ISNA diskuterade behovet av att ändra berättelsen om muslimerna i USA

Muneeb Nasir – Onislam

I ett försök att möta de utmaningarna som det amerikanska muslimska samfundet står inför, enades muslimerna i den
52:a årliga ISNA konventionen, som hölls i Chicago förra helgen, om att det är nödvändigt att definiera sig själva
och skriva sina egna berättelser, sanningsenliga, för att ge en så exakt och korrekt som möjligt bild om och för sin
gemenskap.

”Det har skett en minskning i mottaglighet mot muslimer från 35 % till 27 % år 2014, enligt en undersökning utförd
av Zogby 2014” sade Maha Elgenaidi, VD och koncernchef för ING (Islamic Networks Group) i inledningsanförande.

”Enligt en undersökning gjord av Pew 2014, får muslimerna de mest ’negativa känslor’ bland alla religiösa grupper”
tillade han.

Under lördagen den 5 september lyftes fram projekt för att främja alternativa berättelser, inklusive dokumentärer
och böcker om framstående muslimer.

Foundation Production Units Daniel Tutt (UPF), vars uppdrag är att främja fred genom media, sade att islamofobin
påverkar alla amerikaner.

”Amerikaner är i grunden ett vänligt folk” säger Tutt. ”Endast 45 % känner en muslim personligen, så de flesta
människor känner om muslimer genom media.”

På tal om det arbete som UPF gör i kampen mot negativa stereotyper av muslimer, sade han, ”Vi erbjuder program för
att humanisera muslimer genom att skapa dokumentärfilmer.”

Ameena Jandali, en av grundarna av islamisk Networks Group (ING), varnade för att ISIS håller på att definiera
uppfattningen om islam och muslimer bland amerikaner.

”Alla hör om islam efter fenomenet ISIS” sade hon. ”Det är något som saknar motstycke jämfört med tidigare
årtionden.”

”Det finns vissa ramar eller bilder som definierar berättelsen” säger Jandali.

”Lösningen finns i att presentera olika bilder av muslimer, identifiera gemensamma frågor och delade erfarenheter
med vanliga amerikaner, och lyfta fram de muslimska bidragen till samhället”.

ING (Islamic Networks Group) är en respekterad amerikansk ideell organisation som har medlemmar från hela landet för
att motverka fördomar och diskriminering av amerikanska muslimer.

Frågan om ändring av synen på islam och muslimer var närvarande under hela sessionen på lördag.

Enligt ISNA har ”temat för årets kongress utformas för att belysa de amerikanska muslimernas olika utmaningar idag
och det kritiska behovet av att forma det muslimska samfundet.”

Social aktivism

En annan session under ISNA konvention fokuserade på att analysera hur de muslimska samhällen i västvärlden kan
ändra stereotyper genom att delta i social aktivism och sociala rörelser som arbetarrörelsen.

Kongressledamoten Keith Ellison påminde deltagarna om att muslimer är redan en del av arbetarrörelsen.

”Vi är en del av arbetarrörelsen” sade han. ”Vi måste ta bort från våra huvud att alla i det amerikanska muslimska
samfundet är kardiologer.”

Maimouna Syed, som har över 8 års erfarenhet inom arbetarrörelsen, erinrade under mötet att detta är en viktig
rörelse i landet.

”Vårt medlemskap är allt mer skiftande” sade han. ”Arbetarrörelsen är den största civilrättighets organisation i
landet.”

Lördagen avslutades med en plenarsession med inspirerande presentationer under ledning av de populära amerikanska
muslimska lärda: Suhaib Webb, Omar Suleiman, Yasir Qadhi och Nouman Ali Khan, som delade berättelser om
motståndskraft och anpassning och de lärdomar som muslimer kan dra av dem.

En islamisk Film Festival, en utställning av konst och fotografi, en nationell Qiraat tävling (Koranens recitation),
ett bröllops bankett, en modevisning, en hälsomässa var några av de händelser som inramade konventet under det fyra
dagars långa evenemanget.

Parallellt med ISNA konventionen ordnades simultana konferenser genom organisationer knutna till det amerikanska
islamistiska nätverket, Nordamerikas Islamiska Läkarföreningen (Imana), De Muslimska Vetenskapsmäns Förening,
Ingenjörer och Tekniska Yrkesmän (AMSET), De Muslimska Studenters Förening (MSA) och Nordamerikas Unga Muslimer
(MYNA).

ISNA är den största nationella muslimsk organisation i Nordamerika.

Den fyra dagar långa årliga konvent i ISNA går tillbaka till 1963 då det anordnades den första upplagan av denna
viktiga händelse genom deras föregångare, The Muslim Student Association i USA och Kanada.

Under årens lopp har konventionen vuxit i popularitet och varje år lockar skaror av upp till 40 000 muslimer.