Hur ska man förbereda sig för Ramadan?

Maryam Amir Ebrahimi – Suhaibb web

Många av oss längtar efter att förbereda sig för Ramadan, men vi har ingen aning om hur man börjar med det. Nedan
finns några små råd som, InshAllah, kan hjälpa oss att förbereda våra sinnen och hjärtan för denna kommande
barmhärtighetsmånad.

 1. Avsikten

  Det är enkelt att göra och har en kraftfull effekt. Kanske du vill förbereda dig för Ramadan men mellan skola, arbete,
  familj och alla andra aktiviteter har du ingen aning om hur man kan få till ”Ramadan förberedelserna”. I stället för
  att ”Ramadan förberedelserna” blir något separat från dina dagliga aktiviteter, gör dina dagliga aktiviteter till ett
  medel för förberedelse för Ramadan.

  Till exempel kanske din mor bar dig att hämta din bror från skolan den dagen du äntligen hade tid att läsa några
  extra sidor i Koranen. Istället för att känna dig irriterad, som om du hade missat en stor möjlighet i dina
  förberedelser för Ramadan, ha för avsikt att hämta din bror som ett sätt att behaga Allah (HoäH) och som är
  förberedelse för Ramadan genom att lyda din mor, hjälpa din familj, bygga släktbanden … och så vidare.

  Poängen är att förberedelserna för Ramadan inte behöver vara något utöver det vanliga, stora, speciella saker som
  måste göras vid en viss tid på dagen. Många av dina vardagliga aktiviteter kan bli handlingar för att förbereda sig
  för Ramadan med uppriktiga avsikter.

 2. Gör dessa enkla men med mycket belöning handlingar

  Att be Allah att förlåta sina bröder och systrar. ”Den som söker förlåtelse för de troende män och kvinnor, kommer
  Allah att skriva för denne en god gärning för varje troende man och troende kvinna.” (At-Tabarani, klassad som hasan
  av al-Albani)

  Det berättas att Abu Hurayrah (mGvnh) sade: ”Allahs Sändebud (fvmh) sade: ’Den som säger SubhanAllah wa bi Hamdih
  (beröm och ära vare Allah) 100 gånger, morgon och kväll, kommer sina synder att få raderad, även om de är som skummet
  på havet.’” (Berättad av al-Bukhari, 6042 och Muslim 2691)

  Om en person säger ”SubhanAllah” (Ära vare Allah) 100 gånger, tusen goda gärningar kommer att registreras för honom
  och tusen dåliga gärningar att vändas bort från honom. (Berättad av Muslim 2073)

  Kom ihåg Allah när du går och handlar: ”Den som går in i en marknad och säger: ’Laa ilaha illallah wahdahu la
  shareeka, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumeetu wa huwa hayyun laa yamoot, bi yadihil khair, wa huwa ’ala kulli
  shayin qadeer.’ (Det finns ingen gud utom Allah, ensam utan någon partner, till Honom tillhör herravälde och beröm.
  Han ger liv och död, och Han är den levande och dör inte. I Hans hand är allt bra, och Han är över allting som
  tillhör Allah), kommer Allah att skriva för honom/henne en miljon goda gärningar och radera en miljon dåliga
  gärningar och höja en miljon nivåer.” (At-Tirmidhi, klassad som hasan av al-Albani)

 3. Utöka din dyrkan

  För att hjälpa ditt hjärta att komma i klang med denna välsignade månad, intensifiera din dyrkan innan Ramadan börjar.
  Lite men konsekvent utökning är tillräckligt. Profeten (fvmh) sade:

  ”Allahs mest älskade handlingar är de som görs regelbundet, även om de är små.”

  Till exempel, om du alltid ber två rakaa av sunna efter Ishaa, gör från denna dag tills Ramadan börjar och även under
  Ramadan, din avsikt att be 2 extra rakaa sunna efter Ishaa. Och varje gång du gör dessa 2 extra rakaa, som är mer än
  du vanligtvis brukar be, kom ihåg att du gör dessa med avsikt att be Allah att hjälpa dig att vara beredd att utöva
  större ansträngningar under Ramadan.

 4. Gör en lista på det du vill be om, idag

  Detta är den månad man kan be om ALLT, både relaterat till detta liv och det kommande. Vänta inte till de sista 10
  nätter för att göra särskilda böner, och sedan när Eid har passerat inser vi att vi helt hade glömt ett femtiotal
  andra saker som vi ville be om. Börja göra dina listor nu, och lägg till detta så många saker som vi möter på vägen.
  Inshallah kommer det att hjälpa oss att komma ihåg att göra ständiga böner denna månad där böner accepteras, och
  hjälpa våra stackars hjärtan att hålla fast vid Den som kan lyssna och förverkliga dessa böner.

 5. Skriv dina mål för Ramadan

  Att be alla dina obligatoriska böner? Att be alla sunna böner? Att läsa hela Koranen? Att ge 10 kronor till
  välgörenhet varje dag? Att göra itikaaf i moskén? Att lämna på allvar en synd du har försökt att hålla dig ifrån från
  och med nu? Att ärligt vända helt tillbaka till Allah?

  Skriv en lista, lägg den på någon synlig plats och be för att du ska lyckas uppnå dessa mål.

 6. Gör en plan!

  Titta på dina mål, och försök göra en plan för hur du kan förverkliga dessa mål den här månaden.

  Till exempel kanske du verkligen kämpar hård för att göra din sunna böner. Inse att i denna månad finns det enorma
  belöningar (ajr) när man ber sunna böner … tänk på att kanske dessa sunna böner kommer att väga tung på vågen av
  goda gärningar, när du kommer att ha ett stort behov av dem i livet efter detta (qiyamah). Därför kämpa för att
  försöka göra alla sådana handlingar under Ramadan. Om du inte kan göra dina två rakaa efter Dhuhr, se till att göra
  det så fort du får en chans.

  Så kan din plan ser ut ungefär:

  Syfte: Be alla mina obligatoriska böner.

  Metod: Tänk dig själv vid Domendagen och vikten av att be konsekvent sunna bönerna under denna månad. Se till att be
  de obligatoriska bönerna (Fard) och sunna omedelbart efter bönen. Om du inte kan, försök så fort tillfälle ges …
  skjut inte upp det!

  Ett annat exempel är att läsa färdigt Koranen

  Mål: Att läsa hela Koranen den här månaden.

  Metod: Läs 4 sidor i Koranen efter varje bön. 5 böner x 4 sidor = 20 sidor/dag. 20 sidor = ca 1 juz. 1 juz x 30 dagar
  = Hela Koranen. (Juz är en av trettio delar med samma längd i vilken Koranen ibland delas.)

  Så många muslimer har gått bort sedan förra månaden. Så många människor kommer inte att fasta Ramadan i år. Förra
  året var deras sista Ramadan. Kommer du att fasta denna Ramadan? Kommer detta att vara din sista Ramadan?

  Ansträng dig denna Ramadan. Med en mycket liten ansträngning, till exempel att ha en liten avsikt, eller lägga några
  extra handlingar av dyrkan, ber vi att Allah hjälper våra hjärtan att mjukna och hedra oss med att tillåta oss att
  komma tillbaka till Honom och öppna oss upp till Honom.

  Må Allah göra oss framgångsrika i Ramadan, och tillåter oss komma tillbaka till Honom helt och ständigt. Amen.