick i Anarchist, Artist, Sufi klargör i själva verket vad Guénon är skyldig Aguéli, och hur senare
traditionalister försökte tona ned hans roll. Det var Aguéli som förmedlade en giltig sufi initiering till Guénon. Det var också genom Aguéli
som Guénon konverterade till Islam 1911, även om han inte började leva som en from muslim förrän han flyttade till Kairo 1930. Utan Aguéli,
skriver Sedgwick, kanske ”traditionalismen kunde ha förblivit centrerad kring taoism och vedanta, och Guénon kanske aldrig hade antagit Islams
väg efter 1930.”

Den fjärde Aguéli är målaren. Boken visar tydligt esoterisks inflytande i hans verk, hans relationer till andra teosofiska målare och med de
böcker som avslöjar de esoteriska teorierna om färger. Även sufismen uppenbarar sig i vad Simon Sorgenfrei kallar Aguélis ”monoteistiska
landskap”. Å andra sidan var Aguélis syn på konsten mycket annorlunda än de senare traditionalisternas, eftersom han inte bara uppskattade
modernistiska rörelser som kubismen (som traditionalisterna ansåg vara antitraditionella och subversiva) utan till och med fann en andlig
dimension i dem.

En kritiker av islamofobin

Läsare av Bitter Winter kommer att vara särskilt intresserade av den femte Aguéli, konvertit till Islam och kritiker av islamofobin. Denna
dimension kan dock bara förstås i samtal med de andra fyra. Aguéli tillbringade viktiga perioder av sitt liv i Egypten. Även om han till en
början kanske såg på östern med ett orientalistiskt öga och tänkte på sin första resa som ett sökande efter det exotiska, i Gauguins fotspår
på Tahiti. Han konverterade 1898 till Islam och för resten av sitt liv, försvarade han sin religion inför västerländsk kritik. Huruvida han
levde enligt islams föreskrifter i sitt privatliv är en fråga där vittnesmålen går isär.

Aguéli gynnade sufiernas mystiska väg och initierades i Shadiliyya av den egyptiske shejken Abd al-Rahman Illaysh, som också introducerade
honom till verken av den medeltida mystikern Ibn Arabi och den algeriske religiösa ledaren, och främjare av kampen mot den franska
kolonialismen, Abdelkader. Till skillnad från andra europeiska konvertiter trodde dock Aguéli, liksom Guénon, att man för att följa den
esoteriska sufi vägen också måste omfamna en muslims exoteriska liv.

Vissa av Aguélis kommentarer i hans försvar av Islam mot kristna missionärer och rationalistiska kritiker som nämns i boken som redigerats av
Sedgwick är ganska naiva. Till exempel hävdade han att medan de sufi-asketerna han träffade var typiskt magra och utmärglade, verkade katolska
munkar välmatade och överviktiga, vilket väckte frågor om deras andlighet. Vissa författare till boken kritiserar också dess universalistiska
tolkning av Islam, som kan vara en annan förtäckt form av orientalism.

Boken uppmärksammar dock också vikten av Il Convito/Al-Nadi, en flerspråkig tidskrift som gavs ut i Kairo mellan 1904 och 1910, och skapades
av Aguéli och den oberoende islamforskaren och den italienska underrättelseagenten Enrico Insabato, vars historia berättas i kapitlen av
Paul-André Claudel och Alessandra Marchi.

Det var i artikeln ”The Enemies of Islam”, publicerad i Il Convito/Al-Nadi på italienska i flera omgångar 1904, och återgiven på engelska i
boken, som Aguéli myntade det italienska ordet ”islamofobin”, långt före sin första användning på franska 1910 och på engelska 1923. I den
här texten skiljer Aguéli på olika typer av islamofobi, den ena kristen, den andra rasist och den andra rationalist, och visar hur de alla
bygger på fördomar och stereotyper. Den svenske konstnären vidhåller dock några av sina egna stereotyper, eftersom han bekräftar att Islams
dåliga rykte ibland beror på att muslimer förväxlas med ”levantinerna”. De sistnämnda, föraktade för sin unika strävan efter ”pengar” med
”alla medel”, är i verkligheten, enligt Aguéli, en befolkning som mestadels består av kristna från Mellanöstern, ”och ibland judar”, även om
tyvärr vissa egyptiska muslimer liknar också ”levantinerna” i deras missriktade försök att bli mer ”europeiska”.

Trots allt detta är Aguélis roll fortfarande viktig som ett tidigt exempel på en västerlänning som identifierade och fördömde islamofobin.
Idag har det hävdats att ordet ”islamofobi” har myntats av arabiska eller turkiska muslimer i geopolitiska syften. Den här boken visar att
det inte var det. Om det fanns en politisk motivation var det den italienska regeringen (för vars underrättelsetjänst arbetade Insabato) som
ansträngde sig att framställa Italien som en vän till Islam i opposition till andra kolonialmakter, en strategi som den skulle upprätthålla i
flera decennier. ”Islamofobi” var ett ord som myntades av européer för att kritisera andra européer. Politiska motiv spelade roll, men det
finns ingen anledning att tro att Aguélis önskan att försvara Islam inte var uppriktig och äkta.

Anteckningar:

Massimo Introvigne är en italiensk religionssociolog, grundare och generaldirektör för Centre for Studies of New Religions (CESNUR).

Detta är en recension av boken Anarchist, Artist, Sufi: The Politics, Painting, and Esotericism of Ivan Aguéli, redigerad av Mark Sedgwick
(Bloomsbury ed.). Både recensionen och boken fördjupar sig i de många aspekter som kännetecknade Ivan Aguélis politiska, religiösa och
konstnärliga arbete, samt hans kamp mot islamofobi.