Historiens största kinesiska sjöman var muslim

Said Abdunur Pedraza – Nurain Magazine

Han betraktas som den kinesiska Columbus och hans ursprungliga namn var den kinesiska versionen av Muhammed.

Hans namn är lite känd i väst men i Kina är han väl känt eftersom han var den största sjöman i det kinesiska folkets
historia. Amiralen Zheng He gjorde sju resor till ”väst oceanen” med flottor på 50 till 300 fartyg och 30 000 män,
siffrorna som för tiden (och många fler århundraden framåt) var otänkbara för europeiska sjömän.

Född året 1371, ledde han under 1400-talet fartyg som var tre gånger större än Columbus fartyg och kom
till platser dit andra kinesiska aldrig hade varit. Hans resor hade inte som syfte att annektera andras territorier.
De var undersökande resor under vilka han gjorde betydande diplomatiska, kulturella och ekonomiska utbyte så långt
bort som Somalia och den arabiska halvön, alltid startande från som var Kinas huvudstad tiden (Ming dynastin), och som
idag är huvudstad i Jiangsu provinsen.

Ursprungligen hete han Ma Han (Ma är den kinesiska versionen av Muhammed) och tillhörde folkgruppen Hui, som idag är
en av de 56 nationaliteter som erkänns av Kinas regering. Hui liknar i princip folkgruppen Han som utgör 92 % av den
kinesiska befolkningen, med den skillnaden att Hui bekänner islam. Islams historiskt kända tolerans gentemot andra
religioner gjorde det möjligt för Hui att alltid ha vänskapliga relationer med andra etniska grupper i Kina.

Zheng He föddes i en by i provinsen Yunnan som är den andra av fyra bröder och två systrar. Hans far och farfar hade
gjort Hajj (pilgrimsfärd till Mecka) och det berättas att historierna om dessa fjärran länder motiverade honom att bli
utforskare. Det sägs också att det var just på grund att han var muslim som han valdes att leda expeditioner till
islamiska länder.

Ma Han, son till herdar, tvångsrekryterades till den kinesiska armén genom kastrering, och som eunuck fick namnet Ma
Sanbao. Som officer deltog han i kejsare Yongles övertagandet av Kinas tron, som gav honom namnet Zheng He och
skickade på flera militära expeditioner mot mongolerna. Kejsaren Yongle hade byggt det enorma Longjiang varvet nära
Nanjing, där det byggdes 1681 fartyg mellan 1403 och 1407. År 1405lämnade 317 fartyg Nankins hamn under amiralen Zheng
Hes ledning (som en kuriositet, kommer ordet amiral från det arabiska ordet amir, befälhavare och al bajr, havet).

Eftersom en muslim är bror till en annan muslim, var det inte förvånande Zheng He sökte andra muslimer till sin
besättning. Bland dessa framträdde två arabiska översättare och författare, Ma Huan och Fei Xin. Under den sjunde och
sista resa delades flottan i två och Ma Huan var under befäl av amiral Hong Bao, som besökte södra Kenya och
Moçambique. Idag tror man att Bajuni, en stam i Kenya, har anor från dessa kinesiska sjömän, åtminstone delvis.

Ma Huan sade också att Hong Bao skickade honom sedan som sändebud till Mecka. Det är också känt att under den femte
resa lämnade en del av flottan huvudgruppen för att göra pilgrimsfärden till Mecka, vilket tyder på att det fanns ett
stort antal muslimer bland besättningen.

Zheng He, som betraktas som en av de 14 största personer i förra årtusendet av Life Magazine, utforskade systematisk
inte bara avlägsna platser som kineserna knappt kände, men han etablerade också diplomatiska kontakter med okända
länder för Kina. En del tror att deras sju resor och många äventyr var ursprunget till berättelserna om Sinbad
sjöfararen, som inkluderades i Tusen och en natt på 1700-talet. Det är känt att han dog år 1433, då han återvände från
sin sjunde resa. Hans kropp kastades i havet, även om man byggde senare en typisk muslimsk grav för honom som
restaurerades 1985.

Zheng He utforskade Sydostasien, Indonesien, Ceylon, Indien, Persiska viken, Arabiska halvön och Östafrika till
Moçambique kanalen, och lämnade djupa spår i dessa länder. Tyvärr fortsatte man inte med hans resor efter hans död
efter att konfucianismen tog makten och förstörde dokument som rör dessa resor och andra prestationer av Ming dynastin
och etablerade en hård isolationistisk politik baserat på deras tro om att Kina var världens mitt och den behövde
inte gå någonstans, världen skulle komma till Kina.

