I Nederländerna möte muslimer ”strukturell diskriminering” från banker

Lionel Lemonier – Saphirnews

 

Nederländska banker och finansinstitutioner ”strukturellt diskriminerar” muslimer. Anklagelsen är desto allvarligare som den väcktes torsdagen den 6 april av Rabin Baldewsingh. ledamot i arbetarpartiet och nationell samordnare mot diskriminering. Den främsta orsaken till denna situation finns i lagen som syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, Wwft Act.

Rabin Baldewsingh förklarade att han hade fått rapporter från muslimer, och särskilt under månaden Ramadan, en tid som är upptagen med insamlingar och välgörenhetsförpliktelser för att hjälpa behövande. Pengar som samlats in från moskéer för zakat anses misstänkta av bankernas juridiska avdelningar. ”Bankerna misstänker personerna som sätter in dessa medel på ett konto för illegal verksamhet eller för att finansiera terrorism och de skickar systematiskt förfrågningar om förklaringar om deras ursprung” berättar Rabin Baldewsingh, citerad av den holländska dagstidningen Trouw. Han efterlyser en offentlig utredning i ärendet.

Och samordnaren nämner som exempel en företagsledare vars efternamn, mycket vanligt i Pakistan, motsvarar en av Al-Qaidas anhängare. Hans ansökan om lån för att öppna en ny restaurang följdes av omfattande utredningar av banken.

 

Två tredjedelar av klagomålen om religiös diskriminering rör muslimer

”Jag tycker att finansdepartementet måste ta sitt ansvar”, säger Rabin Baldewsingh. Regeringen ålade finansinstitut att tillämpa den här lagen, men idag ser vi att den tillämpas dåligt” förklarar han och rekommenderar att en diskussion förs mellan departementet och bankerna för att lösa situationen. Muslim Rights Watch Foundations utredningskontor hade tagit emot cirka 105 klagomål från offer för bankprofilering redan innan den officiellt öppnades 2022. Själva organisationen hävdar att den har diskriminerats av Regiobank, en lokal bank. Deras ansökan om att öppna ett konto avslogs eftersom ”religiösa organisationer inte motsvarar bankens målgrupp”.

WWft-lagen ålägger banker att rapportera ”ovanliga” transaktioner eller dömas till höga böter. Enligt Association of Dutch Banks (NVB) innebär tillämpningen av lagen inte diskriminering. ”Våra kunders etniska, religiösa eller kulturella ursprung beaktas inte för att utlösa utredningar” säger en talesperson. Detta hindrar inte Rabin Baldewsingh från att vara ”mycket orolig över effekterna av institutionell rasism och diskriminering som påverkar holländska muslimska samhällen”.

Enligt samordnaren kommer 67 % av anmälningarna om religiös diskriminering till polisen under 2021 från muslimer. Inför detta fenomen, ”Jag möter mycket likgiltighet, beklagar han. Diskriminering av muslimer är inte sanktionerad. Det följer att människor avsäger sig (rättvisa), särskilt unga muslimer. Detta får inte hända, de är vår framtid”.