Förstörelse av kulturarvet i Mellanöstern är ett grovt brott

Chilensk-Arabisk Kulturinstitut – Webislam

Vi fördömer starkt de kriminella handlingar som begås av väpnade extremister mot oskyldiga civila och det kulturella
och arkeologiska arvet i Mellanöstern och Nordafrika, särskilt i Irak och Tunisien.

Dessa brutala brott, försöket att förstöra dessa länders gamla kulturer, direkt underminerar hela världens kultur-
och utbildnings grundpelare. De arkeologiska monument och museer som förstördes i dessa barbariska handlingar
erkänns av UNESCO som världsarv.

Vi instämmer helt med UNESCO:s generaldirektör, Irina Bokova, som förklarade: ”Vi kan inte fortsätta tiga. Avsiktlig
förstörelse av kulturarvet utgör en krigsförbrytelse.”

Vi lyfter också UNESCO:s åtagande att ”göra vad som är nödvändigt för att dokumentera och skydda kulturarvet,
bekämpa olaglig handel med kulturella artefakter som direkt bidrar till finansieringen av terrorister. På spel står
kulturen och samhällets överlevnad.”

Tillsammans med vår starka fördömande av dessa barbariska handlingar mot folket och kulturarv i MENA-länderna,
uppmanar vi, det Chilensk-Arabiska Kulturinstitutet, vår regering, akademiker, konstnärer, intellektuella och
humanitära organisationer i Chile och världen att fördöma dessa attacker och vidta effektiva åtgärder för att skydda
dem, så dessa underverk inte förstörs så att kommande generationer kan fortsätta att njuta av dem.

Chilensk-Arabisk Kulturinstitut