Islamiskt Forums Redaktion fördömer attacken mot tidningen ”Charlie Hebdo”

Redaktion

Islamiskt Forums Redaktion beklagar djupt det terrordåd som begicks i morse mot den franska tidningen ”Charlie
Hebdo” som orsakade tolv personers död och fyra allvarligt skadade.

Vi, medierna sörjer.

Yttrandefriheten är en obestridlig universellt värde som måste försvaras mot dem som försöker påtvinga monolitiska
och totalitära visioner. Utbildning, diskussion, reflektion, utvecklande av olika åsikter är de medel som skall
användas för detta, och media spelar en nyckelroll i detta, precis som i att bygga friska och fria samhällen.

Från Islamiskt Forums Redaktion känner vi med offren och ger våra kondoleanser till deras familjer och anhöriga,
tidningens medarbetare och det franska samhället.

Slutligen nämner vi Koranens ord som specifikt säger:

…om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida
sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall
det anses som om han hade räddat hela människosläktet.
(5:32)

”… Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt
fördärv; Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna.”
(28:77)