Hur kan man ladda om sina tro batterier?

Deana Nassar – Onislam

Ordet ”Iman” översätts bokstavligen som tro, det vill säga att känna och att vara övertygad bortom minsta skugga
av tvivel.

Det är den fasta tron som följs av kunskap och övertygelse. Varför är vår tro då inte alltid så god och stark som
vi vill att det ska vara och ofta varierar beroende på livets omständigheter?

De flesta av oss kan uppleva andlig svaghet, ibland kryper det ända in till oss. Vår entusiasm att lyda och tjäna
Gud bleknar och plötsligt inser vi att vi befinner oss i ett andligt fritt fall. Även om vi längtar efter dagliga
segrar, saknar vi ibland styrkan att bibehålla starka och bestämda steg i vår väg med Gud. Var aldrig rädd för
det, detta är en del av att vara en människa.

Detta har även diskuterats i en av profeten Muhammeds hadith, frid vare med honom, som säger:

”Tron slits ut i allas hjärta precis som kläder slits ut, så be Allah att förnya tron i era hjärtan.” (Al-Albani)

Det finns flera orsaker för en svag tro såsom brister i våra böner eller insmygande viskningar från Satan. Oavsett
orsaken, är det viktigt för oss alla att hålla koll på vår tro och om vi känner att det vacklar på något sätt så
ska vi vidta åtgärder för att återställa den. Det är vårt ansvar att veta vilka saker minskar vår tro och hur man
undviker dem och vilka som ökar vår tro och hur man omfamnar dem.

Vi bör gå igenom våra ”levnadsvanor”. Jag försöker personligen att notera de gånger jag har uppnått andliga segrar
och tider av nederlag. Jag försöker att spåra Satans framgångsrika tekniker för att försvaga mig och ta ett
samvetsgrant beslut att övervinna dem.

Börja varje dag på ett positivt sätt, oavsett omständigheterna. Tacka och prisa Gud för vad han redan har gjort
även om vi kanske inte ser resultatet eller fått belöningar, eller saker kanske ser inte ens bättre ut. Prisa Gud
för övertygelsen att tro att det kommer att hända.

Var tacksam för att du kan andas, öppna dina ögon, höra, gå, prata, klädd dig själv, gå igenom en svår dag, och
övervinna alla hinder. Håll denna attityd och du kommer att känna dig allt närmare Gud och få en intim relation
med honom.

Kort sagt, vad vi verkligen behöver är ”självdisciplin”. Genom att få en lugn stund med Guds ord (Koranen) och
profetens lärdomar (hadith), kommer vi att uppleva mer av trons anda som i sin tur låter oss uppnå kärlek, glädje,
frid, och tålamod.

Vi kan försöka förbättra oss andligen genom att inse betydelsen av att ta små men fasta steg för att öka vår tro
som till exempel:

Att känna igen och ångra sina synder

Det är viktigt att vi reflektera över våra handlingar och sålla ut de som strider mot lärorna i Koranen och sunna.

Att be regelbundet

Att slutför de fem dagliga bönerna i tid, enligt sunna, är ett utmärkt sätt att öka vår tro. Inte nog med att vi
utför en obligatorisk handling när vi ber, men genom att göra så har vi en stående publik i denna världs Skapare
som ser på oss när vi ber och kan be om hjälp och nåd.

Att recitera Koranen

Det har funnits medicinska studier som tyder på att genom att bara lyssna på en recitation av Koranen har en
fysiologisk effekt på våra kroppar. Finns det något bättre sätt att öka vår tro än att lyssna till Koran
recitation samtidigt som det också har visat sig att det har läkande egenskaper på kropp, själ och ande?

Profeten Muhammed sade:

”Den som lyssnar på en vers av Allahs Bok, får en god gärning som multipliceras kontinuerligt registrerad. Och en
som läser en vers av Koranen, kommer denna vers att vara ett ljus för honom på Domedagen.” (Ahmad)

Frivillig fasta

Se denna fasta som ett recept för oss, som botar människans själs sjukdomar. Det hjälper oss att vara tacksamma
gentemot Gud för Hans välsignelser, att kontrollera olagliga önskningar och lär oss medkänsla med de mindre
lyckliga vilket i sin tur att försvaga Satans vackra viskningar.

Fasta ger oss också en transparent själ, ett klart sinne och en lätt kropp som grundar sig på disciplin och
hälsosam överlevnad.

Att utföra goda gärningar

Gud säger: om de inte [vänder om och] antar tron och lever rättskaffens; [då] väntar dem en belöning utan ände. (84:25)

Oavsett hur illa vi mår, det finns inget så upplysande som att erbjuda en hjälpande hand oavsett hur liten, till
någon i nöd som lyfter vår anda och lyser upp vår tro. Vi borde faktiskt göra det till en vana.

Kom ihåg döden

Det kan verka sjukligt, men det har många gånger hjälpt mig personligen att sätta fötterna på marken. Det finns
inget mönster som kan hjälpa oss att veta när vi ska uppmanas att återvända till vår Herre. Oavsett ålder, färg,
kön eller tro måste vi vara redo för det och beredda att träffa vår Skapare.

Gud säger: Varje människa skall smaka döden… (21:35)

Att ha förtroende för Gud

Det bästa sättet för oss att öka vår tro är att helt överlämna vår vilja till Gud och ha fullt förtroende för
Honom genom att göra vårt yttersta för att följa varje kommando i Koranen och sunna. Genom att leva vårt liv
enligt dem kommer vi att få framgång.

Om vi vänder oss till Gud i lyckliga tider, kommer han att hjälpa oss i tider av nöd och ångest. Vi borde ha
tålamod i Hans dekret och acceptera att det är till det bästa och är tänkt att hända eftersom Gud är den som vet
alla saker, Han är den Allsmäktige. Kom ihåg, oavsett vilka prövningar eller utmaningar vi har framför oss, kommer
vi en dag att kallas för att redogöra för våra gärningar som förhoppningsvis utfördes med mycket godhet och
tålamod.

Utrustade med ovanstående verktyg i ett försök att växa i tro och bli den bättre muslimen Gud tänkte oss att vara,
vi behöver andra för att stärka den. Vi behöver ha ”passande vänner eller bröder/systrar”. Genom att ha vänner
med ansvar eller våra ”passande vänner” i våra liv kan vi använda dem för att finjustera våra handlingar så att
våra liv blir ett vackert mönster snört av tro. Vi behöver någon vi kan lita på och är ärliga med oss om våra
styrkor och svagheter, någon som kommer att uppmuntra oss i svåra tider och glädjas åt det goda.

Kom dock ihåg att denna ansvarsskyldighet verkligen bara fungerar om du vill. Hjärtats tillstånd är avgörande för
att ett ansvarsförhållande ska lyckas, en relation som följaktligen kommer att hjälpa dig att uppnå en hög nivå av
tro.

Kom ihåg att ett ömt, välvilligt, ångrande hjärta är bördig mark för Guds bästa tillväxt. Detta färdiga hjärta är
den mottagliga lera som Gud behöver för att använda din passande vän som ett instrument för att forma dig och öka
din tro för den framtid Gud har för dig, både i den här världen och i det följande.