Infektionssjukdomar – Riktlinjer från profeten Muhammed

Whyislam.org

Med coronavirusets framfart är många förståeligt oroliga om hur de kan skydda sig själva, sjukdomar och virus har
alltid varit en del av människans historia. Denna artikel försöker belysa några av Islams läror om hygien,
infektionskontroll och sjukdomar.

Under de senaste åren har det förekommit flera utbrott av infektionssjukdomar som svininfluensan, SARS och nu
coronaviruset. Globalisering och internationella resor gör dessa infektionssjukdomar mer komplicerade att hantera.
Flygresor gör det möjligt för sjukdomar att spridas över länder och gör det svårt att begränsa spridningen. Till
exempel startade coronavirus i Kina men har sedan dess spridit sig över hela världen.

Islam är en omfattande religion som tar hänsyn till alla aspekter av livet, de fysiska, emotionella, psykologiska
och andliga aspekterna av människors liv. Det är viktigt att ta hand om individer, men i slutändan är det viktigt
att skydda större samhällen och de mest hjälplösa. Profeten Muhammed, fred vare med honom, införde och betonade
hygieniska metoder för mer än 1400 år sedan, i en tid då man hade en mycket liten förståelse för hur
infektionssjukdomar sprider sig.

Hygien i islam

Profeten Muhammed hänvisade till renhet som hälften av tron. Renhet är hälften av tron och prisandet av Allah
fyller vågen. (Sahih Muslim) På liknande sätt säger Koranen: Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger
[om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.
(2:222). Medan denna renhet involverar en andlig aspekt,
inkluderar den också fysisk renlighet.

Profeten Muhammed gav flera hygieniska rekommendationer och riktlinjer som fortfarande används idag:

1. Tvätta händerna innan du äter

Profeten lärde att välsignelser finns när man tvättar händerna innan man äter. Han sade: Välsignelserna hos maten
ligger i att tvätta handen före och efter att man har ätit (Tirmidhi).

2. Rengöring efter att ha använt badrummet

När man har varit på toaletten, instruerade profeten sina följeslagare att använda inte mindre än tre stenar. Det är
uppenbart att de då inte hade toalettpapper, men det innebär att man bör se till att de är rena. Profeten
uppmuntrade dessutom muslimer att rengöra sina privata delar med vatten efter att ha använt stenarna.

3. Tvagning före bön

Muslimer utför fem dagliga böner och för att kunna utföra dessa böner måste muslimer befinna sig i ett tillstånd av
fysisk renhet som kallas ablution (wudu på arabiska). Detta består av att tvätta händerna, munnen, näsan, ansiktet,
torka av huvudet, öronen och tvätta fötterna tre gånger. När hela grupper av människor gör detta flera gånger om
dagen bygger det upp en renhetskultur och minskar risken för infektionssjukdomar.

4. Täck ansiktet när du nyser

Profeten instruerade muslimer att täcka ansikten när de nös. Även om det kan tyckas självklart för oss idag, men han
lärde muslimer att göra detta innan det fanns en förståelse för hur luftburna sjukdomar sprider sig.

Pest och infektionssjukdomar

Att besöka sjuka är en av de största goda gärningarna en muslim kan utföra. Men vid fall av infektionssjukdomar
begränsade profeten resorna och instruerade folket att isolera sig själva för att sjukdomen inte skulle spridas.
Profeten sade: ”Om du hör att det finns en infektion i ett land, gå inte in i den, och om den (infektionen) kommer
till ett land medan du är där, gå inte ur det.” (Sahih Bukhari).

Profeten inrättade i huvudsak strategier som implementeras nu i modern tid av folkhälsoorganisationer som
huvudåtgärd för att bekämpa infektionssjukdomar. Karantän är viktigt för den sjuka individens välmående såväl som
för den större allmänheten. I islamisk historia byggdes flera sjukhus för att förhindra spridning av sjukdomar. Till
exempel byggde den umayyadiske kalifen Al-Walid 706 det första sjukhuset i Damaskus och utfärdade ett beslut att
isolera de som var infekterade med spetälska från andra patienter på sjukhuset. Denna praxis fortsatte under det
osmanska riket tills 1838.

Profeten Muhammeds lärdomar, fred vare med honom, angående infektionssjukdomar, renhet och hygien var långt före
hans tid. De inspirerades i slutändan av Gud för att gynna och skydda människor från sjukdomar och främja hälsosam
livsstil. Infektionskontroll är en inneboende del av islams läror om hygien. Riktlinjerna som praktiseras i dag av
stora hälsoorganisationer är nästan helt i linjen och inspirerade av profeten Muhammeds läror.

Förutom att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder, lärde oss profeten Muhammad, att både välsignelser och
prövningar kommer från Gud, och de är en möjlighet att komma närmare Honom. Han rådde oss att söka Guds skydd i alla
frågor och sedan acceptera Hans dekret. En av de böner som han skulle utföra var: ”I Guds namn med vars namn inget
skadas på jorden eller i himlen, och Han är den All hörande, Allvetande”.