FRA-lagen och diskriminering

IIF Redaktion

 

På onsdag avgörs Sveriges öde. Ska vi fortsätta vara ett fritt och öppet land där man tryggt kan utbyta tankar och idéer med sitt kontaktnät eller ska storebror snart finnas i allas våra datorer och mobiltelefoner?

FRA-lagen gör att all data och telefonkommunikation ska gå igenom ett filter. Demokratin och yttrandefriheten naggas i kanten och meddelarfriheten tillintetgörs. Lagändringen gör Sverige till ett totalitärt samhälle där vanliga privatpersoner får sitt liv och sin kommunikation granskat och inget kan hållas hemligt. Att FRA tidigare överskridit regelverket gör inte saken bättre.

FRA lagens förespråkare menar att man ska bara kontrollera kommunikation med utlandet. Det är tekniskt omöjligt att separera kommunikation inom landet och kommunikationen med utlandet. I dagens globala samhälle där de flesta har vänner, affärskontakter, forskarkontakter eller anhöriga utomlands är detta ett integritetsintrång mot oss alla. Men i synnerhet riktas förslaget mot svenskar med rötter i andra länder som alltid måste finna sig i att deras privata meddelanden till nära och kära ska gå genom FRA. Detta kommer att öka utanförskapet och upplevas som diskriminerande.

Lagens förespråkare har inte heller kunnat påvisa vilka konkreta hot som kunde motivera så stora inskränkningar i den enskildes integritet. Inte heller har man redovisat vad det är för sökkriterier man har tänkt sig att använda och förslagen om skydd för den enskilde är så vagt formulerade att de är helt tandlösa.

FRA-lagen är ett brott mot mänskliga rättigheter, ett dråpslag för det öppna och fria samhället och dessutom diskriminerande. Stoppa detta medan tid är!