Mycket av det vi vet om Zheng He kommer från Ma Huan och Fei Xin krönikor eftersom de ursprungliga arkiven om resorna
var borta 1477. Särskilt viktigt är Ma Huans arbete som bevarades tack vare en hand kopia av Ming dokument som
översattes till engelska 1970.

Amerika och berättelser om sin upptäckt

Den officiella historien berättar om Christopher Columbus upptäckelse av Amerika, som 1492 seglade från hamnen i Palos
de la Frontera (9 km från Moguer) och kom drygt två månader efter till Bahamas. Från La Pinta hördes Rodrigo de
Trianas berömda rop, han talade arabiska på grund att han kom från en muslimsk familj (morisk, det vill säga, muslim
som tvingades att konvertera till kristendomen, men som tydligen förblev muslim i hemlighet och därför lärdes han
arabiska). I själva verket är det känt att Columbus respekterade arabernas överlägsna kunskap i kartläggningen, och
eftersom han trodde att han skulle komma till ”Väst Indien” som var den stora Khans land, tog med sig arabiska
morisker som översättare (mongolerna hade omfamnat Islam och den store Khan talade arabiska).

Men mycket har debatterats om vem som först kom till Amerika. Vissa hävdar att fenicierna kom till brasilianska kusten
2000 år före Columbus. Det har också sammanställts ett omfattande och stark bevis på att vikingarna kom till Kanada
mellan 700 och 1000-talet. Man misstänker också att mellan 1300 och 1400-talet anlände polynesiska sjömän till Chile
och en del hävdar till och med att Marco Polo kom till Amerika.

Under de senaste årtiondena har det också kommit fram starka bevis på att muslimer kom till Amerika och handlade med
indianerna, och även bosatte sig och påverkade kulturellt ursprungsfolket, kanske redan under 700-talet, kort efter
Islams expansion i Nordafrika, Spanien, Mellanöstern och även Kina (bara 70 år efter Profetens (fvmh) död). Den
skriftliga bevis för islams närvaro i den precolumbianska Amerika har bekräftats av andra fynd som visar att Amerika
inte var en isolerad kontinent utan ett land som handlade med den muslimska Afrika i århundraden tills spanjorerna
kom med sin skadegörelse, erövring, plundring och religiös och kulturell homogeniserings politik (som redan
praktiserades i hela iberiska halvön och med vilken de utvisade, fördrev, förtryckte, torterade och mördade tusentals
judar, zigenare, muslimer och icke-katolska kristna).

Men för att ytterligare komplicera bilden av ”Amerikas upptäckelse”, publicerade år 2002 den brittiska pensionerade
ubåts befälhavare, Gavin Menzies, boken ”1421: Året Kina upptäckte världen”.

Enligt Menzies seglade Zheng He inte bara vid Afrikas kust men han kom till Amerika 1422 och seglade runt världen ett
århundrade innan Magellans upptäckelse av Australien och Nya Zeeland, bland andra länder. År 2006 ställde ut en jurist
och konstsamlare en karta som skulle visa att kineserna kände till Amerika redan under 1400-talet. Kartan, som
publiceras av BBC News och The Economist, är daterad 1763 och är tänkt att vara en kopia av ett original från 1418.
Zheng He skulle ha varit då den muslim som upptäckte världen för Kina.

Historiker stödjer inte Menzies teori, och vissa författare har skapat en plats för att ”avslöja” falskheten i en
sådan teori. Äktheten av kartan som släpptes 2006 har också ifrågasatts. Men oavsett om Zheng He kom till Amerika
eller inte, är han utan tvekan en av de största navigatörer och upptäcktsresande i mänsklighetens historia och en av
de viktigaste historiska gestalter i Kina, den islamiska världen, och världen i allmänhet.

I februari 2010 meddelade den kinesiska regeringen om ett avtal med den kenyanska regeringen för att starta sökningen
efter resterna av Zheng Hes expeditioner i nära befintliga hamnen i Malindi och Lamus skärgård, där man tror att minst
ett av Zheng Hes fartyg förliste.

Vi har inga uppgifter som talar om för oss hur mycket Zheng He och sin besättnings islam påverkade de länder de
utforskade. Hans islamisk tolerans gentemot andra religioner har fått en del att identifiera honom som synkretistisk,
det vill säga att trots att han var muslim accepterade och anammade ritualer från andra tro som en del av sina
diplomatiska insatser. Men det faktum att båda hans krönikörer var muslimer som honom, och att han tillät en stor del
av sin besättning att överge sitt uppdrag för att göra pilgrimsfärden till Mecka, berättar en historia än en man
berättar om honom. Hur som helst, namnet Zheng He borde finnas bredvid Columbus, Magellan, Cooke och sjöfarts
storheter.