Intelligens mot fascismen

Abdul Haqq Salaberria – El Diario Vasco

Statistiska prognoser uppskattar att Europa kommer att ha år 2020 en muslimsk befolkning på 50 miljoner människor,
som representerar ca 7 % av européerna. I en studie av olika källor av prestige ligger Spanien på toppen av en lista
över 9 länder som tror att islam är oförenlig med väst. 65 % av den spanska befolkningen tycker det. De ligger till
och med före Israel, som är den andra i listan.

Det märkliga är att staten Israel har en muslimsk befolkning på 18 % och ett öppet krig med palestinierna och
arabstaterna som omger den, medan Spanien har en muslimsk befolkning som knappt når 2 % och större problem än de som
kan skapas av en handfull islamister. Återigen, är uppfattningen av verkligheten värre än själva verkligheten.

Frankrike, med cirka fem miljoner muslimer inom sitt territorium, är dock det europeiska land som har den högsta
andelen muslimsk befolkning, 8 %. Den växer snabbt. Det följs av Tyskland med 5 miljoner vilket motsvarar 6 %. I
England når inte de 3 miljoner invånare som motsvarar 5 % av befolkningen.

Med dessa uppgifter, som inte förklarar annat som frågor såsom invandringspolitiken i varje land,
bostadssegregation, den misslyckade mångkulturallismen, graden av assimilering, identitetsproblem, arbetslöshet,
misslyckad skolgång bland den muslimska befolkningen, mm., kan vi få en uppfattning om det fat nitroglycerin vi har
lagrat i vårt krutlager.

Troja föll, trots att den var tung försvarad, med hög kultur och välmående genom sin naivitet att tro att deras
stadsmur var oframkomlig. Den var det, mot vapen men inte mot fåfänga och dumhet.

Detta krig där vi befinner oss, vars början går tillbaka till slutet av 70-talet (Afghanska kriget 1978/islamiska
revolutionen 1979/Berlinmurens fall 1989/slutet av Sovjettiden 1990), är inte vad det verkar vara. Detta är inte ett
korståg. Det är inte ett krig mellan civilisationer eller identiteter. Det är inte ett konventionellt krig. Europa
har inte 50 miljoner medborgare som konspirerar för dess destruktion, annars skulle den gå förlorad.

Den verkliga trojanska hästen är idéer, inte medborgare. Förgiftade idéer som slår rot i dumma sinnen som saknar all
kultur och med schizofrena, paranoid, förbittrade och misslyckade och reaktiva identiteter.

Den verkliga trojanska hästen är fascism, både islamiska och europeiska. Både blir fetare på samma gång, och båda
matas av samma lik, Europa.

Detta krig som vi lider av sedan en lång tid, även om vi inte vill se det och som hotar allt vi älskar, vår
säkerhet, våra friheter, vår kultur, vår identitet och vår tro, vinns inte med jaktflygplan, eller marinsoldater
eller specialstyrkor. Detta krig vinns med intelligens och värderingar.

Vi måste se tillbaka på dessa tomma behållare där de giftiga idéerna finner sin naturliga miljö, och vi måste agera
nu.

Vi har fortfarande tid för att få de franska unga muslimer att kämpa för att bevara sin republik, vilket inte är det
helvetiska tillstånd av terror mellan Syrien och Irak, men den stora, fria och ljusa Republiken Frankrike som har
varit, är och kommer att vara illustrationens hjärta i Europa och världen.