Isra och Miraj – Profeten Muhammads mirakulösa nattresa

Redaktion

Muslimer runt om i världen observerar Isra och Miraj på Rajabs 27:e dag (den sjunde månaden i den islamiska kalendern).
Isra och Miraj är allmänt känd som början på muslimernas plikt att be fem gånger varje dag.

Denna händelse firar profeten Muhammads mirakulösa nattresa från Mecka till Jerusalem och hans uppstigning till himlen.
Isra och Miraj är en av de mest djupgående och rörande berättelserna om profeten Muhammad.

I många länder firas den i enlighet med gamla traditioner, oftast firas det i två dagar. Det är viktigt att påpeka
att det inte finns någon specifik speciell tradition som alla muslimer följer för att fira Isra Miraj men de flesta
muslimer tillbringar kvällen med att bjuda andra antingen hemma eller på moskéer och närvara på bönetjänster och
predikningar i moskéerna. Vissa människor tillbringar kvällen eller natten med att lyssna på eller studera historien om
Isra och Miraj i en moské eller hemma. Andra fastar under dagen samt reciterar Koranen och använder tasbih på natten.
Isra och Miraj firande ska användas för att fördjupa sitt andliga liv och inte bli avslappnad och ägna sig åt
underhållning.

Många muslimer dekorerar sina hem eller offentliga utrymme (där det är tillåtet) med ljus eller små elektriska lampor
och delar mat, särskilt godis, med varandra eller förbereder en gemensam måltid.

Denna händelse ger muslimer chansen att reflektera över vikten av bön och lära sig mer om Isra och Miraj, vad det
betyder i islamisk tro och hur det kan tillämpas i praktiken, framförallt för barn, unga och studenter. Det här är också
ett tillfälle som användas för att fördjupa sig i historien om Mohammads resa genom att lyssna på inspelade
föreläsningar och läsa böcker som kan hittas digital eller tryckt. En del föreningar och moskéer har speciella
föreläsningar om Isra och Miraj med gästtalare från andra delar av världen.

Profeten Muhammad bodde i och runt det område som nu är Saudiarabien under åren 570 e.Kr. till 632 e.Kr. i den
gregorianska kalendern. Det exakta datumet för denna resa är okänt, men alla islamiska forskare är överens om att det
ägde rum under Rajabs månad.