Gudomlig välvilja för att vägleda oss mot fred

Faten Louati-Khalfet – Saphirnews

Tillbaka till honom, Gud. Han som föreskrev nåd åt sig själv. Han, som inledde varje sura med ord (basmalan som innehåller Hans namn Ar-Rahman
och Ar-Rahim, Den Nåderikes, Den Barmhärtige. In sura Al-Fatiha, den som reciteras så många gånger, varje dag, under hela våra liv, är dessa
gudomliga namn, som framkallar hans barmhärtighet, också närvarande. Vi reciterar dem ständigt, som för att bättre kunna förstå deras betydelse,
som för att bättre impregnera oss med dem.

Vår älskade profet, frid och välsignelse över honom, lär oss att denna Guds nåd liknar en mors kärlek till sitt barn, att vår Skapare älskar
oss, till och med, mer än vår egen mor. Sannerligen, Omar ibn Al Khattab berättar att fångar fördes till Guds budbärare, bland dessa fanns en
kvinna som letade efter sitt barn. Så snart hon hittade honom bland fångarna tog hon honom, kramade honom mot sin mage och gav honom sitt
bröst. Guds Sändebud sade då till oss: ”Tror ni att denna kvinna skulle kasta sitt barn i elden? Vi svarade: Nej, vid gud! Guds budbärare sa
då: ”Gud är förvisso mer barmhärtig mot sina tjänare än denna mor mot sitt barn! (Hadith berättad av Bukhari och Muslim)

Låt oss uppehålla oss vid dessa vackra profetiska läror, vid denna Guds kärlek till sina varelser. Denna ”moderliga” kärlek så kraftfull, så
uppriktig, fylld med så mycket ömhet. Vi kan bättre förstå varför många gudomliga egenskaper härrör från denna ”moderliga” kärlek: Den
välvilliga, den förlåtande, den milde, den generösa, beskyddaren…

Gud, i sin oändliga godhet, leder oss, som en förälder, mot vägen till fred och lycka

Genom denna barmhärtighet, denna kärlek lämnade Han oss inte i denna värld utan vägledning. Han, himlarnas och jordens skapare, Han som vet vad
som kan göra oss gott och vad som kan skada oss. Han åtföljde och skyddade oss genom att sända sitt budskap, Koranen, och hans budbärare, den
bästa varelsen, som var helt genomsyrad av hans ord, en mänsklig modell att följa för att uppleva ett fridfullt liv och evig lycka.

Om vi tittar på vad en mammas kärlek är, kommer vi att se att den samtidigt är en bärare av skydd, ömhet och vissa faciliteter som ges barnet,
men också av nödvändiga gränser, för att styra det på rätt väg, att förhindra honom från att gå vilse och orsaka sig själv skada. Så kan vi
sedan lugnt överväga vår religions föreskrifter och förbud. Skyldigheter att låta oss ”växa” i denna resa mot Gud, på bästa sätt, förbud, för
att hålla oss borta från faror, som vi inte alltid uppfattar, som stora barn.

Gud, i sin oändliga godhet, leder oss, likt en förälder, mot fredens och lyckans väg och håller oss borta från slingrande stigar, källa till
olycka. Han är vår lärare par excellence, och vi vet vad utbildning ibland kan kräva.

Det finns också prövningar, stora som små, som präglar våra liv. Prövningar som ibland är svåra att leva med, smärtsamma, vars innebörd vi inte
alltid förstår. Men då kommer vi ihåg att det är Han, Den All Strålande av kärlek till sina varelser, som leder oss att gå igenom dessa olika
prövningar, för att bli bättre. Att bakom uppenbar ondska kommer Han säkerligen att leda oss till det som är bäst för oss.

Människan är som ett barn som lär sig att växa på livets väg. Om hon förblir väl omgiven i gott broderligt sällskap, vägledd av det gudomliga
budskapet och den profetiska modellen, åtföljd av kärlek och gudomlig barmhärtighet, kommer hon säkerligen att gå mot den fred som hon strävar
efter i sitt hjärta. Om hon vänder sig bort från detta riskerar hon att avvika från den väg som leder till evig fred och Skaparens kärlek.

Gud vill oss väl, Han är God och Välvillig mot oss, mer än vår egen mamma. Låt oss försöka alltid komma ihåg det.