Hur man håller Israel ansvarigt för att tortera palestinier

Samah Jabr – Middle East Eye

 

Tortyr är fortfarande en genomgripande verklighet i Palestina, där otaliga individer har fått utstå outsägliga fysiska och psykologiska trauman i händerna på israeliska styrkor.

Detta har varit ett särskilt allvarligt problem sedan Gazakriget började den 7 oktober, då palestinier berättade för Middle East Eye att de har torterats fysiskt med hundar och elektricitet, utsatts för skenavrättningar och hållits under förödmjukande och förnedrande förhållanden. En man beskrev hur han fick handfängsel, fick ögonbindel och fängslades i en metallbur i 42 dagar.

Att ta itu med sådana allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna kräver ett övergripande tillvägagångssätt, inklusive utveckling av specialiserade färdigheter för vårdpersonal med uppgift att dokumentera och behandla överlevande.

Utbildad i Istanbulprotokollet för tortyrdokumentation har jag ägnat mig åt att utrusta andra professionella med de nödvändiga verktygen för att navigera i denna utmanande terräng.

När våldet fortsätter att eskalera – med tortyr som inte begränsas till interneringscenter, utan även bevittnas på gatorna i de ockuperade palestinska områdena och fångas på video – är det mer absolut nödvändigt än någonsin att stärka sjukvårdspersonalens kapacitet att dokumentera sådana incidenter, och på så sätt förstärka röster från överlevande i deras strävan efter rättvisa.

Palestinier har systematiskt förtryckts i decennier, med mer än 800 000 arresterade sedan 1967. Inuti israeliska interneringscenter har många utsatts för brutala fysiska och psykiska övergrepp som uppfyller de stränga kriterier för tortyr som FN har fastställt.

Viktiga delar av tortyr inkluderar avsiktligt tillfogande av allvarligt psykiskt eller fysiskt lidande för ett specifikt syfte, med inblandning av någon som agerar i officiell egenskap. Ökningen av fall sedan den 7 oktober tjänar som en skarp påminnelse om det akuta behovet av att dokumentera dessa grymheter och hålla förövarna ansvariga inför det internationella samfundet.

 

Barbarisk taktik

De tortyrtaktik som används mot palestinier är lika varierande som de är barbariska, allt från grova fysiska misshandel till sofistikerade ”no-touch”-tekniker som importeras från globala förhörsmetoder. Israel har också exporterat specifika tortyrmetoder, såsom stresspositionen ”Palestinian chair”.

Förutom att tillfoga olidlig smärta genom taktik som avstängning och simulerad drunkning, har israeliska styrkor använt psykologisk krigföring, utnyttjat kulturell känslighet och individuella sårbarheter för att förstärka deras offers lidande. Sömnbrist är en viktig del av psykologisk tortyr.

Rapporter om sexuella övergrepp, inklusive våldtäkt och påtvingad nakenhet, understryker det fördärv som fångar utsätts för. Den lömska kombinationen av fysisk och psykologisk tortyr tjänar inte bara till att straffa, utan också till att framkalla påtvingade erkännanden. Sådana metoder lämnar ärr och traumatiserar överlevande och deras familjer, samtidigt som de skrämmer det bredare palestinska samhället.

Centralt för tortyrens effektivitet är dess förmåga att krossa offrens psykologiska motståndskraft och reducera dem till ett tillstånd av hjälplöshet och beroende. Genom systematisk förnedring och manipulation urholkar förhörsledare offrets självkänsla och ersätter den med en patologisk identifikation med sin förövare.

Denna lömska dynamik förvränger offrets verklighetsuppfattning och undergräver deras förmåga att formulera sin prövning på ett konsekvent sätt. Långt efter att de fysiska såren har läkt brottas överlevande med otaliga psykologiska konsekvenser, inklusive traumatiskt stressyndrom, depression och en djup misstro mot andra.

Dessa bestående psykologiska ärr utgör allvarliga utmaningar för dokumentationsprocessen, eftersom överlevande navigerar i en inre labyrint av traumainducerade minnesbrister, förvirring och känslomässigt lidande. De kan ha svårt att minnas och berätta om sina upplevelser. Minnesbrister, i kombination med genomgripande rädsla och misstro, hindrar ofta deras vilja att engagera sig i dokumentationsprocessen.

Själva handlingen att återbesöka traumatiska minnen kan utlösa intensiv känslomässig ångest eller undvikandebeteende, vilket ytterligare komplicerar ansträngningarna att framkalla sammanhängande berättelser. Som vårdpersonal måste vi förbli anpassade till dessa utmaningar, använda traumainformerade tillvägagångssätt som prioriterar överlevandes autonomi och välbefinnande, samtidigt som vi försöker upprätthålla deras rätt till sanning och rättvisa.

Inför sådana avskyvärda kränkningar av de mänskliga rättigheterna erbjuder Istanbulprotokollet ett standardiserat ramverk för att dokumentera tortyr som grundar sig på medkänsla och mänsklig värdighet. Genom att utrusta sjukvårdspersonal med nödvändiga färdigheter och resurser kan vi ge tortyr överlevande makt att återta friheten över sina berättelser, vilket förstärker deras röster i jakten på ansvar och upprättelse.

När vi strävar efter att bekämpa tortyr och upprätthålla offrens rättigheter, låt oss stå i solidaritet med överlevande, vittna om deras smärta och outtröttligt förespråka en framtid fri från förtryck och straffrihet.

 

 

Originaltext: How to hold Israel accountable for torturing Palestinians